Ukratko
StoryEditor

Zelenom tranzicijom do zelene budućnosti grada Kutine

21. Studeni 2022.
Grad Kutina

Kada govorimo o zelenoj infrastrukturi u urbanim područjima veliki broj građana nema dovoljno informacija o prednostima iste. Suočavajući se sa raznim izazovima tokom zadnjih nekoliko godina Grad Kutina je krenuo smjerom razmišljanja o opstanku urbanih sredina i povećanju svjesnosti građanstva o zelenoj infrastrukturi te poboljšanju života uz rješenja koja se temelje na prirodnim načelima.

Kako je ta priča tek u početku i za nju je potrebno izdvojiti velika financijska sredstva krenulo se usmjerenim koracima i prijavila se izrada projektno - tehničke dokumentacije ‘Urbana mreža zelene infrastrukture grada Kutine‘. Projektno – tehnička dokumentacija je ujedno i odobrena za financiranje u 2022. godini kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. -2026.

Takvim projektima je svakako značajan iskorak praćenje strategija EU i implementacija u našem okruženju, na lokalnim razinama. Kako bi na što lakši način približiti termin zelena infrastruktura možemo ju definirati kao strateški planiranu mrežu prirodnih i poluprirodnih površina koja je s drugim elementima okoliša projektirana i upravljana da uspostavi široki raspon usluga eko sustava. Ideja je nastala na način da je Grad obuhvatio sve postojeće krajobrazne i ozelenjene prostore i plavu površinu (rijeka Kutinica) i stvorio nove u jednu mrežu zelene infrastrukture.

image

zelena infrastruktura

foto

Promišljenim povezivanjem prostora urbanog, pejzažnog i povijesnog obilježja u mrežu zelene infrastrukture kroz formiranje otoka i šetnice te njihovo međusobno povezivanje kroz stvaranje različitih tematskih i sadržajnih karaktera. Sve ambijente bi povezivala zajednička tema: linearni potez ‘doživljajne staze‘ koja je u funkciji šetnice, staze za bicikle i edukativne staze.

Središnji širi dio grada će u budućnosti biti podijeljen na otoke pod nazivima: otok šuma, otok rekreacije, otok mira i relaksacije, otok sreće, otok centralni gradski perivoj, otok glazbe, otok ljubavi, otok obrazovanja. U skorijoj budućnosti nadamo se prijavi projekta za radove koji će našim građanima omogućiti različite sadržaje u zelenijem okruženju kao što su rekreativni parkovi (višefunkcionalni rekreacijski prostor), street workout, dječja igrališta, adrenalinski park, piknik zona, eko – parking, zelene fasade, zidovi, krovovi, urbane livade, osjetilni/senzorni vrt, kišni vrt, permakulturni vrt, park za ljubimce i dr.

A sve to stvoreno u cjelinu koja je višefunkcionalna, povezana i inovativna. Korištenjem rješenja temeljena na prirodi doprinijeti će se poboljšanju uvjeta života unutar Kutine. Stvoriti će se održiv, otporan, dostupan svima i za život ugodan i uređen grad. Dostupnost i raširenost zelene infrastrukture dovodi do „povratka prirode u grad“ te unaprjeđenja ljudskog zdravlja i kvalitete života. Ovakvim načinom razmišljanja te pametnim i učinkovitim planiranjem te implementacijom projekata zelene infrastrukture grad Kutina će postati urbana sredina u kojoj vrijedi živjeti.

18. lipanj 2024 11:41