Ukratko
StoryEditor

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje natječaj

09. Lipanj 2022.
Ekonomski fakultet u Zagrebu

Za upis nove generacije studenata na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomija i poslovna ekonomija u akademskoj 2022./2023. godini

POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI (DOKTORSKI) STUDIJ 

EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

 

Voditeljica studija: prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen

Uvjeti za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij:

1. Završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova i akademski naziv magistar ekonomije ili drugi preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti ili završen dodiplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe stručni naziv diplomirani ekonomist ili drugi dodiplomski sveučilišni studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti.

2. Prosjek ocjena 4,0 ostvaren tijekom studija. Ukoliko kandidat ima niži prosjek potrebno je priložiti preporuke dva sveučilišna nastavnika.

Mjerodavan je prosjek ocjena ostvaren na preddiplomskom sveučilišnom i diplomskom sveučilišnom studiju odnosno integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju odnosno dodiplomskom sveučilišnom studiju.

3. Poznavanje engleskog jezika.

4. Prilikom upisa na studij osobi koja nije završila preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno dodiplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti, polja ekonomije, na prijedlog Vijeća poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Ekonomija i poslovna ekonomija, Odbor za poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije utvrdit će ispite razlike koji se moraju položiti.

 

*Prijave se zaprimaju do 23. rujna 2022. godine.

Planirani početak nastave na studiju je 14. studenoga 2022. godine.

Prijavi je potrebno priložiti:

1. Ovjerene kopije diploma svih razina studija

2. Prijepise ocjena sa svih razina studija

3. Dvije preporuke sveučilišnih nastavnika (ako je prosjek ocjena na studiju/ studijima bio niži od 4,00)

4. Domovnica – izvornik, ovjerenu presliku ili elektronički zapis iz Knjige državljana

5. Izvadak iz matice rođenih – izvornik, ovjerenu presliku ili elektronički zapis iz matice rođenih

6. Životopis

7. Odluku organizacije o plaćanju školarine (ukoliko školarinu plaća pravna osoba)

8. Kandidat koji preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno dodiplomski sveučilišni studij nije završio u Republici Hrvatskoj treba dostaviti rješenje Povjerenstva Sveučilišta u Zagrebu za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.

9. Motivacijsko pismo (opsega cca 500 riječi odnosno maksimalno na jednoj stranici) u kojem kandidat navodi motive za upis studija, područje znanstvenog interesa, kao i rezultate koje želi ostvariti.

 

Osim evaluacije prijave i prateće dokumentacije, dio selekcijskog postupka čini i online intervju kandidata s članovima Vijeća studija.

 Termini online intervjua bit će dogovoreni s kandidatima koji ispune formalne uvjete za upis na studij, a nakon roka za predaju prijava.

 

Obrazac prijave nalazi se na: https://www.efzg.unizg.hr/Natjecaj_DSEIPE_2022_2023.

 

Prijave se podnose osobno ili poštom na adresu:

Sveučilište u Zagrebu

Ekonomski fakultet

Referada za poslijediplomske studije

Trg J. F. Kennedyja 6, Zagreb 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Referadi za poslijediplomske studije na navedenoj adresi odnosno na: 

  • e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

telefon: 01/238-3288; 238-3219

  • web stranici poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Ekonomija i poslovna ekonomija:

https://www.efzg.unizg.hr/doktorski-studij-EiPE

30. siječanj 2023 12:17