Aktualno
StoryEditor

Marija Zuber: Građevinari više ne mogu isplaćivati minimalac

09. Rujan 2018.

Ministar rada i mirovinskog sustava početkom ljeta donio je odluke o proširenju primjene dvaju kolektivnih ugovora: Kolektivnog ugovora za ugostiteljstvo, koji je na snazi do 31. prosinca 2019., i Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za graditeljstvo, koji je sklopljen na neodređeno vrijeme. Obje su odluke na snazi od 7. lipnja 2018. i njima su svi ugostitelji i građevinari koji posluju na području Hrvatske, neovisno o pravnom obliku organiziranja, obvezani da radnicima isplaćuju plaće i druge primitke najmanje u iznosu određenom kolektivnim ugovorom njihove djelatnosti. U ugostiteljstvu se ova obveza odnosi na pravne osobe i obrtnike koji obavljaju djelatnost pružanja usluga smještaja i pripreme i usluživanja hrane i pića, a u graditeljstvu na poslodavce koji obavljaju djelatnost visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje, montažerske radove, instalacijske i završne radove u građevinarstvu, projektiranje i srodne usluge.

>>>Marija Zuber: PDV po računu – Na povrat imaju pravo i hrvatski državljani s prebivalištem izvan RH

Komu i koliko

Proširenje primjene određenoga kolektivnog ugovora i na poslodavce i radnike koji nisu sudjelovali u njegovu zaključivanju nije novost u našem sustavu. No ove su dvije odluke izazvale veću pozornost. Jedan od razloga je visina plaće koju su poslodavci iz ovih djelatnosti, zbog obvezne primjene kolektivnih ugovora, obvezni isplatiti svojim radnicima.

Početkom ljeta ministar rada i mirovinskog sustava donio je odluku o proširenju primjene kolektivnih ugovora za ugostiteljstvo i graditeljstvo kojima je propisana najmanja plaća u tim djelatnostima. Iznosi su povećani, u skladu s tim i doprinosi, pri čemu u odluci nisu sudjelovali ni radnici ni poslodavci

Poslodavci ugostitelji obvezni su radniku isplatiti plaću koja se sastoji od osnovne plaće radnog mjesta na kojemu radnik radi, dodatka za radni staž i dodatka za rad u posebnim uvjetima. Osnovna plaća određuje se kao umnožak osnovice i koeficijenta pojedinog radnog mjesta. Osnovica iznosi 3040 kuna na mjesec bruto, a koeficijenti se u pravilu definiraju kolektivnim ugovorom kod pojedinačnih poslodavaca. No ako nema tzv. kućnoga kolektivnog ugovora, poslodavac je obvezan isplaćivati plaću najmanje u iznosu: za jednostavne poslove (npr. poslovi sobarice, nosača prtljage i drugi slični poslovi) 3440 kn bruto na mjesec; za manje zahtjevne poslove (npr. poslovi pomoćnoga konobara, pomoćnoga kuhara, pomoćnog recepcionara, pomoćnog slastičara i drugi slični poslovi) 3900 kn bruto na mjesec, a za zahtjevnije poslove (poslovi konobara, kuhara, slastičara, recepcionara i drugi slični poslovi) 4700 kn bruto na mjesec.

Plaću uvećava dodatak za radni staž u visini 0,5% za svaku navršenu godinu i radnik ga ostvaruje za ukupni radni staž. Dodaci na plaću za posebne uvjete rada određeni su u sljedećem postotku: za rad na blagdan – 50%, za rad nedjeljom – 30%, za rad noću – 30%, za rad u drugoj smjeni kod stalnog smjenskog rada – 10%, za dvokratni rad – 10% i za prekovremeni rad – 50%.

Nema više manjih doprinosa

Najniža osnovna plaća za najjednostavnije poslove u graditeljstvu iznosi 3750 kuna na mjesec bruto. Poslodavci građevinari obvezni su radnicima koji rade na najjednostavnijim poslovima isplaćivati mjesečnu plaću najmanje u iznosu 3750 kn. S obzirom na to da je ta svota plaće veća od minimalne plaće propisane Uredbom Vlade (minimalna plaća iznosi 3439,80 kn), građevinari koji su do svibnja 2018. određenim radnicima isplaćivali minimalnu plaću određenu Uredbom Vlade i na temelju Zakona o minimalnoj plaći koristili se pravom na umanjenje doprinosa na plaću za 50 posto, ne mogu to pravo ostvarivati na najnižoj osnovnoj plaći propisanoj za graditeljstvo.

>>>Marija Zuber: Ako ‘honorarčite’ uz plaću ili mirovinu, ništa od povrata poreza

Prekovremeni i blagdani

Plaća u iznosu 3750 kn bruto je najniža plaća radnika koji radi na najjednostavnijim poslovima, kao što je transportni radnik, pomoćni radnik, čistač, domar, čuvar-zaštitar, dostavljač. Za složenije poslove, plaća je određena u većem iznosu. Radna mjesta razvrstana su u 10 grupa složenosti, s tim da tarifni razredi IV. i V. imaju po dvije podgrupe. Najniže osnovne plaće su za svaku grupu i podgrupu izražene na tri načina: u koeficijentima složenosti u rasponu 1 – 2,65, u bruto iznosu osnovne plaće po satu i mjesečnoj bruto svoti plaće određenoj za mjesečni fond od 174 radna sata. Tako npr. mjesečna plaća radnika koji radi kao poslužitelj strojeva i uređaja na proizvodnji građevinskih elemenata iznosi najmanje 4312,50 kn, KV zidara početnika najmanje 4312,50 kn, KV zidara koji nije početnik 5437,50 kn itd.

U graditeljstvu se pravo na dodatak za radni staž ostvaruje u visini 0,5 posto po godini staža, ali ne za ukupni, već samo za radni staž ostvaren kod poslodavca. Dodaci za otežane i posebne uvjete rada iznose od pet do najviše 50 posto, koliko je propisan dodatak za rad blagdanom. U graditeljstvu se prekovremeni rad plaća 30 posto uvećano, a fond prekovremenih sati može iznositi do 250 sati na godinu.

 


Pratite Lider na društvenim mrežama [mks_social icon="facebook" size="48" style="square" url="https://www.facebook.com/lider10media/" target="_blank"][mks_social icon="linkedin" size="48" style="square" url="https://www.linkedin.com/company/lider-press-dd/" target="_blank"][mks_social icon="twitter" size="48" style="square" url="https://twitter.com/lider_press" target="_blank"][mks_social icon="instagram" size="48" style="square" url="https://www.instagram.com/lider.media/" target="_blank"]

 


 

28. siječanj 2023 01:05