Ukratko
StoryEditor

Kako grad Rovinj smanjuje protok vozila kroz jezgru grada?

28. Ožujak 2023.

Rovinj, kao turistički popularna destinacija sa znatno većim brojem turista tijekom ljetnih mjeseci, nastoji optimizirati gradski promet i smanjiti protok vozila kroz jezgru grada. Postojeći sustav naplate usluge javnog parkiranja i sustava kontrole ulaza vozila u pješačku zonu se nadograđuje i redizajnira Eccosovim sveobuhvatnim rješenjem za digitalizaciju gradova – Eccos Smart City Enablement Platform (ESCEP).

Sveobuhvatno rješenje za digitalizaciju gradova

Eccos Smart City Enablement Platform (ESCEP) omogućuje optimalno korištenje postojećih resursa, brigu za siguran i održiv okoliš, pristup personaliziranim informacijama svim korisnicima usluga te podizanje razine javne sigurnosti. Platforma povezuje sudionike procesa pametnog grada te služi za neograničenu razmjenu podataka iz različitih povezanih sustava, pruža univerzalno sučelje za programska i strojna rješenja raznih proizvođača koje koristi gradska uprava, ali i drugi sudionici procesa u svakodnevnom funkcioniranju grada.

Aplikativno rješenje sastoji se od modula koji se mogu zasebno aktivirati, ali i prilagoditi postojećim sustavima ovisno o potrebi  klijenta odnosno grada.

Grad Rovinj prepoznaje prednosti Eccosove smart city platforme

Regulacija prometa postignuta je postavljenjem ulazno-izlaznih točaka gdje su uz rampe i podizne stupiće postavljene kamere za očitavanje registracijskih oznaka vozila. Time se ograničava broj vozila u odabranim zonama grada. Kontrola pristupa vozila kao i upravljanje dozvolama za prolaz omogućeno je kroz jednostavno koncipirano sučelje aplikacije, a korisnici (poput stanara, tvrtki i sl.) mogu kroz razne prodajne kanale u par klikova obnoviti svoje tjedne, mjesečne ili sezonske dozvole. Tarifni sustav omogućuje niz konfiguracija: interventne službe, posebne prilike i sezonske tarife, a omogućena je i penalizacijska komponenta.

Eccos je uspješno proveo fiskalizaciju svih naplatnih uređaja, a rješenje omogućuje jednostavno praćenje fiskalnih transakcija u sustavu putem centralnog web sučelja. Integracija svih parkirališta grada u aplikaciju također omogućava praćenje rada, upravljanje korisnicima i obradu podataka putem jednostavnog sučelja. Za optimizaciju rada sustava nadograđene su postojeće automatske blagajne terminalima za kartično plaćanje, ugrađene su ručne blagajne te sklopovska i programska oprema za potrebe fiskalizacije.

Izvještajni sustav, koji je dio aplikacije ESCEP, gradskoj upravi olakšava i unaprjeđuje upravljanje gradom. Omogućeno je kreiranje i prikaz različitih vrsta izvještaja u skladu s potrebama i pravima pojedine (gradske) službe koja koristi sustav, odnosno pojedinog korisnika.  Osim operativnih i servisnih izvještaja koji olakšavaju upravljanje različitim sustavima integriranima na platformi ESCEP, moguće je izraditi i različite financijske izvještaje.

Dodatna razina sigurnosti grada postignuta je implementacijom i integracijom sustava videonadzora na lokacijama parkirališta, što je naročito značajno za parkirališta na kojima operater nije prisutan 24 sata dnevno. Kamere različitih proizvođača integrirane su u aplikaciju Epsimax gdje je moguć pregled trenutnih slika s kamera u proizvoljnoj konfiguraciji ili pregled i izvoz odabranih snimaka.

Implementacija pametnih rješenja u gradu Rovinju, osim što olakšava građanima i turistima promet i korištenje usluga parkiranja vozila u jezgri grada, olakšava gradskoj upravi upravljanje postojećom gradskom infrastrukturom i uslugama te omogućuje i preinake koncepta pametnog grada u budućnosti u skladu s potrebama građana.

31. svibanj 2023 00:10