Ukratko
StoryEditor

Jahorina 2023: Međunarodna konferencija o javnoj nabavi

08. Studeni 2023.
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O JAVNOJ NABAVI, JAHORINA 2023.
Razgovor sa Direktorima Konferencije: Sanjom Badrov Ranić i Goranom Matešićem

Najznačajnija konferencija o javnoj nabavi u ovom dijelu Europe u ovoj godini održava se 27.i  28. studenog u Ski resortu Jahorina (osam kilometara od Sarajeva), u Bosni i Hercegovini. U najavi ovog događaja, o njegovom sadržaju, ideji i konceptu razgovaramo sa stručnim kreatorima ovog događanja Sanjom Badrov Ranić i Goranom Matešićem.

Imena i stručni doprinos u javnoj nabavi naših sugovornika stručnoj javnosti nema potrebne predstavljati, no za podsjetiti je da se ona vežu uz pravnu zaštitu u javnoj nabavi, formiranje i razvoj institucije Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (kao rijetko pouzdanog regulatora), razvoj pravne prakse u javnoj nabavi te edukacije.

Kako to da ste odlučili sudjelovati kao programski direktori u organizacije ove međunarodne konferencije?

Nakon sudjelovanja u uspješnom EU projektu u Bosni i Hercegovini, Gospodarska komora nas je zamolila da osmislimo i razvijemo stručni dio međunarodne konferencije o javnoj nabavi. To je bio poziv kakav se ne odbija, zadatak u kojem možeš aplicirati svo svoje znanje i iskustvo stečeno u razvoju pravnog i institucionalnog okvira, iskustvo u primjeni i prilagodbi, iskustvo u promašajima.

Po čemu se ova izdvaja od drugih konferencija koje se bave temama iz područja javne nabave?

Konferencija je zasnovana na dinamičkom susretu globalnog EU nivoa i nacionalnog, a dosljedno tome, u prezentacijama najznačajnijih stručnjaka prava javne nabave iz Europske unije, uglednih međunarodnih praktičara te istaknutih domaćih dužnosnika, znanstvenika i praktičara.

Slijedom takvog pristupa, najutjecajniji europski stručnjaci (profesor Christopher Bovis sa Sveučilišta Hull, profesor Gustavo Piga sa Sveučilišta Tor Vergata iz Rima,  profesor Roberto Caranta sa Sveučilišta u Torinu, ugledna sutkinja Karin Schnabl sa Upravnog suda u Grazu), profesori sa sveučilišta u Sarajevu i Beogradu, istaknuti međunarodni stručnjaci iz Hrvatske, Sjedinjenih Američkih Država, Grčke, Srbije i Bosne i Hercegovine raspravljati će i prezentirati na teme: Smjerovi razvoja javne nabave u EU i u nacionalnim zakonodavstvima. 

Globalna  pitanja razvoja javne nabave, kao što su predstojeća digitalna transformacija javne nabave, uvođenje jedinstvenih e-Obrazaca na platformi TED, korištenje i normiranje upotrebe umjetne inteligencije, profesionalizacija specijalista javne nabave, zelena i socijalna javna nabava te sudjelovanje ponuditelja iz trećih zemalja u javnoj nabavi Europske unije, biti će predstavljena od relevantnih autoriteta i praktičara. 

Koliko je sudionicima iz Hrvatske od interesa tema koja se bavi razvojem nacionalnog zakonodavstava Bosne i Hercegovine?

Nacionalni razvoj zakonodavstva javne nabave, sa izazovima usklađivanja i razvoja pravnog okvira, iako lokalno postavljena, univerzalna je tema za usporedbu, razmjenu iskustava i promišljanje o javnoj nabavi. U sklopu te teme biti će predstavljene neke najbolje prakse te neizbježna pravna praksa Suda Europske unije.

Dileme vezane uz poteškoće u primjeni propisa, razmišljanja i ponuđena rješenja predstavljaju razmjenu iskustava pa su uvijek kreativni poticaj unutar zajedničkog tržišta Europske unije. Iako je svaki nacionalni sustav javne nabave različit svi primjenjuju isti europski pravni okvir zbog čega su interoperabilnost i prekogranično funkcioniranje od presudne važnosti. Organizator drži da ovaj znanstveno-stručni skup tome doprinosi i služi jer je strukturiran kao međunarodni i nacionalni.

Konferencija će analizirati ključne razvojne politike na razini Europske unije. Koje su teme u fokusu Europske unije u području javne nabave?

Konferencija će pokušati dati odgovore na  izazove koji se stavljaju pred sustav javne nabave uopće, koje su uzrokovane novim okolnostima, kao što su razvoj tehnologije, ekonomska kriza uzrokovana pandemijom i ratnim aktivnostima. Upotreba i korištenje umjetne inteligencije, potreba sa sagledavanjem njenih dosega i posljedica, kao i pravno normiranje, globalna su pitanje koje će se rješavati i na razini Europske unije, ali i na nacionalnim razinama.

Sudjelovanje gospodarskih subjekata iz trećih zemalja u postupcima javne nabave postavlja se kao sve praktičnije pitanje zaštite ekonomije EU. Zaokruživanje potpuno digitalnog okruženja javne nabave te korištenje podataka kao i upravljanje njima, u smislu pravilne interpretacije i korekcije sistema, cilj je politika Europske komisije čija primjena predstoji. Te teme će biti prezentirane od strane najutjecajnijih stručnih opinion makera (expertnih law infuencera) i praktičara u EU.

Na konferenciji će sudjelovati neki od najznačajnijih i najutjecajnijih stručnjaka iz javne nabave. Je li bio problem privući sve te stručnjake i organizirati konferenciju na tako visokom nivou?

Svi ključni predavači i sudionici konferencije, prihvatili su naše pozive bez premišljanja dijeleći zadovoljstvo razmjene iskustava i prijenosa znanja i razmišljanja. Možda tu atmosferu najbolje izražava profesor Bovis, član Programskog odbora konferencije: ‘MKJN Jahorina 2023 predstavlja zlatni standard akademske prakse i prakse širenja reformi javnog sektora. Govornici, učesnici i teme konferencije, predstavljaju međunarodnu platformu za debatu i razmjenu najboljih praksi u sadašnjem i budućem  razvoju kao i kreiranju politike javne nabave‘. 

 

Sudionici koji se prijavljuju preko Lidera ostvaruju 10 posto popusta na cijenu kotizacije.

Prijavu izvršite upisivanjem koda Lider10 na prijavnoj stranici konferencije:  https://konferencijaojavnimnabavkama.com

25. srpanj 2024 14:06