Tvrtke i tržišta
StoryEditor

Poduzetnički inkubatori: 40 posto tvrtki odustaje od njihovih usluga zbog vlastitog poslovnog neuspjeha

19. Srpanj 2023.

Poduzetnički inkubatori oblik su potporne institucije razvoja poduzetništva, pri čemu je njihova osnovna svrha poticanje poduzetničkoga okruženja i osiguravanje preduvjeta razvoja poduzetnika.

Osnivaju se radi stimuliranja lokalnoga i regionalnoga ekonomskog razvoja jer su im ciljna skupina poduzeća iz područja njihove županije ili grada. Istraživanje koje je proveo Institut za javne financije pokazalo je da većina ispitanika smatra da su država i Europska unija, kao i jedinice lokalne i regionalne samouprave, najvažniji sponzori inkubatora te da je stupanj samoodrživosti inkubatora nedovoljno visok, što znači da postoji potreba za znatnim sufinanciranjem inkubatora od osnivača i države.

Osim privatnih izvora financiranja, jedan od načina na koje je moguće povećati samoodrživost inkubatora su prihodi od poduzeća stanara, bilo da se radi o prihodima od naknada za najam prostora ili prihodima od naplaćivanja usluga.

Lakša startna pozicija

Istraživanje je pokazalo da je najveći broj inkubatora (gotovo 80 posto) fokusiran na poduzetnike početnike, pri čemu smještaj u inkubatoru ne jamči nužno i uspjeh poduzeća. Iz rezultata istraživanja vidljivo je da gotovo 40 posto inkubatora navodi da poduzeća odustaju od inkubatora zbog vlastitoga poslovnog neuspjeha.

Također, većina poduzetničkih inkubatora smatra da su infrastrukturne usluge najvažnije te da je pružanje usluge poslovnoga ili radnoga prostora osnovno obilježje inkubatora. Zakup poslovnog prostora, poslovno savjetovanje i umrežavanje u pravilu je dobro razvijeno i omogućuje poduzećima stanarima znatno lakšu startnu poziciju u uspjehu njihova poduzetničkog pothvata.

Određene su usluge manje zastupljene, a radi se prije svega o financijskim uslugama, jer tek nekolicina inkubatora svojim poduzećima stanarima pruža mogućnost pristupa financiranju.

Nadalje, istraživanjem se utvrdilo da su osnovni razlozi zbog kojih poduzeća napuštaju inkubator potreba za dodatnim prostorom zbog širenja poslovanja, kriteriji koje postavlja inkubator te neuspjeh poduzeća.

Istraživanjem je također utvrđeno i da se cijeli sustav poduzetničkih potpornih institucija u Hrvatskoj čini dobro razvijen i ravnomjerno regionalno rasprostranjen. Takve institucije u pravilu imaju dobru podršku jedinica lokalne i regionalne samouprave i države. Međutim, trebale bi se usmjeriti na ostvarivanje veće financijske samoodrživosti, podizanje kvalitete usluga te rješavanje zapreka daljnjega poticanja razvoja poduzetništva u svojim sredinama.

Dodatno obrazovanje

Preporuke koje je bitno naglasiti su potreba proširenja postojećih kapaciteta inkubatora, bolje povezivanje i umrežavanje između različitih potpornih institucija te stavljanje naglaska na kontinuirano usavršavanje zaposlenika inkubatora.

S obzirom na to da dosada sveobuhvatno istraživanje fokusirano na ulogu poduzetničkih inkubatora u pružanju potpore sektoru maloga i srednjega poduzetništva u Hrvatskoj nije provedeno, to je bila osnovna motivacija Bojana Morića Milovanovića (IJF) te Željke Tutić (Ministarstvo financija) u članku ‘Poduzetnički inkubatori kao oblik poduzetničke potporne institucije u Hrvatskoj‘.

U anketnom istraživanju sudjelovali su voditelji, odnosno direktori 34 od ukupno 62 inkubatora koja trenutno posluju u Hrvatskoj. S obzirom na to da su u istraživanju uglavnom sudjelovali voditelji inkubatora koji su višega i visokoga obrazovanja, može se zaključiti da postoji prostor za dodatne specijalizirane obrazovne programe usmjerene na voditelje inkubatora s obzirom na njihovu ulogu.

Rezultati ovoga istraživanja mogu biti od znatne koristi javnim institucijama i nevladinim, odnosno neprofitnim institucijama pri izradi javnih politika za povećanje kvalitete i održivosti poduzetništva. No mogu poslužiti i voditeljima inkubatora, široj javnoj upravi te široj poslovnoj zajednici (posebice startup zajednici) jer donose pregled osnovnih usluga koje inkubatori nude svojim poduzećima stanarima.

Također, s obzirom na to da rad pruža jasniju sliku trenutačnoga stanja razvijenosti i uspješnosti poduzetničkih inkubatora, rezultati istraživanja mogu poslužiti inovatorima i poduzetnicima početnicima koji se premišljaju oko korištenja infrastrukture i usluga poduzetničkih inkubatora.

23. srpanj 2024 11:28