Aktualno
StoryEditor

Godišnji troškovi osoblja kod poduzetnika 113,4 mlrd kuna

11. Listopad 2022.
računi, plaćanje računa, stres, troškovifoto Shutterstock

U prošloj godini je kod 144.259 poduzetnika u Hrvatskoj - obveznika poreza na dobit bez financijskih institucija, bilo 964.742 zaposlenih, pri čemu su ukupni troškovi osoblja iznosili 113,4 milijarde kuna, što je 8,8 posto više u odnosu na 2020. godinu, pokazuje izvješće Fine.

Najveći udio u tim ukupnim troškovima očekivano pripada troškovima neto plaća i nadnica - 73,5 milijardi kuna, što čini 65 posto ukupnih troškova.

Troškovi poreza i doprinosa iz plaća iznose 25,4 milijarde kuna uz udio od 22,4 posto, dok doprinosi na plaće iznose 14,4 milijarde kuna, što je udio od 12,7 posto u ukupnim troškovima.

Udio troškova osoblja u ukupnim rashodima poduzetnika lani je iznosio 13,6 posto, pokazuje analiza.

Prema iskazanim troškovima za neto plaće i nadnice, zaposlenima kod poduzetnika lani je obračunata prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 6.350 kuna, što je nominalno 6,1 posto više nego 2020. godine.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenom na teret poslodavca u 2021. godini iznosila je 8.548 kuna (bruto 1), a prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenom na teret radnika iznosila je 9.791 kunu (bruto 2), pokazuje analiza.

U 2021. za naknade troškova, darove i potpore zaposlenicima 13,3 milijardi kuna

Osim troškova osoblja koji se odnose na redovna primanja zaposlenika, troškove rada čine i izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost, izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa, troškovi agencijskih radnika, naknade članovima uprave te nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima i primici u naravi.

U 2021. godini poduzetnici su te troškove iskazali u ukupnome iznosu od 16,6 milijardi kuna, a najveći udio, 80,4 posto, odnosi se na naknade troškova, darove i potpore zaposlenicima i primitke u naravi, koji su u 2021. u odnosu na godinu ranije povećani za 20,1 posto i iznosili su 13,3 milijardi kuna. Od toga, na otpremnine se odnosi 667,3 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 11,4 posto u odnosu na prethodnu godinu, pokazala je analiza Fine.

03. veljača 2023 07:01