Ukratko
StoryEditor

Fina: Na kraju listopada u blokadi 215 tisuća građana

10. Studeni 2023.
foto Shutterstock

Na kraju listopada u Hrvatskoj su bili blokirani računi 215,1 tisuća građana, s ukupnom glavnicom duga od 2,76 milijarde eura, kao i 14,8 tisuća poslovnih subjekata, čija je glavnica duga iznosila 681,6 milijuna eura, podaci su Financijske agencije (Fina) objavljeni u petak. 

Na kraju listopada su zbog neizvršenih osnova za plaćanje u očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje evidentirana 215.062 potrošača, što je za 0,6 posto manje nego u prethodnom mjesecu i 7,6 posto manje nego prije godinu dana.

Glavnica njihova duga iznosila je 2,76 milijardi eura, što je za 4,9 posto više u odnosu na rujan te 13,8 posto više u odnosu na listopad 2022. godine.

Kada se glavnici od 2,76 milijardi eura pridoda i dug po osnovi kamata u visini od 871,7 milijuna eura,  ukupan je dug građana s blokiranim računima krajem listopada iznosio 3,63 milijarde eura.

Najveći dio duga, u iznosu od 0,67 milijardi eura (bez kamata), odnosio se na dug potrošača prema bankama kao vjerovnicima, a prema svim financijskim institucijama, dug je iznosio 0,77 milijardi eura, navode iz Fine.

Koncem listopada ove godine u očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje evidentirano je 14.806 poslovnih subjekata, što je 581 poslovnih subjekata ili 4,1 posto više u odnosu na rujan, ali i 233 poslovna subjekta ili 1,5 posto manje, u odnosu na listopad 2022. godine.

Glavnica njihova duga iznosila je 81,6 milijuna eura, što je za 97 milijuna eura (16,6 posto) više nego u rujnu te 172,2 milijuna eura (33,8 posto) više nego u listopadu 2022. godine.

Dug po kamatama je iznosio 145,5 milijuna eura pa je tako ukupan dug poslovnih subjekata na kraju listopada dosezao 827,2 milijuna eura.

Podaci Fine pokazuju da je među ovršenim poslovnim subjektima nešto više fizičkih osoba koji obavljaju registriranu djelatnost (obrtnici), dok u iznosu prevladavaju pravne osobe.

Tako su krajem listopada dospjele neizvršene osnove za plaćanje evidentirane kod 6.830 pravnih osoba s glavnicom duga od 535,6 milijuna eura. Kada se tomu pridodaju i kamate u iznosu od 96,7 milijuna eura, ukupan dug pravnih osoba iznosio je 632,3 milijuna eura.

Blokirane račune krajem listopada imalo je i 7.976 fizičkih osoba koje obavljaju registriranu djelatnost, a njihov je ukupni dug iznosio 194,9 milijuna eura, od čega se 146 milijuna eura odnosilo na glavnicu, a 48,8 milijuna eura na kamatu.

13. srpanj 2024 04:36