Ukratko
StoryEditor

Mijenja se Kazneni zakon za međunarodno poslovanje, evo što kaže Ministarstvo pravosuđa

25. Srpanj 2023.
zaposlenici, biznis, radnici, posao, traženje posla, cvfoto Shutterstock

Ministarstvo pravosuđa i uprave uputilo je u postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću izmjene i dopune Kaznenog zakona i Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela kojim se hrvatski zakonodavni okvir usklađuje sa standardima Konvencije OECD-a o borbi protiv podmićivanja stranih javnih službenika u međunarodnim poslovnim transakcijama.

Preciznija definicija službene osobe  

Predloženim izmjenama u Kaznenom zakonu precizira se definicija službene osobe za kaznena djela davanja i primanja mita. Uz već postojeću definiciju službene osobe, službenom osobom smatrat će se i strani javni službenici.

Stranim javnim službenicima smatraju se imenovani ili izabrani nositelji zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti u Europskoj uniji ili stranoj državi (članovi parlamenata, vlada, suci, tužitelji i njihovi zamjenici), kao i službenici koji sudjeluju u obavljanju poslova koji prethode donošenju sudskih zakonodavnih ili izvršni odluka (službenici u tijelima zakonodavne, izvršne ili sudbene vlasti i sl.), zatim osobe koje izvršavaju ili im je povjereno obavljanje javnih funkcija za Europsku uniju ili stranu državu, uključujući pravne osobe (npr. ravnatelji regulatornih institucija i sl.) te osobe koje su dužnosnici u međunarodnim institucijama ili obavljaju poslove u ime i na račun takvih organizacija.

Širi se i krug mogućih počinitelja kaznenog djela podmićivanja zastupnika, uz već obuhvaćene zastupnike u Hrvatskom saboru, Europskom parlamentu i vijećnike u predstavničkom tijelu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, na strane javne službenike.

Jednaka kazna za osobu koja podmićuje i koja posreduje u podmićivanju zastupnika

Osobe koje posreduju pri davanju mita, sankcionirat će se jednako kao i osobe koje podmićuju zastupnika odnosno kaznom zatvora od jedne do osam godina.

Ovim izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, povećava se broj dnevnih iznosa za kaznena djela iz koristoljublja s 500 dnevnih iznosa na 1000 dnevnih iznosa. Uz to, povećavaju se novčane kazne za sva kaznena djela. Najniži dnevni iznos povećava se na 5 eura (s 2,65 eura), a najviši dnevni iznos na 2.500 eura (s 1.373,23)

Pravna osoba odgovorna i za propuštanje nadzora ili kontrole

Mijenja se i Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kazneno djelo. Proširuje se temelj subjektivne izvedene odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela. Pravna osoba kaznit će se za kazneno djelo ako je time pravna osoba ostvarila ili trebala ostvariti korist za sebe ili drugoga. Uz to, propisuje se i da je pravna osoba odgovorna za počinjenje kaznenog djela ako je do počinjenja kaznenog djela došlo zbog propuštanja nadzora ili kontrole.

Precizira se izraz odgovorne osobe – odgovornom osobom u pravnoj osobi smatrat će se svaka fizička osoba kojoj je na bilo kojoj razini povjereno obavljanje poslova iz područja djelovanja pravne osobe.

Veće kazne za odgovornost pravnih osoba 

Povisuju se kazne za odgovornost pravnih osoba – za kaznena djela za koja je propisana novčana kazna ili kazna zatvora s posebnom mjerom od jedne godine na 5.000 do 10.000.000.000 eura umjesto dosadašnjih 660,00 do 1.061.780,00 eura.

Za kazneno djelo s posebnom najvećom mjerom od pet godina zatvora na 10.000,00 do 15.000.000,00 eura, umjesto dosadašnjih 1.990,00 do 1.327.220,00 eura.

Za kazneno djelo s posebnom najvećom mjerom od 10 godina zatvora, na 15.000 do 20.000.000 eura, umjesto dosadašnjih 3.980,00 do 1.592.670,00 eura.

Za kazneno djelo s posebnom najvećom mjerom od petnaest ili više godine zatvora pravna će se osoba moći kazniti s kaznom od 20.000 do 25.000.000,00 eura umjesto dosadašnjih 6.630,00 do 1.990.840,00 eura.

Ako se svrha kažnjavanja pravne osobe za kaznena djela, ne može ostvariti ovako predloženim kaznama, kao novina, uvodi se mogućnost njenog kažnjavanja novčanom kaznom u iznosu do deset posto ukupnog godišnjeg prihoda pravne osobe ostvarenog u poslovnoj godini koja prethodi godini donošenja presude.

Ove izmjene i dopune važan su korak u procesu pristupanja Radnoj skupini za suzbijanje podmićivanja u međunarodnim poslovnim transakcija i pristupanju Republike Hrvatske OECD-u, stoji u priopćenju ministarstva. 

27. studeni 2023 07:12