Aktualno
StoryEditor

Vlada donijela prijedlog strategije upravljanja državnom imovinom do 2025.

27. Lipanj 2019.

Vlada je u četvrtak na sjednici prihvatila i uputila u Sabor prijedlog strategije upravljanja državnom imovinom do 2025. te odluku o uplati 60 posto dobiti nakon oporezivanja trgovačkih društva od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u državni proračun.

Po riječima ministra državne imovine Gorana Marića, cilj strategije za idućih sedam godina je održivo, ekonomično i transparentno upravljanje i raspolaganje državnom imovinom, pri čemu će se učinkovito upravljanje operacionalizirati putem smanjenja portfelja nekretnina, rastom investicijskih projekata putem osnivanja prava građenja, prava služnosti, darovanja, davanja u zakup ili dodjela na korištenje.

"Ciljevi su i povećati broj investicijskih projekata na državnoj imovini, kao što su TEP Šibenik, Hidrobaza, Sarcogana i Muzil u Puli, pa Skradin, Kupari i slični, kao i stavljanje u funkciju nekretnina prenesenih na upravljanje Državnim nekretninama d.o.o., nastavak privatizacije trgovačkih društava u vlasništvu RH i unapređenje upravljanja pravnim osobama od posebnog interesa za RH", istaknuo je Marić.

Strategijom je predviđeno i da se državni portfelj kojim upravlja CERP (Centar za restrukturiranje i prodaju) i dalje smanjuje. Marić je iznio podatke da je na dan 31. prosinca 2018. taj portfelj obuhvaćao 387 trgovačkih društava, a samo dvije godine ranije bilo ih je 460.

"Smanjili smo portfelj CERP-a trgovačkih društava za 73. To se nastavlja, kao i proces prodaje trgovačkih društava koji su u portfelju CERP-a i smanjenja državnih udjela u portfelju CERP-a u društvima s većinskim udjelom RH, i to putem poziva na dokapitalizaciju i traženja strateškog partnera ili prodajom udjela", izjavio je ministar.

Kao cilj nove strategije izdvojio je i učinkovito upravljanje nekretninama koje su trajno oduzete zbog počinjenja kaznenog djela i harmonizacija i prijedlog novih propisa, jačanje ljudskih potencijala, ICT opreme i drugo.

Društva od posebnog interesa uplaćuju 60 posto dobiti u državni proračun

Vlada je u četvrtak donijela i odluku da trgovačka društva od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku uplate 60 posto svoje dobiti nakon oporezivanja za 2018. godinu u državni proračun za 2019. godinu.

Za trgovačko društvo Alan Vlada je utvrdila obvezu uplate ukupne dobiti nakon oporezivanja, koja će biti namjenski korištena za potrebe modernizacije i djelovanja Oružanih snaga RH, a za Agenciju za komercijalnu djelatnost 60 posto, koja će biti namjenski korištena za poboljšanje materijalnih uvjeta policijskih službenika.

Odlukom se propisuje i da članovi skupština trgovačkih društava od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku odnosno članovi nadzornih odbora trebaju poduzeti sve potrebne radnje i mjere da ta trgovačka društva dio dobiti nakon oporezivanja za 2018. godinu uplate izravno u državni proračun, razmjerno paketu dionica ili udjela države u temeljnom kapitalu.

Odluka se odnosi na 22 trgovačka društva od posebnog državnog interesa. Osim već spomenutih, to su: ACI, APIS IT, Croatia Airlines, Državne nekretnine, Hrvatska pošta, HEP, Hrvatska lutrija, Hrvatske šume, HROTE, Imunološki zavod, INA, Janaf, Narodne novine, Plovput, Pomorski centar za elektroniku te pet zračnih luka.

Inače, najveću dobit lani je ostvario HEP, 1,4 milijarde kuna, a zatim Ina, 1,3 milijarde kuna.

24. srpanj 2024 13:42