Biznis i politika
StoryEditor

Prosječna plaća u Hrvatskoj čak 14 posto viša nego lani, najplaćeniji cloud inženjeri, piloti i IT arhitekti

10. Siječanj 2024.

Prema podacima servisa MojaPlaća, u 2023. godini prosječna mjesečna neto plaća (s uključenim dodacima na plaću) u Hrvatskoj je iznosila 1139 eura, što je čak 14 posto više nego prethodne godine (samo za usporedbu plaće u 2022. su u odnosu na 2021. rasle tek pet posto), prenosi MojPosao.

Medijan plaće je nešto niži i iznosi 1028 eura, što znači da većina radnika ima manju plaću od navedenog prosjeka. U odnosu na prošlu godinu medijalna plaća narasla je 11 posto. U 2023. godini razlika prosjeka i medijana se povećala.

Svakako je zanimljivo, piše MojPosao, pogledati raspodjelu po platnim razredima. Trećina građana nalazi se u rangovima plaća s rasponima od 751 do 1000 eura (34 posto) te 1001 do 1500 eura (35 posto). Raste broj radnika čija plaća prelazi dvije tisuće eura, a smanjuje se broj onih s mjesečnim primanjima nižim od 750 eura.

Osim menadžerskih zanimanja, gdje su plaće u 2023. godini bile u prosjeku 115 posto više od prosječne, najplaćenija zanimanja su ona iz područja tehnologije i razvoja (59 posto više od prosjeka te informacijskih tehnologija (+36 posto).

Najmanje prosječne plaće u Hrvatskoj imaju radnici u pomoćnim zanimanjima (-37 posto), tekstilni radnici (-38 posto) te zaposleni u uslužnim djelatnostima (-29 posto).

Gledano prema zanimanjima, ne uzimajući u obzir hijerarhijske pozicije, najvišu mjesečnu plaću imaju cloud inženjeri, piloti i IT arhitekti. Najpotplaćeniji radnici u Hrvatskoj su krojači (s prosječnom mjesečnom plaćom od 622 eura), šivači (672 eura) te spremačice (677 eura).

Plaće u privatnim tvrtkama u stranom vlasništvu su sedam posto više od prosjeka te iznose 1222 eura. S druge strane, primanja zaposlenika privatnih tvrtki u pretežno domaćem vlasništvu su četiri posto niža od prosjeka (1092 eura), prosječne plaće u tvrtkama u državnom vlasništvu se kreću oko 1088 eura (pet posto manje u odnosu na prosjek), a mjesečna zarada radnika zaposlenih u javnoj i lokalnoj samoupravi iznosi 1039 eura (devet posto manje od prosjeka).

U Zagrebu najviše plaće

U odnosu na prošlu godinu plaće su najviše rasle u tvrtkama u državnom vlasništvu (+16 posto), dok su najmanje rasle javnoj i lokalnoj samoupravi (+12 posto) te privatnim tvrtkama u stranom vlasništvu (+13 posto).

Nadalje, u tvrtkama s manje od deset zaposlenih prosječna plaće se, u prosjeku, kreću oko  991 eura (-13 posto u odnosu na prosjek), u kompanijama koje broje do 19 zaposlenika plaća je tri posto niža od prosjeka (1108 eura), dok je najviša prosječna plaća zabilježena u velikim tvrtkama s više od tisuću radnika (1174 eura, odnosno tri posto više od prosjeka).

U odnosu na prošlu godinu plaće su najviše rasle u tvrtkama s najnižim plaćama, dakle u najmanjima (do 19 zaposlenika) - u prosjeku 15 posto, dok je u velikim tvrtkama u odnosu na prošlu godinu plaća rasla za 12 posto.

Najniže plaće pronalazimo u Virovitičko-podravskoj (-19 posto) i Vukovarsko-srijemskoj (-19 posto) županiji.

Najviša prosječna plaća zabilježena je u Gradu Zagrebu (deset posto iznad prosjeka) te iznosi 1256 eura (medijan 1133 eura).

Također, ispitanici s bogatim radnim iskustvom i višim stupnjem obrazovanja imaju veće plaće odnosu na one s kraćim stažem i nižim obrazovanjem. Tako zaposlenici sa završenim postdiplomskim studijem ili nekom poslovnom školom (MBA) imaju u prosjeku 52 posto višu plaću od prosječne.

Studiranje se ipak isplati

Stav da se ‘studiranje isplati‘ potvrđuju i brojke pa tako osobe s visokom stručnom spremom imaju 15 posto višu plaću od prosječne (1315 eura) i čak 35 posto višu od radnika sa srednjom stručnom spremom koji u prosjeku imaju 975 eura.

U odnosu na prethodnu godinu plaća je najviše rasla zaposlenicima s najnižim primanjima pa je onima sa završenom osnovnom školom plaća u odnosu na 2022. godinu narasla za 19 posto, dok je onima sa završenom srednjom školom plaća narasla za 15 posto. Plaća je najmanje rasla zaposlenicima s najvišim primanjima i završenim postdiplomskim i to svega šest posto.

Također, istraživanje je potvrdilo kako radnici bez iskustva, koji se nalaze na početku karijere, zarađuju najmanje, 935 eura (18 posto manje od prosjeka), dok oni s godinom do dvije iskustva imaju plaću od 1024 eura (deset posto manju od prosjeka). Do prosječne hrvatske plaće dolazimo s tri do pet godina radnog iskustva, nakon čega krećemo natprosječno zarađivati te prosječna plaća onih koji iza sebe imaju deset godina radnog staža iznosi 1257 eura što je 10% više od prosjeka.

MojaPlaća je za usporedbu navela i plaće u drugim europskim zemljama pa kao što su plaće u Hrvatskoj najviše rasle onima s najnižim primanjima, na europskoj su razini plaće najviše rasle u najsiromašnijim zemljama.

Dok su na jugu rasle oko 13 posto, u Njemačkoj je primjerice prosječna plaća pala u odnosu na prošlu godinu, Austrija i Češka bilježe lagani rast, a Irska stagnaciju.

23. lipanj 2024 19:24