Ukratko
StoryEditor

EVN: S plinom jeftinije grijanje

24. Siječanj 2017.

Na konferenciji za novinare održanoj u Splitu, tvrtka EVN Croatia, koncesionar za izgradnju plinske mreže i opskrbu plinom u trima dalmatinskim županijama, javnosti je predstavila dosadašnji tijek plinofikacije u Dalmaciji te najavila planove za 2017. godinu.

Werner Casagrande i Peter Zaruba, članovi Upravnog odbora EVN Croatia te Vlado Mandić, prokurist tvrtke osvrnuli su se i na nedavno neugodno hladno razdoblje koje je pogodilo Split i ostatak Dalmacije. Istaknuli su prednosti plina u odnosu na druge energente ne samo u smislu komfora, već i dostupnosti i cijene.

„Plin je najpovoljniji izvor energije. Prema podacima iz 2016. godine, koriste li plin umjesto ukapljenog prirodnog plina građani u stanovima s potrošnjom od 1000 m3 plina mogu na godišnoj razini ostvariti uštedu od skoro 700 kuna. Prijelazom na plin, umjesto da koriste električnu energiju za grijanje, građani mogu uštedjeti više od 5 000 kuna, što znači da otprilike u godinu dana mogu isplatiti ulaganje u plinski priključak. Veći potrošači mogu uštedjeti još i više, ovisno o potrošnji i izvoru energije koji su prije koristili“, objasnio je Werner Casagrande.

Cijena plinskog priključka koju regulira Hrvatske regulatorna energetska agencija (HERA) za domaćinstva iznosi 5.500 kuna što uključuje instalaciju priključnog voda, kućišta, razvodnika i regulatora tlaka. Za stanove se priključna cijena mijenja ovisno o broju stanova u stambenom bloku. Nakon potpisivanja ugovora o opskrbi, za plinomjer se plaća dodatan iznos od 1.500 kuna. Međutim, kako je svaka zgrada specifična teško je dati jedinstveni izračun troška uvođenje plina, ali što je više stanova u zgradi, to je priključak jeftiniji.

Radovi na izgradnji plinske mreže u Splitsko-dalmatinskoj županiji započeli su u studenome 2013., a prvi korisnici priključeni su u Dugopolju u svibnju 2015. Do sada je na području Dugopolja, Klisa, Solina i Splita izgrađeno 37 kilometara plinske mreže te se na nju kontinuirano priključuju novi poslovni i privatni korisnici.  Gospodarska zona u Dugopolju prva je poslovna zona u Dalmaciji koja ima potpuno razvijenu plinsku mrežu, a krajem 2016. EVN je izgradio plinsku mrežu u centru Dugopolja na koju je priključena Osnovna škola Dugopolje i na taj način postala prva javna ustanova u Splitsko-dalmatinskoj županiji koja koristi plin. Trenutno se radovi na izgradnji visokotlačnog plinovoda odvijaju prema Splitu, trasom koja prolazi kroz Klis i Solin pa su prvi korisnici u Klisu na nju priključeni krajem ljeta 2016.

U Splitu je EVN Croatia počeo izgradnju plinske mreže polaganjem plinskih cijevi na trasi od Bauhausa do Prometa Split u Hercegovačkoj ulici. Radovi od Prometa Split do bolnica Križine i Firule upravo su započeli i bit će dovršeni tijekom godine. Tijekom godine plinska mreža će se širiti i prema Poljudu i Stinicama, a počet će se graditi i u Kaštelima i Trogiru.

Dosad je EVN izgradio više od 100 km plinovoda u sve tri županije obuhvaćene koncesijom i opskrbljuje više do 1 000 korisnika. S ulaganjem vrijednim preko 110 milijuna kuna EVN je jedan od vodećih greennfield investitora u regiji. EVN Croatia osim ulaganja u plinsku distributivnu mrežu ulaže i u obrazovanje budućih plinoinstalatera pa je tako do sada EVN stipendirao 6 učenika srednje Strukovne škole Vice Vlatković u Zadru te 4 učenika Industrijsko-obrtničke škole u Šibeniku. EVN Croatia također ostvaruje uspješnu suradnju s Fakultetom elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu u okviru koje EVN osigurava stručne materijale te organizacijom različitih stručnih skupova i na taj način daje podršku razvoju plinske struke u Dalmaciji.

O EVN AG

EVN Croatia je tvrtka kćer austrijske korporacije EVN AG koja posluje u 21 europskoj državi i opskrbljuje preko 14 milijuna korisnika kroz različite projekte u središnjoj, istočnoj i jugoistočnoj Europi kroz zadnjih 20 godina.

Ključne aktivnosti EVN AG uključuju:

- Proizvodnju energije (obnovljiva, termalna) - Reguliranu distribuciju (struja, prirodni plin) - Opskrbu energijom - Zaštita okoliša

Koncesijski sporazum

EVN Croatia u Dalmaciji posluje od 2009. na području Zadarske, Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije gdje na temelju 30-godišnje koncesije gradi plinsku distributivnu mrežu.

EVN je izabran na temelju najbolje ponude, referenci i dugogodišnjeg iskustva u plinskoj industriji te na temelju pozitivnih financijskih i ekonomskih pokazatelja. Koncesijsko područje Splitsko-dalmatinske županije obuhvaća Dugopolje, Solin, Klis, Split, Kaštela, Trogir i Seget.

Plinofikacija Dalmacije

ENV Hrvatska je do sad izgradila preko 100 kilometara plinske mreže u Zadarskoj, Šibensko-kninskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji, i dnevno plinom opskrbljuje oko 1000 korisnika.

Preko 100 milijuna kuna uloženo je u plinsku mrežu, u čiju je izgradnju uključeno preko 98% lokalnih i nacionalnih dobavljača.

EVN Croatia opskrbljuje kućanstva (stambene zgrade i privatne kuće), javne zgrade (sportske centre, dječje vrtiće…), turističke komplekse (hoteli) i poslovne korisnike.

Sa svojom distribucijskom mrežom EVN Croatia spojen je na šest plinsko mjernih redukcijskih stanica transportnog sustava u Zadru, Benkovcu, Šibeniku, Kninu i Dugopolju.

Od kad je EVN Croatia započeo opskrbu plinom sredinom 2012. potrošnja plina se udvostručuje na godišnjoj razini.

EVN Croatia osim ulaganja u plinsku distributivnu mrežu ulaže i u obrazovanje budućih plinoinstalatera pa je tako do sada EVN stipendirao 6 učenika srednje Strukovne škole Vice Vlatković u Zadru te 4 učenika Industrijsko-obrničke škole u Šibeniku. EVN Croatia također ostvaruje uspješnu suradnju s Fakultetom elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu u okviru koje EVN osigurava stručne materijale te organizacijom različitih stručnih skupova i na taj način daje podršku razvoju plinske struke u Dalmaciji.

Vremenski presjek

Zadarska županija

Radovi su započeti u travnju 2011., prvi korisnici su priključeni 1. lipnja 2012. Izgrađeno je 41,5 kilometara u plinovoda u Zadru, Biogradu na Moru i Benkovcu. Priključeno je 576 korisnika, od čega 33 poslovna i 542 + 1 (420 naselje Petrići) u kategoriji kućanstva.

Šibensko-kninska županija

Radovi su započeti potkraj 2013., a prvi korisnici su priključeni potkraj 2014. Izgrađeno je 25 kilometara plinske mreže. Priključeno je 74 korisnika, od čega 11 poslovnih i 68 privatnih u kategoriji kućanstva.

Splitsko-dalmatinska županija

Radovi su započeli u studenome 2013., a prvi korisnici priključeni su u Dugopolju u svibnju 2015. Do sad je izgrađeno 37 kilometara plinske mreže. Gospodarska zona u Dugopolju prva je zona u Dalmaciji koja ima potpuno razvijenu plinsku mrežu. Krajem 2016. EVN je izgradio plinsku mrežu u centru Dugopolja na koju je priključena Osnovna škola Dugopolje – prva javna ustanova u Splitsko-dalmatinskoj županiji koja koristi plin. Nakon puštanja u rad plinske mreže u Dugopolju, EVN Croatia je započeo s radovima na izgradnji visokotlačnog plinovoda prema Splitu, trasom koja prolazi kroz Klis i Solin. Krajem ljeta 2016. prvi korisnici su priključeni plinsku mrežu u Klisu, a trenutno se gradi plinska mreža u središtu Klisa i Solina. U Splitu je EVN Croatia počeo izgradnju plinske mreže polaganjem plinskih cijevi na trasi od Bauhausa do Prometa Split u Hercegovačkoj ulici. Radovi od Prometa Split do bolnica Križine i Firule upravo su započeli i bit će dovršeni tijekom godine. Tijekom godine plinska mreža će se širiti i prema Poljudu i Stinicama, a počet će se graditi i u Kaštelima i Trogiru.

Pozitivni učinci korištenja prirodnog plina

Koristi se za grijanje, hlađenje, kuhanje i zagrijavanje vode. Moguće su različite kombinacije: zagrijavaje vode i grijanje ili grijanje i hlađenje. Uređaji koji se koriste izuzetno su efikasni i osiguravaju ugodnu sobnu temperaturu, s automatskom regulacijom tijekom 24 sata.

Ključne koristi: manji ukupan trošak energije, jednostavnije održavanje, uvijek je dostupan i nema potrebe za skladištenjem i naručivanjem novih količina, potpuna kontrola potrošnje i troška na vlastitim mjernim uređajima, kao i smanjenje emisija ugljičnog dioksida. Nadalje, nove generacije plinskih uređaja efikasnije su od starijih do 20 %.

Troškovi priključka

Cijenu plinskog priključka koju regulira Hrvatske regulatorna energetska agencija (HERA) za domaćinstva iznosi 5.500 kuna što uključuje instalaciju priključnog voda, kućišta, razvodnika i regulatora tlaka. Za stanove se priključna cijena mijenja ovisno o broju stanova u stambenom bloku. Nakon potpisivanja ugovora o opskrbi, za plinomjer se plaća dodatan iznos od 1.500 kuna. Međutim, kako je svaka zgrada specifična teško je dati jedinstveni izračun troška uvođenje plina.

Cijena plina

Novom metodologijom za određivanje konačne cijene opskrbe plinom HERA-e iz početka 2014. svi su potrošači svrstani u 12 tarifnih modela. Većina korisnika iz kategije kućanstva spada u prva tri tarifna modela, dok se ostalih devet tarifnih modela odnosi na zajedničke plinske bojlere stambenih zgrada, poslovne ili industrijske klijente.

Cijena plina za domaćinstva u prva tri tarifna modela od 1. 4. 2016. iznosi 0,28 kune po kWh (cijena bez PDV-a) što je smanjenje od 16,5 % u odnosu na prethodno važeću cijenu plina. U usporedbi sa strujom, tekući plin ili lož ulje, plin je najpovoljniji izvori energije.

Korištenjem plina umjesto ukapljenog naftnog plina potrošači na godišnjoj razini mogu uštedjeti 695 kuna troše li 1 000 m3 plina (stan), 3 473 kuna ako troše 5 000 m3 plina (velika kuća ili zgrada s više stanova) i 6 571 kuna troše li 10 000 m3 plina (veliki potrošači) – usporedba za 2016. Koriste li plin umjesto električne energije tada mogu ostvariti još veće uštede: troše li 1 000 m3 (stan) plina na godišnjoj razini mogu uštedjeti 5 726 kuna. Troše li 5 000 m3 tada ostvaruju godišnju uštedu od 28 630 kuna te 57 261 kuna ako su su veliki potrošači s potrošnjom plina od 10 000 m3. I ova je usporedba za 2016.

Kada mogu očekivati prirodni plin u svojoj ulici?

Kada bi plin mogao doći u određene dijelove grada ili ulicu ovisi prije svega o tehničkim i ekonomskim pokazateljima po kojima se utvrđuje isplativost. Važno je i da dovoljan broj potencijalnih korisnika pokaže interes na plinski priključak.

Prirodni plin u javnim zgradama

Primjenom tzv. ESCO-modela (Energy Saving Company) ostvaruju se dobri rezultati u javnom sektoru. Korišten je tijekom rekonstrukcije bolnice Križine u Splitu, projekta vrijednog 80 milijuna kuna. Najbitnija značajka ovog modela je da se nakon izgradnje i energetske rekonstrukcije, uz nadzor u određenom vremenskom razdoblju, ulaganje isplaćuje kroz uštedu energije. EVN Croatia podržava taj model, kojeg vodi APO i koji se može provesti u bilo kojoj javnoj instituciji koja želi smanjiti troškove energije.

10. kolovoz 2022 07:14