Ukratko
StoryEditor

Kako se osigurati od neplaniranih troškova nastalih zbog propusta ili nepažnje?

24. Travanj 2023.

Koliko često kada radite svoj posao razmišljate o tome da vam se može ‘omaknuti‘ greška i da ona može imati posljedice? Pa vjerojatno i ne prečesto. No, greške u poslu se događaju – kao novinar možete slučajno plasirati krivu informaciju, kao frizerka nekome možete nehotice obojati kosu u rozo, kao doktor propisati krivi lijek ili kao odvjetnik dati pogrešan savjet. Nebitno čime se bavili, svako poslovanje ima određene rizike, a koliko god ih htjeli izbjeći, s tim rizicima mogu biti ugroženi i drugi ljudi, ali i poslovanje cijele tvrtke.

Upravo zato je sve više poduzetnika i vlasnika tvrtki koji uočavaju prednosti osiguranja od profesionalne odgovornosti, koje ih, pojednostavljeno rečeno, štiti od propusta i grešaka ali i dodatnih nepotrebnih troškova.

Mnogi gospodarstvenici vrlo dobro znaju kako obavljanje poslovne aktivnosti nosi sa sobom i određene rizike – rizike koji ugrožavaju tijela trećih osoba i imovine te gubitka prihoda, bilo da se radi o poslovnim partnerima, kupcima proizvoda, posjetiteljima tvrtke, susjedima, prolaznicima ali i vlastitim djelatnicima. Svi oni mogu, nastankom štetnog događaja koji je proizašao iz odgovornosti tvrtke, potraživati odštete koji ponekad znaju dosezati i milijunske iznose.

Zaštita od neplaniranih troškova   ​                 

Zanimljiv je podatak kako je, prema izvješću Američke središnje banke iz 2020. godine, gotovo 60 posto tužbi za ozljede povezano s odgovornošću poslodavaca i javnom odgovornošću, a oko 30 posto podnositelja zahtjeva za ozljede nagodilo se izravno s osiguravateljem.

O čemu se zapravo radi kod osiguranja od profesionalne odgovornosti? Naime, predmet osiguranja je građansko-pravna ugovorna (profesionalna) odgovornost osiguranika za štetu nastalu zbog neispunjenja, manjkavog ispunjenja ili zakašnjenja u ispunjenju ugovorne obveze osiguranika, uz uvjet da je osiguranik dužan u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati s povećanom pažnjom te prema pravilima struke. Sve ovo zapravo znači da se na ovaj način svaki poslodavac, bez obzira čime se profesionalno bavi, može osigurati (odnosno osigurati tvrtku) od neplaniranih troškova koji mogu nastati zbog propusta ili nepažnje, a od kako je sve više slobodnih profesija kao i onih koje imaju javni značaj, osiguranje od profesionalne odgovornosti, koje nositeljima osiguranja pruža zaštitu od odgovornosti za štetu koju mogu prouzročiti prilikom obavljanja svoje profesije, počelo je imati sve snažniji i sve veći utjecaj na cjelokupno gospodarstvo i društvo.

Široka primjena

U kojim slučajevima osiguranje od profesionalne odgovornosti može pomoći? Odgovor na ovo pitanje je širok. Od ozljeda kupaca u trgovini do slučajnog oštećenja imovine poslodavca preko financijske štete nanesene klijentu propustom ili nepažnjom.

Osiguranje od profesionalne odgovornosti vrsta je osiguranja koje je namijenjeno zaštiti vlasnika poduzeća ali i svih samozaposlenih osoba u slučaju da njihovi klijenti opravdano smatraju kako su proizvodi ili usluge koje su im pružene bile nepotpune, neadekvatne ili nisu ispunjene.

U svom općenitijem smislu, osiguranje od odgovornosti dijeli se na izvan ugovornu odgovornost odnosno osiguranje od javne odgovornosti prema trećim osobama (za štetu zbog smrti, tjelesne ozljede ili narušavanja zdravlja te oštećenja ili uništenja stvari treće osobe) u što spadaju obavezna osiguranja u prometu, osiguranja obavezna prema regulativi za pojedine djelatnosti te dobrovoljna osiguranja i na osiguranje od profesionalne odgovornosti.

Bez osiguranja nema rada

Za određene djelatnosti – poput ovlaštenih inženjera građevine, strojarstva, liječnike, ljekarnike…, ugovaranje police od profesionalne odgovornosti zakonski je obavezno kao i za pojedine djelatnosti koje obavljaju tvrtke koje djeluju kao posrednici u osiguranju. Ove profesije definirane su ili zakonskim propisima ili, ponekad, odlukama određenih strukovnih organizacija koje okupljaju članove iz iste profesije.

I da, potpuno je u redu pomisliti zašto bi to trebalo nekome tko dobro radi svoj posao? No, odgovor na ovo pitanje nije jednostavan, a razloga zašto su neki obvezni imati ovu vrstu osiguranja je više. Najčešći razlozi koji se uzimaju u obzir u ovom slučaju su širok krug osoba koje mogu biti ugrožene obavljanjem određene djelatnosti ili visina potencijalno nastalih šteta.

Čuvanje poslovanja i smanjenje rizika

No, ovakvo osiguranje kod većine zanimanja i dalje nije zakonom propisano. Svejedno, sve je više onih koji se žele zaštiti na ovakav način od mogućih šteta. I to nije neobično. Jer koliko god ih mi željeli izbjeći, greške su moguće i radimo ih gotovo svakodnevno, a ako poslodavac nema  ugovoreno osiguranje od odgovornosti, svaku štetu morat će podmiriti samostalno.

Sve to je prilično riskantno za poslovanje tvrtki. Naime, nisu rijetki ni slučajevi u kojima tvrtke moraju staviti ključ u bravu jer su pojedini odštetni zahtjevi iznimno visoki. U Hrvatskoj se ovom vrstom osiguranja mogu zaštiti djelatnosti poput šumarstva i sječe drva, izdavačka i tiskarska djelatnost, održavanje i popravak motornih vozila, popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo, hotele i restorane, djelatnosti putničkih agencija i turoperatora te ostalih usluga turistima, kurirske usluge, čišćenje svih vrsta objekata, fotografske djelatnosti, uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća, postavljanje sanitarnih instalacija i njihovo saniranje, filmske i video djelatnosti, pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda, frizerski saloni, kozmetički saloni, pogrebne i srodne djelatnosti.… – lepeza djelatnosti za koju društva za osiguranje u Hrvatskoj nude policu osiguranje od profesionalne odgovornosti veoma je široka.

Odgovornost prema trećim osobama može uzrokovati velike i neplanirane financijske izdatke koje je moguće premostiti jedino odgovarajućim osiguranjem od profesionalne odgovornosti. Pa kada se šteta dogodi, oštećenik ima pravo na novčanu naknadu štete iz osiguranja do visine ugovorenog osiguranog iznosa, uključujući i zakonske zatezne kamate, a kako bi osiguravajuće društvo ponudilo adekvatno pokriće, obično je potrebno dostaviti podatke o ukupnom prihodu osiguranika te eventualne specifičnosti u obavljanju djelatnosti.

SIGURNIJE SUTRA

SIGURNIJE SUTRA je informativno-edukativni projekt financijske pismenosti na području osiguranja kojeg provode društava za osiguranje i Hrvatskog ureda za osiguranje s ciljem afirmacije i popularizacije financijske pismenosti građana. Na web stranici www.sigurnijesutra.huo.hr možete pronaći relevantne i važne informacije iz svijeta osiguranja, otkriti kako se osigurati i financijski zaštititi i od ostalih rizika te doznati zašto je danas, možda više nego ikad prije, važno imati policu osiguranja.

* Sadržaj nastao u suradnji s Hrvatskim uredom za osiguranje.

27. rujan 2023 16:37