Ukratko
StoryEditor

Demanti članka:  ‘Sustav e-dražbi prednost daje ‘profesionalcima‘ s jakim računalima‘ (2)

14. Veljača 2019.

Financijska agencija (FINA) reagirala je na članak ‘Sustav e-dražbi prednost daje ‘profesionalcima‘ s jakim računalima‘, objavljen 8. veljače 2019. godine u Lideru. Njihov demati prenosimo u cjelosti.

Financijska agencija (Fina) poslove prodaje nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom u ovršnom i stečajnom postupku te postupku osiguranja provodi temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Narodne novine 93/2014) ,koji je stupio na snagu 1. siječnja 2015. godine, te Stečajnog zakona (Narodne novine 71/2015), koji je stupio na snagu 1. rujna 2015. godine.

Slijedom navedenog, Fina je razvila sustav elektroničke javne dražbe isključivo u skladu s odredbama Ovršnog zakona, Stečajnog zakona i pripadajućih podzakonskih akata. Sva poslovna pravila aplikacije e-Dražba utemeljena su isključivo na relevantnim odredbama navedenih propisa kojima je reguliran tijek nadmetanja, pri čemu je provođenje postupka elektroničke javne dražbe u potpunosti automatizirano.

Nadalje, Pravilnikom o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku (Narodne novine 156/2014 i 1/2019, dalje u tekstu: Pravilnik), propisano je da je za pristup sustavu elektroničke javne dražbe preduvjet posjedovanje valjanog digitalnog certifikata kojim se potvrđuje identitet osobe i certifikata koji omogućuje primjenu naprednog elektroničkog potpisa.

Fina, kao kvalificirani pružatelj usluga povjerenja, osigurava izdavanje certifikata prema postupcima koje zahtijeva zakonska regulativa o elektroničkom potpisu i uslugama povjerenja, općim pravilima pružanja usluga certificiranja te internim pravilnicima Fine. Neovisno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti redovito provodi ocjenjivanje sukladnosti Fine kao kvalificiranog pružatelja usluga povjerenja u smislu Uredbe (EU) br. 910/2014 (eIDAS uredba), a o čemu Fina posjeduje potvrde o sukladnosti pružanja usluga povjerenja. Sukladno navedenom, Fina poslove povjerenja provodi sukladno pravilima i dobrim praksama koje propisuje zakonska regulativa.

Također, sukladno čl. 18. Pravilnika, Fina je u svojim poslovnim jedinicama omogućila pristup sustavu elektroničke javne dražbe pod uvjetima iz čl. 14. Pravilnika pa je tako korisnicima servisa e-Dražba i u poslovnim jedinicama Fine omogućeno davanje ponuda. Stoga je navod da su elektroničke javne dražbe koje provodi Fina pogodne jedino za ‘profesionalne‘ kupce dužnikove imovine u cijelosti paušalan i netočan.

Sukladno odredbama Ovršnog zakona (Narodne novine 112/2012, 25/2013, 93/2014, 55/2016 i 73/2017), elektronička javna dražba počinje objavom poziva na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi. Stoga je netočan navod da Fina određuje vrijeme kada ponuđači mogu poslati ponude. Prikupljanje ponuda traje deset radnih dana, što znači da korisnici ponude mogu predavati od datuma i vremena početka nadmetanja objavljenog u pozivu na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi. Istina je da je aktivnost korisnika najveća u zadnjim minutama nadmetanja, međutim, Fina na isto ne može utjecati. Svi korisnici imaju deset radnih dana za sudjelovanje u nadmetanju, a na njima samima je kada će to pravo iskoristi.

Nadalje, 1. travnja 2019. godine na snagu stupaju određene izmjene odredaba Pravilnika (objavljene u Narodnim novinama broj 1/2019, dana 2. siječnja 2019. godine), koje će se primjenjivati na postupke u kojima je zahtjev za prodaju zaprimljen u Fini nakon 1. travnja 2019. godine.

Jedna od izmjena je povećanje broja dražbenih koraka te njihov iznos, čime će se svakako postići postizanje povoljnije cijene u kraćem roku. Tako će prilikom davanja ponude korisnik moći odabrati između jednog, tri, pet ili deset dražbenih koraka, čija vrijednost je ovim izmjenama Pravilnika povećana. U slučaju da je utvrđena vrijednost predmeta prodaje npr. 100.000 kn, dražbeni koraci iznose redom 1000 kn, 3000 kn, 5000 kn i 10.000 kn.

Također, od 1. travnja 2019. godine nadmetanje će se produljivati za deset minuta, ako je najpovoljnija valjana ponuda dana u zadnjih deset minuta prije isteka roka koji je u pozivu na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi određen kao vrijeme završetka prikupljanja ponuda. Predmetne odredbe primjenjivat će se na postupke u kojima je zahtjev za prodaju zaprimljen u Fini nakon 1. travnja 2019. godine.

Slijedom svega navedenoga, ističemo kako Fina u suradnji s Ministarstvom pravosuđa kontinuirano radi na optimizaciji postupka elektroničke javne dražbe u cilju boljega korisničkog iskustva, a u skladu s normativnim okvirom ovršnog i stečajnog postupka.

S poštovanjem Fina Ured Uprave

22. veljača 2024 15:34