Aktualno
StoryEditor

Dobit Grupe Zagrebački holding u prvom polugodištu 14 milijuna kuna

08. Rujan 2022.

Grupa Zagrebački holding u prvom je polugodištu ove godine ostvarila dobit od 14,1 milijun kuna, dok je u isto vrijeme lani bilježila gubitak od 60,1 milijun kuna, podatci su iz polugodišnjeg konsolidiranog financijskog izvješća Zagrebačkog holdinga objavljenog na Zagrebačkoj burzi.

- Unatoč krizi na energetskom tržištu te poteškoćama u lancima opskrbe, kada sučelimo mjere podizanja efikasnosti pokrenute krajem prošle godine te poslovni rezultat ostvaren u prvom polugodištu ove godine, razvidno je zaustavljanje negativnog trenda u poslovanju -  ističe Uprava Holdinga u komentaru izvješća.

Kako se nadalje navodi, s ukupno ostvarenih 2,47 milijardi kuna prihoda i 2,45 milijardi kuna ukupnih rashoda, Grupa je na kraju prvog polugodišta ostvarila dobit u iznosu od 14,1 milijuna kuna, dok je gubitak u istom razdoblju prošle godine iznosio je 60,1 milijun kuna.

- Gotovo sve sastavnice Grupe unaprijedile su poslovni rezultat u odnosu na prvo polugodište prošle godine, prvenstveno zbog poduzetih mjera kontrole troškova i korištenja internih resursa kojima su ostvarene uštede na troškovnoj strani, uz djelomično podizanje prihoda u određenim segmentima poslovanja - naglašava Uprava.

Po podatcima iz izvješća, Grupa Zagrebački holding je u prvih šest mjeseci ove godine ostvarila poslovne prihode u iznosu od 2,41 milijardu kuna, što je u odnosu na isto razdoblje lani povećanje za 450 milijuna kuna ili 23 posto "uslijed više realiziranih prihoda od prodaje i ostalih poslovnih prihoda".

Pritom se objašnjava kako je na povećanje prihoda od prodaje Grupe u iznosu od 229 milijuna kuna (14 posto) materijalno značajno utjecalo povećanje prihoda od distribucije i opskrbe plinom (za 215 milijuna kuna), upravljanje projektima i objektima (za 32 milijuna kuna), prodaje lijekova (za 31 milijun kuna), održavanja čistoće i odvoza otpada (za 14 milijuna kuna), usluga parkiranja (za 12 milijuna kuna), distribucije vode (za dva milijuna kuna) i usluga skladištenja (za milijun kuna).

Ostali poslovni prihodi Grupe u prvom su polugodištu ostvareni u iznosu od 427,7 milijuna kuna, što je u odnosu na isto razdoblje lani povećanje za 211,2 milijuna kuna, a iz Holdinga ga objašnjavaju povećanjem prihoda od ukidanja rezerviranja za štetne ugovore, rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore i otpremnine iz programa zbrinjavanja radnika.

Najznačajniji rast prihoda ostvaren je u energetskim djelatnostima opskrbe i distribucije plina, primarno zbog porasta prodajnih cijena za kategoriju kupaca poduzetništvo, od 1. travnja ove godine i za kupce kućanstvo te u segmentima održavanja čistoće i odvoza otpada, parkiranja te izgradnje objekata javne namjene, dok su prihodi od pružanja usluga komunalnih djelatnosti održavanja i uređivanja zelenih površina te upravljanja i održavanja javnih cesta manji što je direktno povezano s poremećajem u globalnim lancima opskrbe sirovina i materijala na tržištu potrebnih za izvođenje navedenih radova", objašnjava i Uprava u komentaru izvješća.

Pritom ističu kako se ‘povećanje dobavnih cijena plina uzrokovano vanjskim čimbenicima (porast cijena na tržištu plina uslijed povećanja potražnje nakon oporavka od Covid krize te specijalne vojne aktivnosti u Ukrajini) odrazilo na porast materijalnih troškova i usluga koji su za 344,2 milijuna kuna ili 31,3 posto veći u odnosu na isto razdoblje lani‘.

Uštede holdinga

S druge strane, u području upravljanja vanjskim usluga i troškovima sirovina i materijala, Grupa je ostvarila uštede u iznosu od 85 milijuna kuna.

Po podatcima iz izvješća, u prvom polugodištu su poslovni rashodi ostvareni u iznosu od 2,36 milijardi kuna, što je u usporedi s istim razdobljem lani povećanje za 374 milijuna kuna ili 19 posto.

U strukturi poslovnih rashoda, kako se objašnjava, najznačajniji porast bilježe materijalni troškovi i usluge (za 345 milijuna kuna), troškovi vrijednosnog usklađenja (za 48 milijuna kuna), troškovi rezerviranja (za milijun kuna).

Na porast materijalnih troškova i usluga utjecalo je povećanje troškova prodane robe (za 430 milijuna kuna) uslijed prodanih većih količina plina i povećanih dobavnih cijena plina, troškovi kooperanata (za 14 milijuna kuna), troškovi energije (za devet milijuna kuna).

Povećana operativna efikasnost očituje se kroz značajnije smanjenje troškova sirovina i materijala (za 44 milijuna kuna), komunalnih usluga i naknada (za 31 milijun kuna) i ostalih vanjskih usluga (za 15 milijuna kuna), navodi se u izvješću.

Ističe se i da su troškovi osoblja Grupe u prvom polugodištu ove godine iznosili 606,4 milijuna kuna i manji su za četiri milijuna kuna u odnosu na prethodno usporedno razdoblje zbog smanjenog broja radnika kroz započeti program zbrinjavanja radnika.

U izvješću se podsjeća da je u Zagrebačkom holdingu provedeno savjetovanje kolektivnog viška radnika kojim je utvrđen prestanak potrebe za radom 484 radnika, od čega dio radnika odlazi prirodnim odljevom.

- Poduzete mjere stabilizacije poslovanja i podizanja interne efikasnosti utjecale su i na profitabilnost grupe -  ističe Uprava u komentaru izvješća.

Tako je operativna dobit (EBIT) ostvarena u iznosu od 53,7 milijuna kuna, dok je u prvom polugodištu lani ostvaren operativni gubitak (u iznosu od 22,3 milijuna kuna). 

Dobit prije kamata, poreza, amortizacije (EBITDA) u prvom polugodištu ove godine iznosi 255 milijuna kuna, što je povećanje za 42 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a "rezultat je započetog procesa stabilizacije poslovanja i poduzetih mjera podizanja interne efikasnosti".

- Niz mjera koje je inicirala Uprava imenovana u rujnu 2021. godine kao što su: racionalizacija troškova poslovanja, optimizacija poslovnih procesa, centralizacija administrativnih funkcija, organizacijsko restrukturiranje te financijska stabilizacija i upravljanje dugom donio je zaokret u poslovanju koji je rezultirao ostvarenom dobiti i povećanjem profitabilnosti. Navedene mjere provodit će se kontinuirano i u drugoj polovici 2022. godine te u narednim razdobljima, a imaju za svrhu postaviti temelje za održiv i daljnji razvoj Grupe Zagrebački holding te pozicioniranje Grupe kao partnera kojem građani Grada Zagreba vjeruju - ističe u komentaru Uprava Zagrebačkog holdinga, trgovačkog društava u stopostotnom vlasništvu Grada Zagreba, koje osnovne djelatnosti obavlja putem 12 podružnica, a vlasnik je i pet trgovačkih društva i ustanove.

Dugoročni klupski kredit od 240 milijuna eura

Zagrebački holding je danas putem Burze izvijestio i da je skupština tog društva jučer donijela odluku kojom je Upravu zadužila da Gradskoj skupštini Grada Zagreba uputi zahtjev za davanje suglasnosti na dugoročno zaduživanje i refinanciranje postojećih kreditnih obveza u iznosu do 240 milijuna eura u kunskoj protuvrijednosti, i to kroz dugoročni klupski kredit. Riječ je o kreditu kluba banaka u kojem su Erste&Steiermarkische bank, OTP banka, Privredna banka Zagreb, Raiffeisenbank Austria, Nova hrvatska banka i Zagrebačka banka.

- Navedeno financijsko restrukturiranje u kombinaciji s efektima operativnog restrukturiranja predstavlja preduvjet stabilizacije poslovanja društva te čini kvalitetnu osnovu za transformaciju prema dugoročnoj održivosti poslovanja Grupe Zagrebački holding - navodi se u objavi.

25. ožujak 2023 09:33