Ukratko
StoryEditor

II. mirovinski stup i kategorije u kojima možete štedjeti

07. Rujan 2022.

Ovisno o tome koliko godina vam je preostalo do umirovljena, možete birati između A, B i C kategorije

Vrlo vjerojatno ste upoznati s činjenicom da hrvatski mirovinski sustav čine tri stupa, od kojeg se prva dva odnose na obvezne mirovinske fondove, a treći na dobrovoljni mirovinski fond.

I. stup je u nadležnosti Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) te se temeljem načela međugeneracijske solidarnosti iz njega trenutno isplaćuju mirovine današnjih umirovljenika. II. stup je, kao i prvi, obvezan, međutim,  temelji se na individualnoj kapitaliziranoj štednji i njime upravljaju mirovinska društva u privatnom vlasništvu, čiji rad nadzire Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA).

U II. stup vaš poslodavac isplaćuje pet posto bruto plaće na vaš osobni račun koji ste mogli otvoriti u nekom od obveznih mirovinskih fondova koji su dostupni na našem tržištu. Dodatno se ovaj stup temelji na štednji u obveznim mirovinskim fondovima kategorije A, B ili C koje se razlikuju po načinima i rizičnosti ulaganja te investicijskim strategijama pojedinog fonda kako bi se što bolje kapitalizirala štednja osiguranika.

Razlike između kategorija obveznog mirovinskog fonda

Kao osiguranik imate pravo birati u kojoj ćete od tri kategorije štedjeti, pri čemu se poštuju određena zakonska načela, poput onog koliko godina vam je preostalo do starosne mirovine. Ako vam je do umirovljena ostalo deset ili više godina možete biti članom mirovinskog fonda kategorije A, članom kategorije B ako vam je do umirovljena ostalo pet ili više godina, a članom kategorije C ako vam je ostalo manje od pet godina do odlaska u starosnu mirovinu. Starosna ograničenja za štednju u pojedinoj kategoriji fonda proizlaze iz strategije ulaganja. Tako obvezni mirovinski fond kategorije A ulaže liberalnije te očekuje veće prinose u dugom vremenskom roku, zbog čega je namijenjen osiguranicima mlađe životne dobi. S druge strane obvezni mirovinski fond kategorije B ima umjerenu strategiju ulaganja, dok je fond kategorije C po ulaganjima najmanje rizičan.

Kako izabrati fond?  

U slučaju da nakon prvog zaposlenja niste sami izabrali obvezni mirovinski fond, Središnji registar osiguranika (REGOS) vas je rasporedio u jedan od obveznih mirovinskih fondova kategorije A. Naravno, imate pravo promijeniti obvezni mirovinski fond te unutar njega izabrati jednu od tri kategorije u skladu s vašim uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu. U slučaju da ste se odlučili promijeniti obvezni mirovinski fond, sredstva koja je vaš poslodavac uplatio u II. stup bit će prenesena u novi fond. Kategoriju fonda imate pravo promijeniti jednom godišnje i to samo tijekom kalendarskog mjeseca u kojem ste rođeni.

Ulaganja su regulirana zakonom

Iako se II. stup temelji na individualiziranoj kapitaliziranoj štednji, što znači da društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom investira iznose koji se uplaćuju u fond kako bi se ostvario određeni prihod, isti je uređen Zakonom o obveznim mirovinskim fondovima te pravilnicima za njegovu primjenu. Točnije, društvo upravlja prikupljenim sredstvima na način koji je reguliran spomenutim zakonom. Na našem tržištu je nekoliko privatnih društava nadležnih za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, a njihov rad također nadzire HANFA. Jedno od privatnih društava s dugogodišnjim iskustvom upravljanja i ulaganja sredstvima članova svojeg obveznog mirovinskog fonda te je odličan primjer spoja sigurnosti, tradicije, znanja i iskustva u upravljanju mirovinskim fondovima je Raiffeisen mirovinsko društvo, u čijoj ponudi također možete birati između tri kategorije – A, B i C.

image
foto
22. svibanj 2024 22:53