Financije
StoryEditor

Upravljanje rizicima: Ugovori s višom silom i bez nje

16. Lipanj 2024.
Da se stvari ne bi otele kontroli zbog količine novih zakona i propisa koji se neprestano pojavljuju, ponajprije zbog zelenih ciljeva, ali i otvaranja ratnih žarišta i nepredvidivih prirodnih katastrofa te razvoja i primjene umjetne inteligencije, nužno je usklađivati se i prilagođavati se strelovito. I dodavati precizne klauzule u ugovore s dobavljačima

Nove direktive, novi zakoni, novi propisi, novi izvještaji, regulacija ne miruje, pogotovo kako bi se ispunili zeleni ciljevi. Kao da to nije dovoljno, geopolitika dugo nije bila ovoliko izazovna: ratovi, sukobi, prijetnje, zatvaranje plovnih puteva. Na sve to dolaze prirodne katastrofe, planet se zagrijava brzinom kakvom nikada nije, mijenjaju su klime cijelih kontinenata. I k tome se razvija umjetna inteligencija. Prilagođavanje i usklađivanje nikad nije bilo toliko izazovno, pogotovo za poduzetnike i tvrtke koje moraju zapošljavati stručnjake za usklađenost poslovanja (compliance). Ako ih pitate kakva je situacija, reći će da je doista složena, ali i da se svi time bave sustavno i predano. Čak i kada je viša sila u pitanju.

Sustavni pristup

Povjerenik za usklađenost poslovanja u Hrvatskom Telekomu (compliance officer) Vinko Berković naveo je da je, govoreći iz perspektive usklađenosti, regulativni okvir doista složen i stalno se razvija u skladu s okružjem i poslovnim zahtjevima, posebno pritom imajući na umu brzi razvoj tehnologije i sve veće fokusiranje na održivost.

– Kao povjereniku za usklađenost poslovanja izazovno mi je, ali ključno, biti u tijeku s tim promjenama. Kontinuirano pratimo regulativu iz relevantnih izvora za svoje poslovanje te surađujemo i s vanjskim i međunarodnim stručnjacima kako bismo bili potpuno usklađeni. To je dinamično okružje, ali uza sustavan pristup i prave resurse možemo učinkovito upravljati rizikom regulativne usklađenosti. Dokaz tomu jest i činjenica da je Ethisphere prepoznao Hrvatski Telekom kao jednu od najetičnijih svjetskih kompanija za ovu godinu. To je drugi put da je HT na globalnoj razini prepoznat za primjenu najviših standarda etičnosti, usklađenosti i korporativnog upravljanja te je jedina hrvatska kompanija koja je ikad uvrštena na rang-listu – rekao je Berković.

Redovite procjene rizika, planiranje scenarija i planiranje za nepredviđene situacije dio su okvira za upravljanje rizicima kojima se velike tvrtke pokušavaju prilagoditi promjenama

Na Liderov upit što je izazovnije pratiti i usklađivati, ESG, AI ili geopolitiku, odgovorio je da su tri područja ESG-a (environmental, social, governance), umjetna inteligencija te geopolitički rizici jedinstveni izazovi i važni su za poslovanje Hrvatskog Telekoma te se tvrtka svima bavi istodobno i sustavno.

– Trudimo se baviti ne samo aktualnim pitanjima već dugoročno sagledati širu sliku i potencijalne rizike. Međutim, određivanje prioriteta ovisi o specifičnom kontekstu, trenutku i potencijalnom utjecaju na naše poslovanje. Naprimjer, ako se donosi novi propis o umjetnoj inteligenciji koji bi mogao znatno utjecati na naše poslovne procese, prioritet bismo dali razumijevanju i usklađivanju s tim propisom. Slično tomu, ako nastane veliki geopolitički događaj koji bi mogao poremetiti naš opskrbni lanac, u tom trenutku to bi imalo prednost. Često je potrebno pomiriti naoko nepovezane zadatosti i uskladiti procese s više zahtjeva u isto vrijeme – objasnio je Berković i dodao da sustavno prate i industrijske trendove te rasprave o regulativi na lokalnoj i regulativnoj razini, iz kojih se mogu prepoznati neke tendencije, pa posljedično i potencijalne promjene, i to čak i prije nego što se sroče u regulativu.

– U HT Grupi imamo uspostavljen čvrst okvir za upravljanje rizicima za prilagodbu promjenama. To uključuje redovite procjene rizika, planiranje scenarija i planiranje za nepredviđene situacije. Također ulažemo u stalno učenje i razvoj svojih zaposlenika kako bismo svi bili pripremljeni odgovoriti na promjene, a kao dio velike međunarodne grupacije upoznati smo s primjerima najboljih praksi te međunarodnim trendovima koje se trudimo uvesti u poslovanje i podignuti standarde na još višu razinu – istaknuo je Berković.

Sila pogađa

Dok se tvrtke usklađuju, jedan od načina da se zaštite u ugovornim odnosima s dobavljačima i partnerima jest pojam više sile, koji se, kako doznajemo, danas upotrebljava češće nego ikada jer su takve sile neizostavne u poslovanju. Primjerice, početkom godine svi svjetski brodari pozvali su se na višu silu kad je zatvoren Sueski kanal zbog napada hutista na trgovačke brodove u Crvenome moru i sve su dotadašnje kvartalne i polugodišnje ugovore o cijenama prijevoza potezom pera – prekrižili.

– Pošiljatelji i primatelji koji su imali dugoročne ugovore s niskim cijenama dogovorene prošle godine ostali su razočarani kad su im brodari te ugovore otkazivali zbog više sile, jer rat i neprohodnost kroz Suez svakako su viša sila. Sada brodari nama otpremnicima i našim klijentima nude da sklapamo dugoročne ugovore, ali, naravno, prema trenutačnim cijenama ili malo nižima od onih na spot-tržištu. Međutim, nitko se sada ne želi obvezati na te visoke cijene, svi očekuju da će se kriza u Crvenome moru ipak riješiti – rekao je generalni direktor Primacošpeda Petar Šimić.

Konzultant Vedran Antoljak, partner u tvrtki Best Advisory, navodi da se pojam više sile upotrebljava u raznim ugovorima već više od 25 godina i da znači privremeni ili dugoročni prekid u ispunjenju ugovornih obveza, što može ugroziti poslovne operacije i financijsku stabilnost.

– Situacija više sile može prouzročiti znatne financijske gubitke zbog neispunjenja ugovora, prekida proizvodnje, gubitka prihoda ili dodatnih troškova za oporavak, može se dogoditi prekid u opskrbnom lancu koji može izazvati kašnjenje u proizvodnji i distribuciji, što može utjecati na cijelu industriju. Zato je uključivanje klauzula o višoj sili u ugovore iznimno važno jer pomaže definirati postupke i odgovornost u slučaju nepredvidivih događaja. To osigurava jasniji pravni okvir za rješavanje posljedica i može pomoći u očuvanju poslovnih odnosa tijekom i nakon kriznih situacija – savjetuje Antoljak.

Raskid ugovora

Pozivanje na višu silu u pravnom kontekstu ima nekoliko ključnih posljedica, posebno u ispunjenju ugovornih obveza. Naprimjer, stranka koja se poziva na višu silu može biti privremeno oslobođena ispunjenja ugovornih obveza dok traju okolnosti više sile. To znači da se ta stranka ne smatra odgovornom za kašnjenje ili nemogućnost ispunjenja ugovora. U nekim slučajevima, kao kad su cijene prijevoza kontejnerskim brodovima u pitanju, okolnosti više sile mogu prouzročiti pregovore o izmjeni uvjeta ugovora kako bi se prilagodili novonastalim okolnostima. Nadalje, stranke u ugovoru obično neće biti odgovorne za štetu koja je nastala kao posljedica više sile, pod uvjetom da su poduzele sve razumne korake za minimiziranje štete.

Takozvanim osiguranjima od poslovnog prekida ili osiguranjima od političkih rizika također se mogu pokriti gubici nastali zbog nepredvidivih i događaja koji su izvan naše kontrole

No postoji i opcija u kojoj je ispunjenje ugovora, a zbog okolnosti više sile, nemoguće ili nepotrebno. U takvim slučajevima ugovor se može raskinuti bez sankcija.

– Uobičajeno, kao kod svih pravnih rasprava, ugovorna stranka koja se poziva na višu silu obično nosi teret dokazivanja da su okolnosti ispunile kriterije više sile te da je izravno zbog tih okolnosti onemogućena u ispunjenju svojih obveza. Važno je da pravodobno obavijesti drugu stranku o okolnostima i, po mogućnosti, pruži dokaze kojim podupire svoj slučaj. Čak i kad se poziva na višu silu, stranka je obično obvezna poduzeti razumne korake kako bi minimizirala štetu i posljedice za drugu stranku. Važno je napomenuti da će specifične pravne posljedice ovisiti o jurisdikciji i točnim odredbama ugovora. Stoga je preporučljivo konzultirati se s pravnikom – rastumačio je Antoljak i dodao da je stoga važno definiranje situacija koje se smatraju višom silom u ugovorima jer pruža jasnoću i pravnu sigurnost ugovornim stranama.

– Bez obzira na to je li riječ o ugovoru o nabavi resursa iz Kine ili o ugovoru o financiranju iz fondova EU-a, ključne odredbe koje bi trebale biti uključene u klauzule o višoj sili trebaju precizno definirati što se smatra višom silom, uključujući specifične primjere poput prirodnih katastrofa, ratova, epidemija, terorističkih napada, velikih gospodarskih promjena, vladinih odluka itd. Pritom je važno uključiti obvezu dostavljanja dokaza koji podupiru tvrdnje o višoj sili, kao što su službena izvješća, medijski izvještaji ili izjave vlasti – zaključio je Antoljak.

Naravno, postoji osiguranje koje pokriva situacije više sile. Obično se naziva osiguranjem od poslovnog prekida ili osiguranjem od političkih rizika i njime se mogu pokriti gubici nastali zbog nepredvidivih događaja i onih koji su izvan naše kontrole. 

25. srpanj 2024 17:35