Tvrtke i tržišta
StoryEditor

Specijalna bolnica Sveta Katarina: Zainteresirani smo za intenzivniju suradnju s HZZO-om

12. Studeni 2022.
Igor Borić, Jadranka Primorac i Dragan Primorac, Specijalna bolnica Sv. Katarinafoto Ratko Mavar

Na prihode od državnog osiguravatelja otpada zanemarivih oko pet posto ukupnih prihoda bolnice, zato u Svetoj Katarini, ali i u drugim privatnim zdravstvenim ustanovama, žele povećati promet liberalizacijom tržišta zdravstvenih usluga. Tako bi se dio javnog novca prelio u privatni segment zdravstvenog sektora

Kad su prije jedanaest godina u Zaboku osnovali Specijalnu bolnicu Sveta Katarina, cilj njezinih osnivača bio je upravo ono što je realizirano deset godina poslije: etablirati modernu bolnicu, jednu od najvećih privatnih bolnica u Hrvatskoj, koja će na jednome mjestu objediniti niz medicinskih grana i dijagnostičkih postupaka. A upravo je prošlog mjeseca obilježeno godinu dana rada u novim, moderno opremljenim prostorima u Zagrebu, u Branimirovoj ulici, gdje su na više od četiri tisuće četvornih metara, na jednoj lokaciji, smještene sve medicinske usluge koje nude. Osim toga, bolnica je prije neki dan potpisala ugovor s najvećom američkom zdravstvenom institucijom UPMC-om o gradnji najmodernijeg Centra za liječenje karcinoma. Od nekadašnjih specijalističkih usluga iz područja radiologije, anesteziologije, kirurgije, ortopedije i fizikalne medicine, s čime se 2011. godine startalo, danas je Sveta Katarina postala moderni medicinski centar koji u 18 medicinskih odjela nudi cjelokupnu radiološku dijagnostiku, obavlja brojne ortopedske operacije, zahvate iz područja kirurgije kralježnice s liječenjem boli, usluge sportske medicine, fizikalnu rehabilitaciju... Od nekadašnjih 20 zaposlenika, broj je danas šest puta veći – 120 stalno zaposlenih te više od 60 vanjskih suradnika iz zemlje i inozemstva, što je bolnici omogućilo da sa 75 liječnika pruža usluge iz gotovo svih grana medicine – neurologije, kardiologije, ginekologije, dentalne medicine, regenerativne medicine, putem aplikacije matičnih stanica i brojnih drugih.

Kontinuirani rast

Osnivači bolnice su liječnik, znanstvenik i nekadašnji ministar Dragan Primorac i diplomirana ekonomistica Jadranka Primorac, koja je članica Upravnog vijeća te glavna operativno-izvršna direktorica bolnice. Sinergija poslovne vizije i upravljanja omogućila je kontinuiran rast prihoda, što je bolnicu pozicioniralo kao uspješnu kompaniju, koja je 2021. godine ostvarila ukupan prihod od 56 milijuna kuna, a ove godine procjenjuje se da će prihodi doseći blizu osamdeset milijuna.

– Na početku nije bilo lako, prihodi su bili mali, a bolnica je stvarala gubitke. Osim toga, lokacijski je bila udaljena 45 kilometara od Zagreba, što je bio dodatni problem za pacijente, jer putem do naše bolnice postojalo je i postoji nekoliko javnih bolnica gdje su se pacijenti mogli liječiti putem uputnice. Godinama smo gradili brend, okružili se najboljim liječnicima, širili djelatnosti i tržište u zemlji i inozemstvu, razvili i ojačali poslovanje, tako da su prihodi svake godine rasli. Prije pandemije COVID-19 ostvarivali smo oko 40 posto prihoda od međunarodnih pacijenata, a ti se pacijenti sada sve više vraćaju te ove godine ponovno imamo rast prihoda od inozemnih pacijenata – ističe Jadranka Primorac.

image

Jadranka Primorac

foto Ratko Mavar

Osim preseljenja u novi prostor, investirali su u nove, moderne, međusobno integrirane operacijske dvorane s opremom visoke rezolucije, što predstavlja prednost za liječnike jer su detalji vizualizacije prilikom operacija četiri puta precizniji u odnosu na tehnologiju koja je trenutačno standard.

Bolnica kao obiteljski posao

Stoga u Svetoj Katarini kao jedan od načina brige za pacijente vide sustavno razvijanje znanstvene komponente poslovanja. Većina svih liječnika su doktori znanosti, a kontinuirano se ulaže u razvoj njihovih karijera u znanstvenom i stručnom smislu.

– Bolnica je nastavna baza medicinskih fakulteta Sveučilišta u Splitu, Sveučilišta u Osijeku i Sveučilišta u Rijeci, Kineziološkog fakulteta u Zagrebu te Medicinskog fakulteta Regiomed iz Bavarske u Njemačkoj, čime je našim liječnicima omogućeno napredovanje putem znanstvenih zvanja. Bolnica je 2021. završila višegodišnju evaluaciju Ministarstva zdravstva ostvarivši pravo proglašenja Klinikom za ortopediju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku – objašnjava Primorac i dodaje da se u klinici provode nastava, specijalistička usavršavanja i znanstvena istraživanja, te se organiziraju znanstvene konferencije s poznatom američkom zdravstvenom institucijom Klinikom Mayo.

Na pitanje kako je upravljati bolnicom Primorac ističe da je slično kao i bilo kojom kompanijom, s time da je uz menadžerske vještine važno poznavati i medicinske procese, kako bi bilo moguće uspješno koordinirati cjelokupni sustav, stoga je uložila dosta truda u upoznavanje s medicinskih tehnikama i postupcima.

image

Specijalna bolnica Sv. Katarina

foto Ratko Mavar

– Bolnica je, zapravo, kao obiteljski posao – u mojoj je ingerenciji upravljanje poslovnim procesima, a suprug je zaslužan za razvoj znanosti, provođenje kliničkih procesa te uvođenje novih, znanstveno utemeljenih, inovativnih metoda liječenja u kliničku praksu. Upravljanje bolnicom podrazumijeva koordiniranje svih financijskih i pravnih pitanja poslovanja – prodaju, marketing, provedbu EU projekata, investicije, kontroling, analizu rizika, poslovnu strategiju i međunarodnu suradnju. Uži tim čini oko 30 ljudi, koje predvodi ravnatelj bolnice doktor Igor Borić, a moja uloga je da ih motiviram i osnažujem da posao obave s entuzijazmom i fokusom na ciljeve koje smo zacrtali. Ukratko, brinem se o upravljanju svim poslovnim procesima i organizaciji posla te se bavim razvojem biznisa – napominje Primorac, koja je i drugi mandat zaredom predsjednica Udruge privatnih poliklinika, bolnica, lječilišta i ustanova za zdravstvenu skrbi pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca.

HZZO-ov monopol

Razvojni planovi su im i dalje vrlo ambiciozni. Među prvim su europskim institucijama koje su uvele cjelovit koncept personalizirane medicine u kliničku praksu, s posebnim osvrtom na regenerativnu medicinu, odnosno liječenje matičnim stanicama. U suradnji s inozemnim partnerima pred realizacijom je i veliki projekt pokretanja genetičkoga laboratorija koji će molekularnom dijagnostikom Next Generation Sequencing (NGS) omogućiti genetičko testiranje pacijenata koji žele doznati postoji li genski uzrok njihove bolesti koji će biti osnova personaliziranog liječenja. Testiranje će biti moguće i za zdrave osobe koje žele saznati koliki im je rizik za razvoj karcinoma, bolesti kardiovaskularnog sustava, dobiti informacije o metabolizmu pojedinih lijekova ili pak doznati kako njihovi geni utječu na metaboliziranje hrane koju unose u organizam.

image

Specijalna bolnica Sv. Katarina

foto Ratko Mavar

Organski rastemo po stopi od trideset i više posto na godinu. Međutim, da bi zdravstvena zaštita u Hrvatskoj bila uspješna kao u razvijenim europskim zemljama, potrebno je uspostaviti ravnopravan položaj državnih i privatnih zdravstvenih ustanova, i to tako da svi koji to žele mogu HZZO-u ravnopravno ponuditi svoje usluge kako bi se svakom pacijentu omogućila dostupnost zdravstvene zaštite prema njegovu izboru – ističe Primorac. Direktorica Svete Katarine dodaje da je potrebno liberalizirati tržište zdravstvenog osiguranja, tj. ukinuti HZZO-ov monopol. Primorac smatra da ta mjera može uvelike podići kvalitetu zdravstvene usluge, stvoriti zdravu konkurenciju između HZZO-a i drugih osiguravatelja, smanjiti liste čekanja i, u budućnosti, stvoriti zdrav i održiv zdravstveni sustav u kojemu će pacijent imati pravo izbora.

Na prihode od HZZO-a otpada oko pet posto ukupnih prihoda naše bolnice, dakle gotovo su zanemarivi. Kao i ostale privatne ustanove zainteresirani smo za intenzivniju suradnju s HZZO-om - ističe Primorac i dodaje da su privatni poduzetnici u zdravstvu neiskorišteni potencijal te da građani Hrvatske trebaju imati jednako pravo i mogućnost liječenja putem uputnice, bez obzira na vlasništvo medicinske ustanove.

Cijelu priču o Specijalnoj bolnici Sveta Katarina čitajte u digitalnom ili tiskanom izdanju Lidera. 

28. svibanj 2023 09:26