Ukratko
StoryEditor

Ekonomski fakultet u Zagrebu raspisuje natječaj za poslijediplomske specijalističke studije

25. Studeni 2022.
foto efzg.hr

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje natječaj za upis nove generacije studenata na poslijediplomske specijalističke studije u akademskoj 2022./2023. godini.

Poslijediplomski specijalistički studiji:

 • Ekonomija energije i okoliša

 • Ekonomika europske unije

 • Financijske institucije i tržišta

 • Informatički menadžment

 • Marketing neprofitnih organizacija

 • Menadžment turizma

 • Organizacija i menadžment

 • Osiguranje i reosiguranje

 • Poslovno upravljanje - mba

 • Pravni i gospodarski okvir poslovanja u europskoj uniji

 • Računovodstvo i porezi

 • Statističke metode za ekonomske analize i prognoziranje

 • Strategija i korporativno upravljanje

 • Strateško poduzetništvo

 • Upravljanje organizacijama i projektima u kulturi

 

Uvjeti za upis na poslijediplomski specijalistički studij:

1. Završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova ili završen predbolonjski četverogodišnji sveučilišni dodiplomski studij.

2. Prosjek ocjena 3,5 ostvaren tijekom svih razina studija. Ukoliko kandidat ima niži prosjek potrebno je priložiti preporuke dva sveučilišna nastavnika.

3. Poznavanje barem jednog svjetskog jezika.

Obrazac prijave nalazi se na linku. Prijave se zaprimaju do 15. prosinca 2022. godine.

Prijavi je potrebno priložiti:

 1. Ovjerene kopije diploma svih razina studija 

 2. Prijepise ocjena sa svih razina studija

 3. Dvije preporuke sveučilišnih nastavnika (ako je prosjek ocjena na studiju/    studijima bio niži od 3,50)

 4. Dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika

 5. Domovnicu – izvornik, ovjerenu presliku ili elektronički zapis iz Knjige državljana

 6. Izvadak iz matice rođenih – izvornik, ovjerenu presliku ili elektronički zapis iz matice rođenih

 7. Životopis

 8. Odluku organizacije o plaćanju školarine (ukoliko školarinu plaća pravna osoba)

 9. Kandidat koji preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili predbolonjski četverogodišnji sveučilišni dodiplomski studij nije završio u Republici Hrvatskoj treba dostaviti rješenje Povjerenstva Sveučilišta u Zagrebu za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.

Prijave se podnose osobno ili poštom na adresu:

Sveučilište u Zagrebu

Ekonomski fakultet

Referada za poslijediplomske studije

Trg J. F. Kennedyja 6, Zagreb 

s naznakom ‘ZA NATJEČAJ ZA UPIS NA PDS‘

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Referadi za poslijediplomske studije na navedenoj adresi odnosno putem:

04. veljača 2023 16:17