Ukratko
StoryEditor

Je li rad u Republici Hrvatskoj uistinu porezno skuplji od zemalja u regiji?

20. Srpanj 2022.

Porezni stručnjaci konzultantske kuće Mazars Hrvatska, zajedno s kolegama iz regije, objavili su deseti regionalni porezni vodič, koji predstavlja usporedbe poreznih sustava 22 zemlje Srednje i Istočne Europe za 2022. godinu.

Vodič analizira porezne režime zemalja Jugoistočne Europe, Njemačke, Austrije, Moldavije, Ukrajine i baltičkih država s naglaskom na promjene i trendove. Svrha mu je dati pregled aktualnih informacija o oporezivanju, s ciljem donošenja odluka o dugoročnim ulaganjima.

Opće je poznata činjenica da je Hrvatska među zemljama koje imaju najvišu standardnu stopu PDV-a od 25 posto te da je Mađarska jedina zemlja u EU koja ima veću stopu od 27 posto. Ono što građane najviše dotiče i direktno pogađa su stope poreza na dohodak i obveznih davanja za doprinose, koja terete njih osobno i poslodavce prilikom isplate plaća.

U svakodnevnom razgovoru najviše se ističe činjenica da RH ima visoke stope poreza na dohodak za oporezivanje nesamostalnog rada (plaće) u odnosu na zemlje susjedstva (za usporedbu, stopa u Republici Srbiji i BiH je 10 posto, Mađarskoj 15 posto) te je na taj način rad u RH skuplji. Međutim, ono što se najčešće zanemaruje je činjenica da RH ima prilično visoke osobne odbitke, koji su izuzeti od oporezivanja, te je na taj način efektivna stopa poreza puno niža. Drugim riječima, zaposleniku potencijalno ostane veći neto nego u državi koja ima nižu stopu poreza, ali manje ili nikakve osobne odbitke.

Za primjer, samcu koji ima bruto plaću od EUR 2.000, nakon doprinosa za mirovinsko osiguranje, poreza i prireza, u RH će ostati oko EUR 1.300 neto, u Srbiji oko EUR 1.200, a BiH i Mađarskoj približno jednako ili malo manje nego u RH.

Što se tiče poreza na dobit, veliki broj država koristi više stopa, kao i RH, a stope se kreću najčešće između 10 i 20 posto, s tim da u nekim državama postoje i stope od 0 posto (BiH, Albanija), te stope iznad 20 posto (Austrija 25 posto, Njemačka 31 posto, Grčka 22 posto, Slovačka 21 posto). Podsjetimo, trenutno primjenjive stope poreza na dobit u RH su 18 posto ili 10 posto za poduzeća s godišnjim prihodom ispod HRK 7.5 milijuna. Što se tiče susjednih zemalja, Slovenija ima najveću stopu od 19 posto, nakon toga slijedi RH s 18 posto, Crna Gora i Srbija imaju 15 posto, a BiH 10 posto (gornje stope). Najnižu stopu i to jedinstvenu stopu poreza na dobit od 9 posto ima Mađarska, što zasigurno pogoduje multinacionalnim kompanijama da svoju dobit što više oporezuju u Mađarskoj.

Vezano uz navedeno, prisutan je i trend rasta zanimanja poreznih uprava u regiji za pitanje transfernih cijena, odnosno kontrolu optimizacije i prelijevanja dobiti u zemlje s određenim povlasticama ili nižim stopama poreza na dobit.

Ove i ostale zanimljive informacije, usporedbe i grafikone, možete pronaći u Mazars poreznom priručniku.

Autori: Pere Mioč, Partner u Poreznom savjetovanju; Ana Botica, Manager u Poreznom savjetovanju

25. rujan 2022 01:33