Financije
StoryEditor

Hanfa: Neto imovina OMF-ova u listopadu pala za 60 milijuna eura

23. Studeni 2023.
Hanfafoto Dražen Lapić

Neto imovina obveznih mirovinskih fondova krajem listopada 2023. iznosila je 19,3 milijarde eura, što je 59,9 milijuna eura ili 0,3 posto manje u odnosu na prethodni mjesec, pokazuje najnovije mjesečno izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

OMF-ovi su krajem listopada ukupno imali 2.235.079 članova, odnosno 4.972 člana ili 0,22 posto više u odnosu na rujan ove godine.

U listopadu su OMF-ovi zabilježili 7.512 novih članova, pri čemu ih je veliku većinu, 95 posto, automatizmom rasporedio Regos (Središnji registar osiguranika). Zbog odlaska u mirovinu ili smrti, u listopadu ove godine prestalo je članstvo za 2.540 osiguranika.

U listopadu su ukupni neto doprinosi uplaćeni u obvezne mirovinske fondove iznosili 109,6 milijuna eura, a ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova 43,3 milijuna eura ili 20 milijuna eura više u odnosu na prethodni mjesec.

Prema podacima Hanfe s kraja listopada, nominalni mjesečni prinosi Mirexa pali su 1,4 posto za kategoriju A, a 0,7 posto za B kategoriju, dok je C kategorija zabilježila rast za blagih 0,2 posto.

Kategorija A je namijenjena mlađim osiguranicima i ima najviši rizik ulaganja, B kategorija podrazumijeva srednje rizična ulaganja i uključuje osiguranike na sredini radnog vijeka, dok je C kategorija namijenjena osiguranicima koji uskoro idu u mirovinu.

Godišnji prinosi imali su pozitivni predznak u sve tri kategorije - A za 10,5 posto, B za 5,9 posto i C za dva posto. Pozitivni u svim kategorijama bili su i anualizirani prinosi Mirexa od početka rada OMF-ova, a za Mirex A iznosili su 6,7 posto, za Mirex B 5,1 posto i za Mirex C 3,1 posto.

Obveznice su na kraju listopada i dalje bile dominantan oblik ulaganja u strukturi OMF-ova, s 12,4 milijarde eura i udjelom od 64,3 posto, pri čemu se taj udjel povećao za 1,7 postotnih bodova na mjesečnoj razini.

Istovremeno, za 0,4 postotna boda pala je zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova,  te su ona krajem listopada iznosila 4,2 milijarde eura, odnosno 21,7 posto imovine OMF-ova.

Od ostalih oblika ulaganja najzastupljenija su ulaganja u investicijske fondove, s 2,1 milijardu eura i udjelom od 10,7 posto na razini svih obveznih mirovinskih fondova, podaci su Hanfe za drugi stup mirovinske štednje (individualna kapitalizirana štednja).

Neto imovina DMF-ova manja za 5,6 milijuna eura na mjesečnoj razini

Na kraju listopada u Hrvatskoj je poslovalo i osam otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF), koji su imali 388.843 člana te 21 zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond (ZDMF), s 47.995 članova.

Ukupne mjesečne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) iznosile su 8,9 milijuna eura, što je 0,5 posto manje nego prethodni mjesec. Istodobno, ukupne mjesečne isplate porasle su za 4,9 posto, na 3,9 milijuna eura.

Neto imovina DMF-ova u listopadu je tako iznosila 1,16 milijardi eura, što je za 5,6 milijuna eura ili 0,5 posto manje na mjesečnoj razini.

Naplaćena premija društava za osiguranje u deset mjeseci 1,4 milijarde eura

U listopadu 2023. poslovalo je ukupno 14 društava za osiguranje. Ukupna naplaćena premija u prvih deset mjeseci 2023. iznosila je 1,4 milijarde eura, od čega se 243,8 milijuna eura odnosilo na premiju životnih osiguranja, a 1,2 milijarde eura na premiju neživotnih osiguranja.

U strukturi naplaćene premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (35,7 posto), zatim osiguranje cestovnih vozila (18 posto) te osiguranje od požara i elementarnih šteta (9,2 posto).

Iznos likvidiranih šteta u prvih deset mjeseci ove godine iznosio je 925 milijuna eura. Od tog iznosa na životno se osiguranje odnosilo 345,8 milijuna eura, a na neživotno osiguranje 579,2 milijuna eura.

U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila otpada 39,3 posto, osiguranje cestovnih vozila 20,6 posto te osiguranje od požara i elementarnih šteta 9,7 posto, navedeno je u Hanfinom izvješću.

Dobit leasing društava manja za 3,1 milijun eura

Između ostalih, Hanfa je objavila i podatke o leasing društvima, a ukupna aktiva njih 15 je na kraju trećeg tromjesečja iznosila 3,5 milijardi eura, što na godišnjoj razini predstavlja rast od 17,9 posto.

Dobit leasing društava prije oporezivanja bila je manja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 3,1 milijun eura ili 5,9 posto te je iznosila 49,7 milijuna eura.

Iz Hanfe su izvijestili i da je ukupna neto imovina 111 UCITS fondova (otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom), koliko ih je u listopadu poslovalo u Hrvatskoj, krajem mjeseca iznosila 2,1 milijardu eura te je bila za 39,6 milijuna eura ili 1,9 posto veća nego prethodni mjesec.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju listopada iznosila je 142,4 milijuna eura, uz mjesečni rast od 0,6 posto, pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio 0,8 posto, podaci su Hanfe.

19. veljača 2024 01:11