Ukratko
StoryEditor

Ekonomski fakultet u Zagrebu - Predvodnik promjena i inoviranja nastavnoga procesa u eri digitalizacije

21. Lipanj 2023.
Projekt ‘DIGI4Teach‘, koji je pokrenuo EFZG zajedno s partnerima u studenome 2020., uspješno je završen u travnju ove godine. Pokrenut je s namjerom da se pojača upotreba digitalnih tehnologija u ekonomskom obrazovanju, a sudjelovali su profesori, nastavnici, studenti i učenici

Dosadašnja istraživanja i praksa pokazali su da se u postojećem sustavu obrazovanja budućih ekonomista premalo pozornosti posvećuje razvoju digitalnih vještina i kompetencija nastavnika, a posljedično time i učenika. Projekt ‘DIGI4Teach‘ inspiriran je pasivnim učenjem, nedostatkom out of the box razmišljanja, a prije svega nedovoljnom upotrebom digitalnih tehnologija u obrazovanju. Upravo zato je Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet pokrenuo, zajedno s partnerima, projekt strateškog partnerstva pod nazivom ‘Challenges and practices of teaching economic disciplines in era of digitalization‘ (DIGI4Teach), koji je započeo u studenome 2020. i uspješno završio u travnju 2023. godine, a sufinanciran je sredstvima Europske unije u okviru programa ERASMUS+.

O važnosti te teme svjedoči činjenica da je i Agencija za mobilnost i programe EU-a prepoznala ideju i prihvatila financiranje međunarodnog projekta strateškog partnerstva – razmjenu dobre prakse. Koordinator projekta bilo je Sveučilište u Zagrebu – Ekonomski fakultet, a voditeljica projekta izv. prof. dr. sc. Nikolina Dečman.

Sudionici projekta i ciljevi

U projektnim aktivnostima sudjelovalo je ukupno osam partnera iz četiri zemlje (Hrvatske, Njemačke, Poljske i Srbije). Četiri partnera su visokoškolske obrazovne institucije: Sveučilište u Zagrebu – Ekonomski fakultet (HR), Cracow University of Economics (PL), The Osnabrück University of Applied Sciences – Faculty for Management, Culture and Technology (DE) te Sveučilište u Beogradu – Ekonomski fakultet (RS). Preostala četiri partnera su srednje strukovne ekonomske škole i to: Prva ekonomska škola (HR), Druga ekonomska škola (HR) i Treća ekonomska škola (HR) iz Zagreba te Ekonomska, trgovačka i ugostiteljska škola (HR) iz Samobora.

Glavni ciljevi projekta ‘DIGI4Teach‘ uključivali su unaprjeđenje nastavničkih vještina i načina poučavanja u različitim ekonomskim disciplinama, s naglaskom na eru digitalizacije i to dijeljenjem postojećih dobrih praksi i analizom upotrebe novih digitalnih tehnologija poučavanja i učenja u strukovnom obrazovanju ekonomista. Pokazalo se da je upravo razmjena dobre prakse među partnerima na projektu bila odličan recept za uspješno savladavanje izazova u vezi s korištenjem digitalnih tehnologija u nastavi ekonomskih disciplina.

Najvažniji rezultat projekta je svakako veliko unapređenje digitalnih kompetencija i vještina nastavnika potrebnih za poučavanje ekonomskih disciplina u doba digitalne transformacije. Ostvareni rezultati postignuti su učenjem, poučavanjem i usavršavanjem nastavnika te razmjenom dobre prakse među partnerima. Naime, uspješno su završena četiri ciklusa usavršavanja nastavnika u području računovodstva, financija, trgovine i međunarodnog poslovanja te je upravo na Ekonomskom fakultetu – Zagreb održana trodnevna praktična radionica primjene digitalnih alata u razvoju studija slučajeva s naglaskom na pristup radu ‘train the trainers‘. Zadnjeg dana aktivnosti kreirane studije slučajeva bile su testirane s učenicima u digitalnim učionicama. Učenici bili oduševljeni takvim načinom rada i učenjem putem igrifikacije te primjenom različitih digitalnih alata.

Istraživanje i priručnik

Osim treninga nastavnika, gdje je ostvareno više od 50 mobilnosti nastavnika ekonomske grupe predmeta partnerskih institucija, održani su i mnogobrojni okrugli stolovi i sastanci.

S obzirom na postavljene ciljeve i činjenicu da digitalizacija postaje sve važnija u nastavnom procesu, u sklopu projekta provedeno je anketno istraživanje među nastavnicima i studentima kojim je trebalo utvrditi razinu digitalne pismenosti ispitanika, opće stajalište prema korištenju digitalnih i mobilnih tehnologija u nastavi, prednosti i nedostatke korištenja digitalnih tehnologija u nastavi s fokusom na ishode učenja, iskustvo s e-učenjem tijekom pandemije i stajališta prema budućnosti e-učenja. U istraživanju je sudjelovalo 2897 ispitanika – studenti (1679 odgovora), srednjoškolci (795 odgovora), sveučilišni profesori (328 odgovora) i srednjoškolski profesori (95 odgovora).

Opsežni rezultati istraživanja objavljeni su u posebnom izdanju časopisa Business Systems Research pod nazivom ‘Digitalizacija u nastavi ekonomskih disciplina: prošlost, sadašnjost i budućnost‘. U završnoj fazi projekta izdan je DIGI4Teach priručnik, koji je objedinio sve spoznaje vezane uz korištenje digitalne tehnologije u nastavi ekonomskih disciplina između zemalja partnera, sadrži 12 studija slučaja iz poslovne ekonomije te čini jedan od važnijih rezultata konzorcija.

Više informacija o projektu ‘DIGI4Teach‘ na: https://digi4teach.net.efzg.hr/.

18. srpanj 2024 18:36