Ukratko
StoryEditor

HUP: Održan okrugli stol ‘Poslodavci i zaposlenici – na strani roditeljstva‘

25. Travanj 2024.
Prepoznata važnost uloge poslodavaca na odluke zaposlenika – roditelja u odnosu na njihov poslovni i obiteljski život

Danas je u Zagrebu, u prostorijama Hrvatske udruge poslodavaca, u sklopu Nacionalne kampanje za promicanje pozitivnog i ravnopravnog roditeljstva, koju provodi Središnji državni ured za demografiju i mlade (SDUDM) u partnerstvu s Hrvatskom udrugom poslodavaca (HUP), održan Okrugli stol ‘Poslodavci i zaposlenici – na strani roditeljstva‘.

Nastavno na Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama, koji je stupio je na snagu 1. siječnja 2023. godine, SDUDM je pristupio pripremi kampanje za promicanje pozitivnog i ravnopravnog roditeljstva, kojom se želi dodatno senzibilizirati javnost o važnosti ravnopravnog sudjelovanja oba roditelja u odgoju djece te potaknuti korištenje očinskog i roditeljskog dopusta, odnosno aktivno uključivanje očeva u brigu o djeci.

U sklopu kampanje, značajnu ulogu ima senzibilizacija poslodavaca te važnost njihove uloge na odluke zaposlenika – roditelja u odnosu na njihov poslovni i obiteljski život, kao i pružanje aktivne podrške zaposlenicima – roditeljima, stoga je u suradnji s HUP-om održan okrugli stol, čiji povod su bili i i rezultati istraživanja o roditeljskom i očinskom dopustu*, koje je za SDUDM Provela agencija Ipsos u rujnu 2023. godine. Rezultati tog istraživanja pokazuju kako je percepcija ispitanika da muškarci koji koriste roditeljski dopust nerijetko imaju problema s poslodavcima, u većoj mjeri nego majke. Među glavnim razlozima koje roditelji navode kao prepreku za korištenje prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora je uvjerenje da bi poslodavac negativno reagirao na zahtjev oca za korištenje očinskog/roditeljskog dopusta. S druge strane, pokazalo se da muškarci koji su koristili roditeljski dopust većinom imaju pozitivnu percepciju reakcija kolega na njihovo korištenje roditeljskog dopusta.

Prednosti uključenosti očeva u brigu i odgoj djeteta od najranije dobi vidljive su u različitim područjima i razdobljima djetetova života, a o važnosti očevog angažmana u odgoju vlastite djece i o ravnopravnoj podjeli obiteljskih obveza danas svjedoči niz istraživanja, kao i pozitivni primjeri iz europskih zemalja koje su prepoznale važnost zastupanja takvih vrijednosti.

Upravo kako bi ovu temu dodatno produbili, SDUDM i HUP su smatrali važnim održati ovaj okrugli stol, na kojem su uvodna izlaganja redom iznijeli Petar Šimić, predsjednik HUP-Udruge malih i srednjih poduzetnika, Željka Josić, državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, Ivan Vidiš, državni tajnik Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova te Anamarija Sočo, predsjednica organizacije Status.

Ovom prilikom državna tajnica Josić naglasila je kako je potrebno kontinuirano, javno komunicirati da promjena poslovnih modela i odgovornije ponašanje prema zaposlenima rezultira zadovoljnim ljudima te ima izravan utjecaj na poslovnu učinkovitost i rezultate. Isto tako, smatra, iznimno je važna percepcija zaposlenika i svijest o tome da njihovi poslodavci brinu o usklađivanju privatnog i poslovnog života te da imaju podršku u radnom okruženju.

Nakon uvodnih izlaganja u panel raspravi sudjelovali su Diana Kobas Dešković, poslovna savjetnica i coach iz područja razvoja poslovanja, organizacijskog razvoja, komunikacija, Petar Šimić, Igor Lukša, direktor Nagrađivanja, uspješnosti i planiranja unutar organizacijskog dijela Ljudski potencijali i korporativna kultura Zagrebačke banke, Marko Hercigonja, direktor Kontrolinga Zagrebačke banke te Josipa Ljubičić i Helena Prlić iz Proqlea.

Kao zaključak, sudionici su se složili kako je potrebno staviti jači naglasak na ulogu poslodavaca  u planiranju i korištenju zakonskih prava njihovih zaposlenika, po osnovi roditeljstva. Usklađivanje obiteljskih i poslovnih obveza treba postati jedno od prioritetnih društvenih pitanja koje je potrebno kontinuirano unaprjeđivati uz zajedničku ulogu države i poslodavaca, kako bi se  potaknule određene promjene u odnosu prema roditeljstvu na široj društvenoj razini te promijenila percepcija o važnosti ove teme.

Unatoč promijenjenoj zakonskoj regulativi iznimno je važan aktivan doprinos poslodavaca navedenog, potreban je i aktivan doprinos poslodavaca koji bi trebali raditi na podizanju svijesti o pravima svojih zaposlenika kojima se omogućava usklađivanje privatnog i poslovnog života (pravima na dopuste iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora, pravima iz radnog odnosa, fleksibilnim radnim uvjetima i slično), odnosno promicanju onih vrijednosti koje će pomoći zaposlenicima da koriste svoja prava bez sankcija, ali i bez ‘nevidljivih‘ prepreka koje mogu izazvati potencijalne negativne stavove kod radnika.

Tijekom panela, također su prepoznate pozitivne inicijative od strane poslodavaca vezane za društveno odgovorno ponašanje prema zaposlenicima i njihovim obiteljima, osobito u vidu uvođenja kvalitetnih programa i pogodnosti za svoje zaposlenike kroz inovativna rješenja u  provođenju obitelji prijateljskih mjera. Sudionici su se složili kako je nužno sve ovakve i nove inicijative je potrebno dodatno prepoznati, pozdraviti i osnažiti.

19. svibanj 2024 19:55