Ukratko
StoryEditor

Dijelite li podatke sukladno zakonu? Uz pipGIS jednostavno riješite kompleksne zakonske obveze

14. Ožujak 2023.
Prikaz pipGIS portala

Dijeljenje geoprostornih podataka u skladu sa zakonskim normama i ciljevima zajednice omogućuje efikasno upravljanje prostornim podacima i doprinosi boljem razumijevanju prostornih fenomena, što omogućuje bolje planiranje, odlučivanje i rješavanje problema u zajednici.

U tom kontekstu, pipGIS može biti od velike koristi za jedinice lokalne i područne samouprave, upravo da bi se olakšala izrada i dijeljenje prostornih podataka u skladu s nacionalnim standardima i smjernicama za razmjenu prostornih podataka.

Ovaj alat predstavlja centralnu bazu poslovanja i omogućava lako prikupljanje, obradu i dijeljenje podataka svim zainteresiranim dionicima.

image

Princip rada portala pipGIS

U Republici Hrvatskoj, jedinice lokalne samouprave imaju obvezu dostave i unosa podataka u Središnji registar državne imovine u skladu s člankom 4. Zakona o Središnjem registru državne imovine. Uz to, vlasnici i upravitelji infrastrukture također su u skladu s člankom 17. Pravilnika o katastru infrastrukture dužni osnovati i voditi evidenciju za pojedinu vrstu infrastrukture u svom vlasništvu odnosno kojom upravljaju, a u skladu s člankom 126. Zakona, podatke o infrastrukturi iz tih evidencija su obvezni i dostavljati nadležnim tijelima. Također, prema članku 5. Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka, definirano je da su subjekti NIPP-a obvezni sudjelovati u uspostavi, održavanju i razvoju NIPP-a.

Tvrtka Promet i prostor nudi usluge kojima su pokrivene iznad opisane zakonske obveze:

Sustav katastra infrastrukture (SKI) – unos podataka katastra infrastrukture elektroničkim putem servisima za dohvat podataka i promjena na podacima, u razmjenskom formatu propisanom tehničkim specifikacijama.

Središnji registar državne imovine (SRDI) – interno vođenje nekretnina pomoću modula Registar nekretnina (ReNe), te jednostavan izvoz podataka u razmjenskom formatu kojim se isti dostavljaju u evidenciju državne imovine Središnji registar državne imovine.

Nacionalna infrastruktura prostornih podatka (NIPP) – usluga distribucije geoprostornih podataka na Geoportalu NIPP-a putem WMS (engl. Web Map Service) standardizirane web usluge Internet mreže.

image

Primjer dijeljenja gradske evidencije za Geoportal NIPP-a

Tako je već znatni broj jedinica lokalne samouprave krenuo dijeliti geoprostorne podatke na Geoportalu, web-mjestu za organizaciju, pristup i dijeljenje podataka. JLS-ovi dijele važeće prostorne planove kao i evidenciju komunalne infrastrukture (nerazvrstane ceste, groblja, javnu rasvjetu…) što je važno za mnoge sektore, uključujući urbanizam, graditeljstvo, zaštitu okoliša, upravljanje resursima i druge.

image

Prikaz pipGIS portala

Pridržavanje zakonskih obveza ne mora biti teško – uz pravi alat sve je moguće!

24. svibanj 2024 21:34