Biznis i politika
StoryEditor

Potpisan novi kolektivni ugovor u graditeljstvu: Plaće rastu u dva navrata, do čak 21 posto

20. Srpanj 2023.
Mirko Habijanec i Jasenka Vukšićfoto Pixsell

Novim Kolektivnim ugovorom za graditeljstvo (KUG) plaće zaposlenih u ovoj i slijedećoj godini rast će između 7 i 21 posto. Potpisali su ga danas predsjednica Sindikata graditeljstva Hrvatske (SGH) Jasenka Vukšić i predsjednik HUP-Udruge poslodavaca graditeljstva Mirko Habijanec u križevačkom hotelu Kalnik. Pri tome treba naglasiti da su veći postoci povećanja ugovoreni za građevinske radnike I. do IV.  grupe, dok primjerice plaće XI. grupe (direktori) nisu mijenjane.

Plaće će rasti u dva navrata, kako su naveli potpisnici, a osim toga zaposleni će od 1. ožujka 2024. na osnovnu plaću svake grupe poslova dodatno dobiti po 40 eura, dok će dodatak za rad nedjeljom biti 50 posto viši (sukladno Zakonu o radu). Za svake tri godine radnog staža dobija se jedan dan godišnjeg odmora dok je ukupno trajanje od pet tjedana sada produženo za dva dana.

HUP i SGH su se suglasili i za prigodne nagrade. Tako će regres iznositi 300 eura, a božićnica 100 eura, a Kolektivni ugovor donosi i novosti vezano za materijalne troškove čiji će se minimalni iznosi naknada povećati. Riječ je o: dnevnicama za rad na terenu, za odvojeni život, troškove putovanja na posao i s posla (za korištenje osobnog vozila), prehranu. Također će se povećati nagrade učenicima na praksi, solidarne potpore za dugotrajno bolovanje, otpremnine za umirovljenje.

Potpisnici su se sporazumjeli i oko toga da će SGH imati ovlasti za praćenje primjene KUG-a i pravo na traženje podataka vezanih za osnovne plaće od svih poslodavaca na koje se KUG primjenjuje te pravo radnika na pisano informiranje o sklapanju kolektivnog ugovora sukladno zakonu. Napominju da je primjena KUG-a obavezna i za agencijske radnike kad su ustupljeni poslodavcima u građevinarstvu.

Time su uspješno okončani pregovori oko šestih izmjena i dopuna KUG-a, kako su se izjasnili predstavnici HUP-a i SGH. Važeći Kolektivni ugovor za graditeljstvo sklopljen je 2015. godine, a prethodne izmjene i dopune (četvrte i pete) ugovorene su 2022. godine.

Primjenu Kolektivnog ugovora za graditeljstvo i njegovih izmjena i dopuna, radi ostvarenja interesa poslodavaca i radnika, ministar nadležan za rad od 2001. godine redovito proširuje na čitav sektor građevinarstva, što socijalni partneri očekuju i za njegove šeste izmjene i dopune.

– U ovim okolnostima nedostatka radnika, posebno domaćih radnika u građevinskom sektoru,  kao predstavnici radnika imamo malo bolju poziciju u pregovorima, intenzivnije se pregovara i u vremenskom pogledu i u pogledu opsega i visine prava. No, kao i uvijek, uspješni pregovori znače postizanje kompromisnih rješenja. Važno je istaći da su HUP-UPG i SGH odgovorni socijalni partneri koji su ponovno postigli konsenzus o najvažnijim pitanjima, a to je povećanje cijena rada, odnosno bruto plaća, kao i nekih materijalnih i drugih prava važnih za radnike u sektoru. Pomaknuli smo zajednička stajališta vezana za poziciju i ulogu sindikata u praćenju primjene KUG-a, što je dobra osnova za daljnje pregovore sa Vladom o efikasnijem inspekcijskom nadzoru, ali i dodjeli javnih ovlasti sindikata u području praćenja primjene Kolektivnog ugovora – rekla je Jasenka Vukšić, predsjednica SGH.

– Ovim izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ponovno potvrđujemo odličan dijalog s predstavnicima radnika, a sve s ciljem osiguranja što konkurentnijih radnih uvjeta, pa onda i potencijalnog povratka domaćih radnika iz inozemstva. Ključno je nastaviti u tom smjeru, no nužna je aktivnija uloga institucija kroz osiguranje primjene Kolektivnog ugovora za graditeljstvo u čitavom sektoru s ciljem sprječavanja nelojalne konkurencije i rada na crno, ali i usklađivanja nužnih uvjeta i cijena u procesima javnih nabava. Pri tome veliku važnost ima učinkovita kontrola primjene kolektivnog ugovora od strane Državnog inspektorata. Ovim ugovorom smo otvorili mogućnost za davanje ovlasti Sindikatu da prati primjenu Kolektivnog ugovora, s ciljem da Potvrda sindikata o poštivanju isplate plaća po kolektivnom ugovoru bude dokaz da nema razloga za isključenje ponuditelja u postupcima javne nabave.

Uz kontinuirano povećanje plaća, građevinski sektor je u proteklim godinama bio prisiljen amortizirati značajan dio povećanja troškova građevinskih materijala i proizvoda, što nas je financijski iscrpilo i ugrozilo u odnosu na nelojalnu konkurenciju iz drugih zemalja koja agresivno nadire na hrvatsko građevinsko tržište. Zbog toga se kao sektor moramo izboriti da se u dokumentacijama o nabavi propisuje primjena Posebnih uzanci o građenju, kojima se uređuje i jedinična i ukupna cijena te rizik izvođača u slučaju povećanja troškova građenja od 2 odnosno 3 posto.

Od velikog značaja je reforma strukovnog školstva i njegovo povezivanje s gospodarstvom, pri čemu je nužno kurikulume osuvremeniti prema potrebama graditeljstva. Nužno je budućim izmjenama Zakona o javnoj nabavi propisati da kriterij isplate plaća ugovorenih Kolektivnim ugovorom za graditeljstvo bude obvezni kriterij za ocjenu sposobnosti ponuditelja. Traženim regulatornim promjenama želimo nastaviti proces stvaranja sigurnijih i stabilnijih uvjeta poslovanja i zapošljavanja – izjavio je Mirko Habijanec, predsjednik HUP-Udruge poslodavaca graditeljstva.

Socijalni partneri kontinuirano se zalažu za održiv razvoj domaćeg građevinskog sektora. Upozoravaju da je nužno ujednačavanje uvjeta privređivanja, suzbijanje nelojalne konkurencije i rada na crno putem žurnog proširenja primjene šestih izmjena i dopuna KUG-a na sve poslodavce i radnike u građevinskom sektoru i provođenja učinkovitog institucionalnog nadzora isplate ugovorenih plaća propisanog Zakonom o minimalnoj plaći za sve poslodavce, domaće i strane.

Dodatno, zajednički apeliraju na rješavanje aktualnih problema u sektoru od strane izvršne i zakonodavne vlasti, prioritetno priznavanje i isplata razlika u cijeni građevinskih radova nastalih na projektima javne nabave na ime rasta cijena građevinskog materijala, rasta troška rada te ostalih troškova unatrag tri godine. Naglasili su da je nužno u Zakon o javnoj nabavi uvesti kriterij isplate plaća ugovorenih KUG-om kao obvezni kriterij za ocjenu sposobnosti ponuditelja u postupcima javne nabave te osigurati uvjete za daljnje poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih i motiviranje radnika, posebice mladih, na odabir građevinskih zanimanja i ostanak u hrvatskom građevinskom sektoru.

01. ožujak 2024 09:16