Tvrtke i tržišta
StoryEditor

Raste interes za fiksnim kamatnim stopama: U uvjetima neizvjesnosti daju miran san

21. Listopad 2022.
  • Većina je kredita u Hrvatskoj ugovorena je s fiksnim kamatama
  • Krediti kojima se financiraju investicije zahtijevaju i predvidljiv trošak kamate pa se tada preporučuje ugovoriti fiksnu kamatnu stopu
  • Kreditima kojima se financiraju obrtna sredstva unutar ciklusa više odgovaraju varijabilni kamatni troškovi koji prate trajanje obrtnoga ciklusa
 
Znali smo da će vrijeme povijesno ultra niskih kamata jednom završiti, samo nismo znali da ćemo baš s novim valom njihova rasta ulaziti u eurozonu. K tome smo, unatoč postkriznim razduživanjima, ipak prilično zadužena nacija. S obzirom na pad standarda nije izgledno ni da ćemo se ubuduće manje oslanjati na kredite. Prije će to biti – više. No, i prije inflacije i rasta referentnih kamata banke su počele nuditi fiksne kamate. Prema anketi najvećih, većina je kredita ugovorena upravo s fiksnim kamatama, dakle i manje je rizična. 
 
Konkretno, u OTP banci kažu kako klijenti uglavnom iskazuju zanimanje za fiksnim kamatnim stopama. - Svi gotovinski krediti u OTP banci ugovaraju se uz fiksnu kamatnu stopu. Stambeni se krediti odobravaju uz kombinaciju fiksne i promjenjive kamatne stope. Za gotovinske se kredite fiksna kamatna stopa primjenjuje za cijelo razdoblje otplate kredita, dok za stambene kredite razdoblje fiksne kamatne stope iznosi tri godine. Zakonske odredbe jasno reguliraju kamatna ograničenja na sve vrste kredita, s ciljem što veće razine zaštite potrošača. Svakako preporučujemo klijentima da racionalno pristupe kreditiranju u skladu sa svojim financijskim mogućnostima i potrebama. Fiksnim kamatnim stopama potrošač je zaštićen od rizika promjenjivosti uslijed rasta referentnih kamatnih stopa te bilo kakvih tržišnih promjena. Kada je riječ o korporativnim klijentima banka im i dalje nudi obje kamatne opcije, pri čemu trenutno preteže ponuda varijabilnih kamatnih stopa za kratkoročne proizvode dok se dugoročni i dalje nude uz obje opcije. Razlog su tomu izvori sredstava koji su na kratki rok također većinom vezani uz varijabilnu kamatnu stopu – pojašnjavaju u OTP banci dodajući kako argumenti za i protiv obaju opcija  najviše ovise o naravi financiranja i količini rizika koji su spremni preuzeti. 
 
Krediti kojima se financiraju investicije i koji moraju imati predvidljivi povrat investicije, zahtijevaju i predvidljiv trošak kamate, pa tada preporučuju ugovoriti fiksnu kamatnu stopu. Kreditima kojima se financiraju obrtna sredstva unutar ciklusa sigurno više odgovaraju varijabilni kamatni troškovi koji prate trajanje obrtnoga ciklusa.
 
U PBZ-u kratko kažu kako se u dijelu poslovanja s građanima vrsta kamatne stope koja se ugovara razlikuje ovisno o vrsti kredita i željenom roku otplate. 
 
- Tako klijenti po stambenim kreditima s hipotekom mogu izabrati žele li ugovoriti kredit uz kombinaciju fiksne kamatne stope na rok pet ili 15 godina i promjenjive kamatne stope s ukupnim rokom otplate do 30 godina ili ugovoriti fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate na rok do 15 godina. Tijekom ove godine oko 80 posto stambenih kredita ugovoreno je uz kombinaciju fiksne i promjenjive kamatne stope, a oko 20 posto uz fiksnu kamatnu stopu. Ponuda je nenamjenskih kredita isključivo uz fiksnu kamatnu stopu, na rok otplate do deset godina. U dijelu poslovanja s poduzećima nudimo i  fiksne i varijabilne kamatne stope, ovisno o izboru klijenta te namjeni financiranja kao i ročnosti kredita – zaključuju.
 

Potrošači biraju fiksne kamate

 
Iz Addiko banke poručuju kako su specijalizirani za brze gotovinske kredite potrošačima i malim poduzetnicima dok stambene kredite ne nude još od 1. siječnja 2020. godine. 
 
- Trenutno su svi krediti koje ugovaramo s fiksnom kamatnom stopom za cijelo vrijeme trajanja kredita. U našem ukupnom kreditnom portfelju nalazi se manji dio stambenih kredita koji su ugovoreni ranije, kod kojih je prisutna i varijabilna kamata. Što se tiče financiranja poduzetnika, u ponudi su krediti s fiksnom i s varijabilnom kamatnom stopom. Većina se kredita, njih oko 99 posto, u ovoj godini odobrila s fiksnom kamatnom stopom za cijelo trajanje otplate. Za klijente je važno da razumiju razliku između fiksne i varijabilne kamatne stope. Kod fiksnih kamatnih stopa u svakome će trenutku znati koliko će ona iznositi i neće biti neizvjesnosti rasta tereta otplate kredita u slučaju da porastu tržišne kamatne stope – kažu u Addiko. 
 
I u Erste banci pretežu krediti s fiksnim kamatama, prema volumenu čak 85 posto gotovinskih kredita odobreno je uz fiksne kamate. Istovremeno je 19 posto stambenih kredita odobreno uz fiksnu kamatnu stopu, 52 posto uz kombiniranu i 28 posto uz promjenjivu kamatnu stopu. 
 
- Kada govorimo o kreditnom portfelju građana uz promjenjivu kamatnu stopu, veći je dio vezan uz referentnu kamatnu stopu NRS, a manji uz EURIBOR. Gotovinski se krediti odobravaju isključivo uz fiksnu kamatnu stopu koja će od 20. listopada biti dodatno snižena i iznositi 4,99 posto, odnosno 4,49 kod gotovinskih kredita uz osiguranje otplate. Stambeni se krediti uz rok otplate do 10 godina odobravaju uz fiksnu kamatnu stopu koja u ovome trenutku iznosi 2,8 posto. Stambeni krediti s rokom otplate duljim od 10 godina odobravaju se uz kombiniranu kamatnu stopu koja podrazumijeva primjenu fiksne kamate u prvih 10 godina otplate te, nakon isteka tog razdoblja, primjenu promjenjive kamatne stope do kraja otplate kredita, a koja predstavlja zbroj 6M NRS1 za EUR i fiksnog ugovorenog broja postotnih bodova, koji iznosi 2,8 posto. U skladu s trenutačno važećim vrijednostima referentnog/fiksnog dijela, ukupna kamatna stopa za klijenta nakon isteka razdoblja od 10 godina iznosila bi 2,88 posto – pojašnjavanju matematiku u Erste dodajući da u dijelu poslovanja s poduzećima postoje sve opcije, pri čemu je primjetno da je stanje trenutačno otvorenih kratkoročnih kredita 85 posto odobreno uz fiksnu kamatnu stopu, dok je kod dugoročnih kredita prisutno intenzivnije odobravanje plasmana uz promjenjivu kamatnu stopu (58 posto trenutačne izloženosti).
 
Zagrebačka banka također nudi gotovinske kredite uz fiksne kamatne stope za cijelo razdoblje otplate, a stambeni se krediti odobravaju uz fiksne kamatne stope, promjenjive i kombinaciju fiksne i promjenjive kamatne stope (kamatna stopa je prvih 5 godina fiksna). Krediti po kreditnim karticama su također uz fiksne kamatne stope. - Pregledom strukture proizvoda vidljivo je da klijenti uglavnom biraju kreditne proizvode uz fiksnu kamatnu stopu koji štite potrošače od rizika promjene kamatnih stopa - kratko kažu u Zabi.
 
Iz Erste dodaju kako je kamatni trend očekivan. Očekivano je i smanjenje regulatornoga troška koje proizlazi iz ulaska Hrvatske u Eurozonu i to je jedna od komponenti koja će u srednjoročnom razdoblju imati pozitivan utjecaj na razinu kamatnih stopa i općenito uvjete kreditiranja u Hrvatskoj. 
 
- Uz ostale koristi integracije u monetarnu uniju, poput praktičnog ukidanja valutnog rizika te doprinosa smanjenju premije na rizik, a imajući ujedno u vidu činjenicu da je bankarski sustav u Hrvatskoj već od ranije visoko likvidan, očekivani rast kamatnih stopa, posebice gledano u odnosu na neke druge europske zemlje, u određenoj bi mjeri svakako trebao biti ublažen. Međutim, treba naglasiti da će, kratkoročno gledano, u idućem razdoblju razina kamatnih stopa dominantno ovisiti o potezima nositelja monetarnih politika u dijelu podizanja referentnih kamata, i to ponajprije Europske središnje banke, kao odgovora na trenutačno okruženje visoke inflacije i popratne neizvjesnosti povezane s ratnim sukobom u Ukrajini. Važno je naglasiti da je transmisija očekivanog rasta referentnih kamatnih stopa brža kod klijenata s kreditom vezanim uz EURIBOR, dok s druge strane raširena upotreba NRS-a u formiranju kamatnih stopa smanjuje izloženost kamatnom riziku, odnosno rast tereta otplate bit će postupan i uz vremenski odmak u skladu s prirodom određivanja NRS stope. Načelno govoreći, Erste banka u ovom trenutku nema u planu podizati kamatne stope na novoodobrene kredite – poručuju iz Erste.
 

Zaštiti se od porasta kamatnih stopa

 
Dodaju kako je savjet ili sugestija klijentima, u prvome redu onima koji koriste kredite uz ugovorenu varijabilnu kamatnu stopu, da se jače orijentiraju prema zaštiti od eventualnog porasta, odnosno prema analizi dostupnih opcija koje su im na raspolaganju. Kažu kako Erste banka već dugo nudi mogućnost promjene vrste kamatne stope iz promjenjive u fiksnu ili kombiniranu kamatnu stopu. Riječ je o jednostavnoj proceduri koja uključuje potpisivanje aneksa ugovoru te njegovu solemnizaciju. Napominju kako je eventualna promjena kamatne stope iz promjenjive u fiksnu ili kombiniranu individualna odluka svakog pojedinog korisnika kredita koju je donosi temeljem vlastite procjene dugoročne isplativosti takvog koraka. 
 
- Naime, odabirom fiksne kamatne stope klijenti imaju mogućnost zaštititi se od rizika mogućeg rasta referentnih kamatnih stopa u budućnosti, odnosno osigurati se od mogućeg utjecaja takvih kretanja na visinu kamatne stope. S druge strane, klijenti koji nastave koristiti promjenjivu kamatnu stopu tijekom otplate kredita, i dalje će snositi dio rizika njena mogućeg rasta u budućnosti, iako ona u nekim razdobljima može biti i niža u odnosu na fiksnu. S ciljem osiguravanja od eventualnog rasta referentne kamatne stope u budućnosti banka je nedavno započela sa slanjem osobnih obavijesti svim klijentima, korisnicima stambenih kredita s promjenjivom kamatnom stopom vezanom uz EURIBOR, u kojoj je detaljno predstavljena mogućnost promjene kamatne stope. Klijentima je ponuđena promjena kamatne stope po trenutno važećim kamatnim stopama. Svi klijenti koji imaju kredite s promjenjivom kamatnom stopom, neovisno o vrsti kredita, a koji sada nisu zaprimili dopis, imaju mogućnost od banke zatražiti promjenu te vrste stope u fiksnu ili kombiniranu, ako u tom trenutku u ponudi kredita banka ima te vrste kamatnih stopa - zaključuju. 
 
Financijska savjetnica Vesna Ciganek Vuković dodaje kako je fiksiranje kamatnih stopa za dugoročne plasmane uobičajeno kada su kamate na visokim razinama radi umanjenja rizika od eventualnih poremećaja na duži rok, pa je interes poduzeća za fiksnim kamatama bio u porastu od 2020. godine.
 
- Trenutni je rast uvjetovan rastom referentnih kamata. Zbog krize se mogu pogoršati makroekonomski i socijalni pokazatelji, plaće, zaposlenost, što posljedično vodi do porasta kreditnoga rizika, posredno do porasta premije rizika, odnosno rasta kamatnih marži, pa može doći do daljnjeg rasta kamatnih stopa. No, u tom slučaju centralne banke opet mogu reagirati smanjenjem referentih kamata. Fiksne su kamate nominalno više od trenutne ukupne varijabilne, jer kreditor preuzima rizik eventualnog porasta, no na duži rok ta razlika može ići u oba smjera. U uvjetima neizvjesnosti fiksna kamata ipak daje određenu sigurnost i miran san što se tiče iznosa rate kredita, recimo u ponudi hipotekarnih kredita nude se mogućnosti fiksne kamate za razdoblje od tri do deset godina, nakon toga je promjenjiva, no to je dovoljno razdoblje da pokrije krizu i neizvjesnost – zaključuje sugovornica.
30. siječanj 2023 22:13