Aktualno
StoryEditor

Grupa Končar uprihodila 1,2 milijarde kuna u prvoj polovici godine

26. Srpanj 2019.

Društva Grupe KONČAR ostvarila su za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine konsolidirane prihode od prodaje proizvoda i usluga u iznosu od 1.256 milijuna kuna, što je 8,7 posto više u odnosu na ostvarenje istog razdoblja prethodne godine, objavio je Končar rezultate poslovanja u petak.

Poslovni prihodi ostvareni su u iznosu od 1.301 milijun kuna, što je 4,7 posto više u odnosu na ostvareno u istom razdoblju 2018. godine. U poslovnim prihodima, prihodi od prodaje proizvoda i usluga iznose 1.256 milijuna kuna ili 96,5 posto ukupnih poslovnih prihoda. Poslovni rashodi iznose 1.279 milijuna kuna i 2,5 posto su veći od ostvarenja u istom razdoblju 2018. godine.

Razlika između poslovnih prihoda i poslovnih rashoda daje dobit iz poslovnih aktivnosti u iznosu od 22 milijuna kuna.

Ostvareni konsolidirani rezultat Grupe manji je od ostvarenog u istom razdoblju prethodne godine u najvećoj mjeri zbog blokade nekoliko značajnih ugovora među kojima je projekt izgradnje hidroelektrane Vranduk u Bosni i Hercegovini te zastoj u realizaciji ugovora za isporuku opreme iranskom kupcu zbog novog kruga uvedenih sankcija Iranu.

Na domaćem tržištu ostvaren je prihod od 445 milijuna kuna. U strukturi prihoda od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu, prihodi od prodaje proizvoda i usluga društvima HEP - Proizvodnja, HEP – Operator distribucijskog sustava, Hrvatski operator prijenosnog sustava ostvareni su u iznosu od 161 milijun kuna.

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inozemnom tržištu ostvareni su u iznosu od 811 milijuna kuna, što je usprkos blokadi ugovora za Iran i BiH (HE Vranduk) za 17,3 posto više od ostvarenja u istom razdoblju prošle godine.

U ukupnim prihodima od prodaje proizvoda i usluga udio izvoza iznosi 65 posto. Najznačajniji izvoz ostvaren je u Njemačku, Švedsku, Austriju, Ujedinjene Arapske Emirate te Nizozemsku.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine do značajnijeg povećanja prihoda od prodaje proizvoda i usluga u izvozu došlo je na tržištima Ujedinjenih Arapskih Emirata, Austrije i Njemačke.

U razdoblju siječanj – lipanj 2019. godine društva Grupe KONČAR ugovorila su novih poslova u iznosu od 1.700 milijuna kuna. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ugovoreno je 150 milijuna kuna više novih poslova.

Stanje ugovorenih poslova na dan 30. lipnja 2019. godine iznosi 3.800 milijuna kuna, što je znatno više u odnosu na stanje na početku godine, izvijestili su iz Končara.

Dugoročni izvori sredstava (kapital, dugoročna rezerviranja i dugoročne obveze) veći su za 630 milijuna kuna od dugotrajne imovine i prosječnog stanja zaliha. Kratkotrajna imovina u odnosu na kratkoročne obveze veća je 2,7 puta. Struktura konsolidirane bilance ukazuje na usklađenost izvora sredstava i ulaganja te dobru financijsku stabilnost Grupe KONČAR.

Iz Končara napominju i kako je u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje došlo do promjene broja ovisnih društava koja posluju u okviru Grupe. Prema ranije donesenim odlukama o restrukturiranju društava koja ne posluju u okviru osnovne djelatnosti Grupe u tijeku drugog kvartala dionice društva KONČAR – Kućanski aparati prodane su kroz model M&E buyout  te navedeno društvo više nije sastavni dio Grupe. Također u društvu KONČAR – Niskonaponske sklopke i prekidači izdvojen je dio programa koji je prodan kupcu Lovato Electric s.p.a. iz Bergama. Lovato Electric s.p.a. nastavlja proizvodnju grebenastih sklopki uz preuzimanje adekvatnog broja radnika uz zaštitu njihovih stečenih prava po Kolektivnom ugovoru čime je pokazana briga o nastavku proizvodnje te radnim mjestima.

Očekuje se da će navedene transakcije u narednom razdoblju pozitivno utjecati na profitabilnost poslovanja Grupe KONČAR. U prezentiranim podacima zbog usporedivosti navedena društva isključena su iz ostvarenih rezultata u istom obračunskom razdoblju 2018. godine.

14. travanj 2024 10:20