Ukratko
StoryEditor

Tina Bekić Poljak (STORM Grupa): Održati zadovoljstvo zaposlenika jedan je od najvećih izazova s kojima se poslodavci danas susreću

08. Prosinac 2023.
Tina Bekić Poljak
Promjene u modernom poslovanju stalne su i brze, a potencijalni rizici često teško predvidivi, što je sve uzrok kontinuiranog stresa na radnim mjestima i negativna poluga za atmosferu u radnim okružjima. Bitno je takve loše situacije na vrijeme uočiti te poduzeti mjere koje će spriječiti njihovo negativno djelovanje na kolektiv

Na zadovoljstvo i učinkovitost zaposlenika na radnom mjestu uvelike mogu utjecati odnosi u tvrtki. Sve više se stoga uspjeh tvrtke mjeri i stupnjem zadovoljstva njezinih djelatnika, pa Tina Bekić Poljak, voditeljica ljudskih resursa u STORM Grupi, ističe da je danas upravo zadovoljstvo zaposlenika jedan od najvećih izazova s kojima se poslodavci susreću pri održavanju stabilne radne zajednice. Sprječavanje lošeg radnog okružja i održavanje dobrog za Bekić Poljak predstavlja velik izazov u upravljanju radnim kolektivom jer zahtijeva stalno poticanje pozitivnog okružja svih timova u organizacije ‘od vrha do dna‘.

Zašto je važno poticati ugodno radno okružje?

– Ugodno radno okružje ima važnu ulogu u produktivnosti zaposlenika i rezultatima rada, odnosno uspješnosti neke kompanije. Zaposlenik koji se ne osjeća dobro na radnom mjestu osjeća stres, nezadovoljstvo, pad motivacije i kvalitete vlastitog rada. Dugoročno takva situacija zaposlenika dovodi do ogorčenosti i kronične nemotiviranosti, što rezultira traženjem novog posla, ali i, mnogo važnije, padom opće volje te osobe i ponekad nekim negativnim psihološkim stanjima koja mogu utjecati na kvalitetu privatnog života.

Primarni cilj svakog poslodavca trebao bi biti uspostavljanje zdrave, vesele i ugodne atmosfere u organizaciji jer jedno od najvećih postignuća koje kompanija može ostvariti su sretni, zadovoljni i lojalni zaposlenici koji sa zadovoljstvom dolaze na posao i obavljaju svakodnevne zadatke, a loše radno okružje najčešće dugoročno rezultira stagnacijom razvoja kompanije. Stoga je ugodno radno okružje imperativ STORM Grupe te se posljednjih godina stavlja veliki naglasak na radnu atmosferu, dobrobit zaposlenika, zdravu radnu okolinu i međuljudske odnose.

Kako povećati zadovoljstvo zaposlenika na radnom mjestu?

– Posljednjih godina poslodavci implementiraju razne modele povećanja motivacije i zadovoljstva zaposlenika u svojim organizacijama, međutim, i dalje je prisutna visoka stopa fluktuacije zaposlenika u gotovo svim industrijama. Smatram da ne postoji univerzalno rješenje kako bi se doskočilo tome problemu, već bi svaki poslodavac trebao izraditi svoje alate i programe sukladno rezultatima istraživanja među zaposlenicima, profilima zaposlenika, industriji u kojoj djeluje, vrsti posla kojom se bavi te drugim čimbenicima koji mogu biti važni prilikom procjene temelja za izradu strategije upravljanja zaposlenicima u organizaciji.

Koliki je pri tome utjecaj plaća?

– Mnogima na spomen ove teme prvo na pamet pada pitanje plaće, pogotovo u posljednje vrijeme uz prisustvo velikih inflatornih pritisaka na kupovnu moć građana, međutim, u praksi se jasno pokazuje da ona nije ultimativni čimbenik u razini zadovoljstva zaposlenika. Stoga, samo mahnitim povećanjem plaća kojem svjedočimo među nekim poslodavcima na tržištu, posebice u IT (informacijske tehnologije) industriji, a bez jasno postavljenih modela motivacije zaposlenika, zadovoljstvo zaposlenika neće biti na razini onoga koje se očekuje i neće spriječiti daljnju fluktuaciju.

Iako je jaka važna za motivaciju i jedan od najvažnijih aspekata u radnom odnosu, korekciju plaća trebaju pratiti i drugi faktori, koji imaju čak i veći utjecaj na izgradnju lojalnosti zaposlenika i u konačnici razinu zadovoljstva i motivacije. U tom dijelu vidim velik prostor za unaprjeđenje zadovoljstva zaposlenika na tržištu i smatram da je potrebno staviti veći fokus na brigu o zaposlenicima, čime će se posljedično razviti novi modeli motivacije i dugoročno povećati zadovoljstva zaposlenika.

Kako izbjeći loše radno okružje?

– Mnoge situacije u svakodnevnom poslu mogu biti ‘okidači‘ za postupno formiranje lošeg radnog okružja u organizaciji. Današnje moderno tržište iznimno je izazovno za svako poslovanje, promjene su stalne i brze, a potencijalni rizici često teško predvidivi, što je sve uzrok kontinuiranog stresa na radnim mjestima i negativna poluga za atmosferu u radnim okružjima. Bitno je aktivno skenirati radno okružje i takve loše situacije na vrijeme uočiti, identificirati pozadinske uzroke te poduzeti mjere koje će spriječiti njihovo negativno djelovanje na kolektiv.

Dosljednost u kvalitetnom upravljanju zaposlenicima u organizaciji jako je važno, počevši od kvalitetnog onboardinga (uvođenja u posao) novih zaposlenika do kontinuiranih edukacija, radionica, team buildinga, rada na razumijevanju kulture kompanije, internim istraživanjima itd. U posljednje vrijeme često se primjenjuje i metoda procjene 360 stupnjeva, koja pruža zaposleniku mogućnost dobivanja povratnih informacija o svom radu i uključuje procjenu svih zaposlenika u organizaciji. Ta se metoda pokazuje kao dobar alat za smanjenje vjerojatnosti pojave lošeg radnog okružja uzrokovanog toksičnim pojedincima u kolektivu.

Što treba učiniti da ne se dogodi izgaranje na poslu?

– Pojam burnouta do prije nekoliko godina bio je nepoznat u struci. To ne znači da ga nije bilo, nego da struka nije stavila dovoljno velik fokus na to područje pa su se često takvi slučajevi zanemarivali, što je ostavljalo vrlo loše posljedice na pojedince, ali i na čitave timove ljudi unutar organizacija. Vrlo je vjerojatno da će pojedinac u nekom trenutku svog radnog vijeka doživjeti neki oblik burnouta, srećom najčešće kratkotrajan i bez ozbiljnih posljedica.

Općenito, sindrom izgaranja na poslu posljedica je dugotrajne izloženosti profesionalnom stresu. Očituje se u različitim emocijama zaposlenika, poput negativnosti, nezainteresiranost za posao, gubitku motivacije ili niskoj razini samopouzdanja, a u konačnici zaposlenik osjeća da je njegov rad besmislen i da postoji jaz između onoga što radi i onoga što želi raditi. Jasno je da nisu svi pojedinci podjednako otporni na stres i brojna su istraživanja dokazala da je način na koji će se netko nositi sa stresom također pod utjecajem genetike, iskustva, karaktera i psihološkog profila pojedine osobe.

Kako vi rješavate taj izazov?

– Da bismo spriječili izgaranje na poslu u STORM Grupi potičemo uravnoteženost privatnog i poslovnog života, njegujemo model fleksibilnog radnog vremena, postavljamo dostižne radne ciljeve pred zaposlenike, osiguravamo adekvatne resurse za obavljanje svakodnevnih radnih zadataka i provodimo kolektivne godišnje odmore.

Odajemo također priznanja i zahvalnost zaposlenicima za njihov trud i rad na poslu, jasno određujemo uloge i odgovornosti u poslu, njegujemo pozitivno radno okružje te potičemo educiranja zaposlenika. Provođenjem tih i mnogih drugih koraka omogućavamo stvaranje zdravog i pozitivnog radnog okružja te na taj način, između ostalog, sprječavamo izgaranje svojih zaposlenika i stvaramo radnu snagu kompanije koja uživa u svakodnevnom radu i postiže izvanredne rezultate.

Je li potrebno brinuti se i o mentalnom zdravlju zaposlenika?

– Mentalno zdravlje zaposlenika jedan je od najvažnijih aspekata upravljanja ljudima kojima bi se organizacija trebala baviti. Nažalost, ta je tema često na ljestvici prioriteta pri dnu. Osim što postoje razne tehnike i alati kojima se prati mentalno zdravlje zaposlenika i potiče zdravo psihološko stanje, jedan od boljih načina kako njime upravljati je i promicanje svijesti o mentalnom zdravlju putem kampanja koje pomažu u razumijevanju problema mentalnog zdravlja i razbijanju stigme koja je ponekad prisutna. STORM Grupa njeguje pozitivnu radnu kulturu i stavlja naglasak na otvorenu i transparentnu komunikaciju, timski rad i osjećaj pripadnosti kolektivu.

Jedan od modela brige o mentalnom zdravlju je i razgovor sa zaposlenicima te stvaranje veze povjerenja između sektora ljudskih resursa i zaposlenika ili voditelja timova i zaposlenika. Na mentalno zdravlje utječe i preveliko opterećenje poslom, stoga u STORM Grupi pridajemo pozornost ravnomjernom raspoređivanju zadataka i kontinuiranom praćenju opterećenja. Povećanje posla može povećati razinu stresa kod pojedinca, a otvorena komunikacija omogućuje zaposleniku da na vrijeme ukaže na razinu opterećenja i stresa kojima je obuhvaćen kako bi se efikasno rasporedio posao i smanjilo opterećenje.

Kako uravnotežiti privatno i poslovno?

– Za održavanje mentalnog zdravlja svakako je bitna ravnoteža privatnog i poslovnog života. Prepoznajemo važnu vezu između dovoljno slobodnog vremena i umjerenih radnih zahtjeva te tjelesnog i mentalnog zdravlja. Osnovali smo i sportsku udrugu da bi naši zaposlenici bili tjelesno aktivniji te se i putem sporta još više povezali u kolektivu.

Zaposlenici čine organizaciju i postignuća organizacije su rezultati zaposlenika. Svako postignuće razlog je za davanje priznanja, a vrednovanje zdravih međuljudskih vrijednosti pridonosi pozitivnom mentalnom zdravlju zaposlenika te cijele organizacije. 

 

*Sadržaj nastao u suradnji sa STORM Grupom

21. lipanj 2024 05:36