Ukratko
StoryEditor

Grupa Petrol u 2021. godini ostvarila 61 posto veće prihode nego u 2020.

18. Ožujak 2022.

Nadzorni odbor društva Petrol, Ljubljana, 17. ožujka 2022. godine na 9. sjednici razmatrao je i odobrio Godišnje izvješće grupe Petrol i društva Petrol, Ljubljana, za 2021. godinu. Grupa Petrol u protekloj je godini uspješno prilagodila svoje poslovanje okolnostima nastalima zbog pandemije i energetske krize te dosljedno slijedila svoje strateške i godišnje poslovne ciljeve, navodi se u priopćenju. Ključni naglasci poslovanja u 2021. su usvajanje ambiciozne strategije grupe Petrol za razdoblje 2021. – 2025., nestabilno poslovno okružje, prekoračenje godišnjih ciljeva, jačanje snage grupe u regiji i diverzifikacija u smjeru energetske tranzicije.

Nestabilno poslovno okružje

Poslovno okružje u 2021. godini bilo je sve samo ne mirno i poticajno. Među vanjskim okolnostima koje su stvorile uvjete za poslovanje grupe Petrol treba istaknuti nastavak pandemije COVID-19 i državne mjere za ograničavanje njezinih posljedica. Međutim, potonje su u 2021. bile manje restriktivne nego godinu prije. Za ublažavanje negativnih posljedica epidemije na gospodarstvo i stanovništvo usvojeni su opsežni paketi mjera na nacionalnoj razini te unutar ESB-a i Europske komisije.

Drugi čimbenik koji je u 2021. godini izravno utjecao na sve energetske tvrtke, a posredno i na mnoge industrije i druge podsustave društva, jest energetska kriza. Ona se u 2021. godini iskazala visokim i nepredvidivim rastom cijena goriva i energenata, posebice električne energije i prirodnog plina, koji su dosegli povijesne razine cijena. Cjenovni šokovi zahtijevali su intervenciju države, poput privremenog ograničavanja cijena loživog ulja u Sloveniji i cijena goriva u Hrvatskoj, te su čak doveli do povlačenja nekih ponuditelja s tržišta.

Unatoč ograničavajućim posljedicama pandemije i energetske krize energetska tranzicija ostala je visoko na agendi poslovne zajednice, uz pronalaženje puta do niskougljičnog društva u kojem grupa Petrol već ima aktivnu ulogu. Nakon znatnih padova gospodarske aktivnosti u 2020. godini, u 2021. smo unatoč nastavku pandemije bili svjedoci gospodarskog oporavka. Stabilan gospodarski rast na tržištima na kojima je grupa Petrol prisutna stimulativno je utjecao na poslovanje grupe Petrol u 2021. godini.

Odgovor grupe Petrol ambicioznom strategijom i odlučnim koracima i u regiji

Nestabilna kretanja u poslovnom okružju nisu zamaglila jasno zacrtani put grupe Petrol. U siječnju prošle godine usvojena je ambiciozna strategija grupe Petrol za razdoblje 2021. – 2025. koja slijedi viziju: 'Postati integriran partner u energetskoj tranziciji uz pružanje izvrsnog korisničkog iskustva'. Grupa Petrol tako se obvezala prijeći na zelenu energiju. Ponudom integriranih usluga s visokom dodatnom vrijednošću nastoji ostati prvi izbor za projekte energetske tranzicije u regiji. Glavne misli vodilje su osiguranje poslovnog rasta i povećanje profitabilnosti poslovanja uz istodobnu obvezu ostvarenja održivog razvoja.

Među ključnim prekretnicama u 2021. na putu implementacije nove strategije treba istaknuti reorganizaciju grupe Petrol, završetak akvizicije društva E 3, uvođenje nove generacije Q max goriva, uvođenje inovativnih pristupa kupcima i nadogradnju digitalnih usluga. U 2021. godini grupa Petrol također je ostavila jak pečat u regiji. Ključne prekretnice su početak rada vjetroelektrane Ljubač, koja je već druga vjetroelektrana grupe Petrol, te završetak akvizicije društva Crodux Derivati Dva. To će dati važan doprinos širenju grupe Petrol izvan granica Slovenije te proširenju portfelja kupaca i na području energenata i usluga energetske tranzicije. 

Vezano za energetsku krizu valja istaknuti da je grupa Petrol cjelovitom energetskom ponudom i učinkovitom prilagodbom uspješno ublažila posljedice negativnih trendova na energetskom tržištu. Učinkovitim procesom nabave osigurala je stabilnu i pouzdanu opskrbu gorivima i energentima te sveobuhvatnu podršku svojim kupcima, a programom vjernosti i dodatne pogodnosti za ublažavanje posljedica energetske krize za kupce.

Premašeni godišnji i strateški ciljevi unatoč nepovoljnim tržišnim uvjetima

Učinkovitim reagiranjem na promjenjive tržišne uvjete, prilagodbom i diverzifikacijom ponude, optimizacijom troškova i racionalizacijom poslovanja, grupa Petrol je uspjela ublažiti negativne učinke pandemije i energetske krize na poslovanje. Štoviše, svoje ambiciozne ciljeve je čak i nadmašila. Grupa Petrol je u 2021. godini ostvarila 5,0 milijardi eura prihoda od prodaje, što je 13 posto više u usporedbi s pretpandemijskom 2019. godinom i 61 posto više nego u 2020. godini te 41 posto iznad plana. Usklađena bruto dobit iznosila je 543,4 milijuna eura, što je 15 posto više u usporedbi s 2019. godinom i 27 posto više u usporedbi s 2020. godinom te 11 posto iznad plana. Ostvarena EBITDA u iznosu od 238,1 milijuna eura veća je za 43 posto u usporedbi s 2020. i 12 posto iznad plana, dok je neto dobit u iznosu od 124,5 milijuna eura premašila isti pokazatelj iz prethodne godine za 72 posto i 19 posto je iznad plana. Struktura EBITDA-e po djelatnostima pokazuje da je nenaftni dio poslovanja već premašio 40 posto. Grupa Petrol je naime 56,6 posto EBITDA postigla prodajom naftnih derivata, 17,6 posto je ostvareno prodajom trgovačke robe, 13,6 posto prodajom ostalih energenata (prirodni plin, UNP, električna energija) i 12,2 posto prodajom energetskih i ekoloških rješenja. Grupa Petrol je u 2021. godini izdvojila neto iznos od 233,2 milijuna eura za ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu te dugoročna financijska ulaganja.

Treba istaknuti i regionalne pokazatelje poslovanja koji pokazuju jačanje snage grupe Petrol u regiji JI Europe. Grupa Petrol je u 2021. godini ostvarila 28 posto operativne dobiti i 31 posto EBITDA u regiji, dok čak 47 posto suradnika grupe dolazi iz regije. Krajem 2021. maloprodajna mreža grupe Petrol obuhvaćala je 593 prodajna mjesta, od kojih je gotovo polovica izvan Slovenije.

U skladu s novom strategijom grupa Petrol kao partner u energetskoj transformaciji tvrtki, javnog sektora, lokalnih zajednica i kućanstava u 2021. godini također je pokazala ohrabrujuće rezultate u diverzifikaciji poslovanja u smjeru energetske tranzicije. Udio EBITDA-ovog segmenta je u 2021. godini postigao 26 posto. Čak 62 posto investicija namijenjeno je energetskoj tranziciji. Grupa Petrol je u 2021. godini proizvela 130,7 tisuća MWh električne energije što je 51 posto više nego u 2020. godini.

Nadzorni odbor također se upoznao s trenutačnom situacijom na tržištu koja je posljedica krize u Ukrajini i rasta cijena energenata. Grupa Petrol nema svojih tvrtki ni predstavništva u Ukrajini, Ruskoj Federaciji i Bjelorusiji. Udio prihoda od prodaje koje grupa Petrol ostvaruje na ovim tržištima je zanemariv, a kupnja energenata na tim tržištima, osim prirodnog plina, mali je dio u nabavnom portfelju grupe Petrol.

Najveći dio poslovanja grupe Petrol s tvrtkama iz Ruske Federacije čini otkup prirodnog plina koji se odvija preko društva Geoplin, Ljubljana. Za sada se isporuke iz Rusije odvijaju nesmetano i u skladu s ugovornim obvezama. Društvo Geoplin, Ljubljana, ima diverzificirani opskrbni portfelj i učinit će sve što je u njegovoj moći da svojim kupcima osigura nesmetanu opskrbu prirodnim plinom.

U 2022. godini nastavlja se rast cijena energenata, na što se vlade na tržištima na kojima posluje grupa Petrol odazivaju različitim regulatornim mjerama. Osim toga, kao neizravni učinak primjećuju se određeni poremećaji u opskrbnim lancima. Društvo Petrol redovito proučava i aktivno prati učinke regulacije kao i opskrbni lanac te se sukladno tomu i primjereno odaziva, ali zbog stalnih promjena tijekom izrade godišnjeg izvješća ne može točno procijeniti potencijalni utjecaj na ispunjenje plana grupe Petrol za 2022. godinu. Na temelju iznesenih analiza Nadzorni odbor ocjenjuje da se Uprava Petrol grupe primjereno odaziva na nastalu situaciju.

Rekordni rezultati kao čvrst temelj za izazovnu 2022. godinu

Prema mišljenju Nadzornog odbora, grupa Petrol je u 2021. godini bila vrlo uspješna u prilagođavanju svojeg poslovanja mjerama za ublažavanje pandemije, učinkovito se nosila s izvanrednim situacijama na globalnim energetskim tržištima te unatoč izazovima tijekom cijele godine samouvjereno slijedila zacrtane strateške i godišnje poslovne ciljeve. Čvrstu poslovno-financijsku poziciju grupe Petrol potvrdila je i agencija Standard & Poor’s koja joj je ponovno dodijelila kreditni rejting BBB – sa stabilnim izgledima. Nadzorni odbor ocjenjuje postignutu poslovnu uspješnost kao vrlo dobru i kao čvrst temelj za poslovanje u izazovnim i turbulentnim okolnostima u 2022. godini.

28. siječanj 2023 05:23