Ukratko
StoryEditor

Hrvatska gospodarska komora: Brži i jednostavniji način rješavanja sporova

25. Studeni 2022.

Stalno arbitražno sudište pri HGK gotovo 170 godina rješava najsloženije domaće i međunarodne investicijske sporove i jedina je i danas takva ustanova u Hrvatskoj. Prednosti za stranke u takvom su postupku mnogostruke

Hrvatska gospodarska komora pokrenula je prije gotovo 170 godina prvo Stalno arbitražno sudište, koje je i danas jedina takva ustanova u Hrvatskoj. Stalno arbitražno sudište pruža administrativno-stručno-tehničku potporu u organizaciji postupka arbitraže, postupka u kojem spor između stranaka rješava arbitražni sud, koji čine jedan ili tri arbitra. Ciljevi Arbitražnog sudišta su: ubrzati postupak rješavanja svih sporova koji proizlaze iz trgovačkih ugovora (kupoprodaja, izvođenje svih vrsta građevinskih radova, građevinskih investicija, osiguranja i slično), osigurati strankama povjerljivost postupka i mogućnost odabira arbitara te umanjiti troškove postupka.

Arbitraža je u svojoj osnovi ‘pravo‘ suđenje, ali po fleksibilnijim pravilima nego što je to parnica pred državnim sudom. Postupak je uređen Zakonom o arbitraži, kojim meritorna odluka suda, pravorijek, ima pravni značaj pravomoćne sudske presude. Stranke dobrovoljno ugovaraju arbitražu već u osnovnom ugovoru, čime navode da će svoj spor riješiti arbitražnom, a ne na redovnom državnom sudu.

Najbolji pravni stručnjaci

Osim toga, stranke dobrovoljno mogu odabrati jednog ili tri arbitra s liste arbitara, koja uključuje suce svih sudova u Republici Hrvatskoj, ugledne profesore pravnih znanosti, specijalizirane odvjetnike i druge pravne stručnjake, koji potom potpisuju izjavu da su neovisni i nepristrani u odnosu na stranke. Na taj način stranke mogu odabrati stručnjake koji su usko specijalizirani za sporno pitanje o kojem će se suditi u postupku arbitraže.

– U proteklih deset godina uspješno smo riješili više od 300 arbitražnih sporova, na kojima je sudjelovalo više od 600 domaćih i inozemnih stranaka. Ponosni smo na to što smo okupili tim najboljih pravnih stručnjaka u Hrvatskoj, koji u ulozi arbitara pomažu svim pravnim i gospodarskim subjektima u rješavanju trgovačkih sporova. Arbitražni postupak pokazao se kao najbrži, najpovoljniji i najefikasniji način za rješavanje investicijskih sporova – izjavio je dr. sc. Branimir Kos, potpredsjednik Stalnoga arbitražnog sudišta i savjetnik za pravne poslove u Hrvatskoj gospodarskoj komori, dodavši da je u proteklih deset godina ukupna vrijednost riješenih sporova iznosila oko tri milijarde kuna.

Rasterećuju se sudovi

Prema podacima HGK, u proteklih su se deset godina na Stalnom arbitražnom sudištu većinom odvijali veliki građevinski, investicijski sporovi (čak 40 posto). Osim toga, 30 posto sporova imali su međunarodni karakter te su se odnosili na stranke iz inozemstva.

Arbitražni postupak traje znatno kraće nego sudski postupak pred državnim sudom jer u arbitraži nema višestupanjskog odlučivanja. Nakon avansne uplate za provođenje postupka arbitraže, sud šalje poziv tuženoj stranci, formira se sud i organiziraju se saslušanja i rasprave. Naposljetku sud donosi arbitražnu presudu, to jest pravorijek, koja ima pravnu snagu jednaku presudi državnog suda i omogućava provođenje ovrhe u odgovarajućem postupku. Zbog bitno kraćeg trajanja arbitražnog postupka, koji u prosjeku traje do godinu dana, i jednostupanjskog odlučivanja stranke u arbitražnom postupku plaćaju manje kamate na glavnu obvezu, imaju manje troškove odvjetničkog zastupanja i manje ukupne troškove postupka.

Zajamčena povjerljivost

Visina troškova arbitraže ovisi o vrijednosti predmeta spora (VPS) i o broju arbitara. U slučaju da stranke odaberu tri arbitra, postupak će biti skuplji, ali još uvijek jeftiniji nego da se spor vodio pred državnim sudom. Postupak arbitraže je prema Zakonu povjerljiv postupak, što znači da je javnost u potpunosti isključena iz procesa i nema pravo prisustvovati na raspravama te zatražiti uvid u arbitražne spise. Navedenim postupcima strankama se jamči potpuna povjerljivost i zaštita podataka, sloboda odabira stručnoga kadra u ulozi arbitra te jednostavniji, jeftiniji i brži tijek postupka. Kraćim i efikasnim rješavanjem sporova oslobađa se likvidnost poduzetnika i ukupnoga gospodarstva te smanjuje pritisak na državne sudove.

Više informacija o Stalnom arbitražnom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori možete pročitati na www.hgk.hr.

30. siječanj 2023 12:43