Ukratko
StoryEditor

Hanfa upozorava na moguće obmanjujuće objave ponuditelja kriptovaluta

15. Veljača 2024.
Ante Žigman, Hanfafoto Ratko Mavar

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) upozorava na moguće obmanjujuće objave ponuditelja kriptovaluta, ističući da Hrvatska trenutačno nema nacionalni okvir za izdavanje kriptoimovine, kao ni okvir za pružanje usluga u vezi s njezinim izdavanjem.  

U priopćenju Hanfe ističe se kako su uredba i direktiva Europskog parlamenta i Vijeća od 31. svibnja 2023. o tržištima kriptoimovine ( MiCA) stupila na snagu 29. lipnja 2023. s odgođenom primjenom odredaba o tokenima elektroničkog novca i tokenima vezanima uz imovinu koje će se primjenjivati od 30. lipnja 2024. Isto tako i odredbe  koje se odnose na izdavanje ostalih vrsta kriptoimovine i na pružanje usluga vezanih uz kriptoimovinu, bit će u  primjeni tek od 30. prosinca 2024. godine.

- Republika Hrvatska trenutačno nema nacionalni okvir za izdavanje kriptoimovine, koja nije financijski instrument u kontekstu Zakona o tržištu kapitala ni za pružanje usluga u vezi s izdavanjem kriptoimovine - navodi se u priopćenju Hanfe, uz dodatak da se na poslovanje s kriptoimovinom i pružanje usluga u odnosu na kriptoimovinu koja se ne kvalificira kao financijski instrument trenutačno  primjenjuju samo opća pravila koja se odnose na ugovorne odnose iz Zakona o obveznim odnosima te odredbe Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Ističe se kako je izrada Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2023/1114, kojim će cijela regulativa biti i operativno određena na nacionalnoj razini tek u izradi. 

Hanfa upozorava na oprez kod ponuda kriptoimovine u kojima se navodi kako je bijela knjiga o kriptoimovini izdana u skladu s MICA-om, a posebice ako se prilikom promocije ili u njoj navodi da je dostavljena nadležnom tijelu na znanje i/ili odobrenje.

Nakon 30. prosinca 2024. pri javnoj ponudi kriptoimovine koja ne obuhvaća tokene vezane uz imovinu ni tokene e-novca ili pri traženju uvrštenja za trgovanje takvom kriptoimovinom u Uniji, ponuditelji ili osobe koje traže uvrštenje za trgovanje trebali bi izraditi, dostaviti nadležnom tijelu i objaviti opisni dokument koji sadržava informacije koje su dužni objaviti (‘bijela knjiga o kriptoimovini‘). 

Hanfa, stoji u objavi, ne odobrava, niti će nakon prijelaznog razdoblja odobravati, bijele knjige o kriptoimovini.

- Nakon stupanja na snagu navedenih odredaba, bijela knjiga o kriptoimovini na prvoj će stranici sadržavati sljedeću jasnu i istaknutu izjavu: "Ovu bijelu knjigu o kriptoimovini nije odobrilo nijedno nadležno tijelo u nijednoj državi članici Europske unije. Za sadržaj ove bijele knjige o kriptoimovini odgovoran je isključivo ponuditelj kriptoimovine“, u skladu s člankom 6. stavkom 3. MiCA-e - navodi se u priopćenju Hanfe.

Iz Hanfe poručuju i da je važno da imatelji kriptoimovine i sadašnji ili potencijalni klijenti usluga povezanih s kriptoimovinom budu svjesni da se, uz rizike povezane s kriptoimovinom, pravila MiCA-e o pružanju usluga povezanih s kriptoimovinom neće početi primjenjivati do 30. prosinca 2024., pa  imatelji kriptoimovine i klijenti pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom tijekom tog razdoblja neće imati koristi od regulatornih i nadzornih zaštitnih mjera na razini EU-a, kao ni od mehanizama pravne zaštite ugrađenih u MiCA-u.  

 Iz Hanfe navode i kako ta institucija nije ovlaštena zaprimiti bijelu knjigu o kriptoimovini, a posljedično ni provjeravati jesu li u nju uključene sve potrebne informacije zahtijevane MiCA-om.

- Pripazite na obmanjujuće informacije pri nuđenju kriptoimovine i povezanih proizvoda, posebice onih koji se agresivno oglašavaju javnosti uporabom marketinških materijala i drugih informacija koje mogu biti nejasne, nepotpune i netočne - poručuju iz Hanfe. 

23. travanj 2024 23:51