Komentari
StoryEditor

Euro nažalost od poduzetnika traži i poneku žrtvu

17. Listopad 2022.
karta Europe i euri

Poduzetnici u dodatnim problemima jer uvođenje eura kao službene valute u Republiku Hrvatsku sa sobom donosi brojne promjene i prilagodbe, kažu u Udruzi Glas poduzetnika, smatrajući pri tom da ih je država još jednom opteretila. No stvari su ipak složenije

Često sam u ‘Pravdi‘ zauzimao stranu Udruge Glas poduzetnika (UGP) jer sam smatrao da s pravom ukazuju na propuste koje ova vlast čini kad je riječ o gospodarstvu. Ali ovog puta smatram da nisu u pravu kad je riječ o obavezi podnošenja zahtjeva Sudskom registru za promjenu valute iz kune u euro.

Moram priznati da sam i sam u prvi mah pomislio da je opet riječ o nekoj gluposti vlastodržaca koji bez razloga administrativno opterećuju poduzetnike. Naime, za spomenutu obavezu poduzetnici će biti primorani rješavati papirologiju, umjesto da to uradi država, smatrao sam, kao i UGP. Riječ je o tome da će se morati podnijeti zahtjev da se temeljni kapital sada iskazan u kunama od 1. siječnja treba iskazati u eurima.

I stvarno, kad sam i ja na eSavjetovanju naletio na te obaveze koje se pripremaju pitao sam se što ovi (vlastodršci) sad opet nešto pametuju. Jer kako kažu i u UGP-u, ‘promjene unutar Sudskog registra trebale bi biti automatizirane te bi se na taj način izašlo u susret poduzetnicima koji već sad teško preživljavaju krizu uzrokovanu pandemijom, ratom u Ukrajini i inflacijom‘. Ponavljam, i ja sam tako pomislio, tim prije što znamo da će primjerice banke same izvršiti konverziju iz kune u euro svima koji svoj novac drže na računima, za što se već uvelike pripremaju njihovi IT stručnjaci. Pa zašto to onda ne bi, pitao sam se ja, a evo i UGP, mogao provesti i sam Sudski registar.

Svašta bih ja pisao…

Bio sam čak odlučio pisati o tome u prethodnim Pravdama, prethodno pitati odvjetnike koje inače zovnem kad nisam u nešto siguran (a to je često), pa da opletem po vlasti baš kako treba. Ali srećom po mene, guglajući da što bolje shvatim o čemu je riječ i čitajući publikacije naletih na tekst meni drage i uvažene Liderove kolumnistice Marije Zuber. I njoj sam znao dosađivati da mi objasni neke stvari kada bih pripremao neki tekst, a sad mi je pomogla da shvatim obavezu usklađivanja temeljnog kapitala zahvaljujući njezinom tekstu u Lideru.

Dakle, stvar nije crno – bijela, kako smo pomislili ja i UGP. Zapravo je ipak nužno da te stvari odrade tvrtke za sebe jer kako objašnjava Zuber, kod d.o.o.-a sadašnji najniži iznos temeljnog kapitala od 20 tisuća kuna od 1. siječnja bit će 2.500 eura, a kod j.d.o.o.-a umjesto deset kuna bit će jedan euro. Eh sad, stvar je u tome što će se brojke morati zaokružiti (tako je propisano) jer se to samo od sebe neće desiti prilikom konverzije valuta. To znači, piše Zuber, da će ‘pri usklađivanju s iznosima koji su zaokruženi u eurima, trgovačka društva kao posljedicu imati smanjenje ili povećanje ukupne svote temeljnoga kapitala‘. Ako se nakon usklađivanja smanji kapital, propisano je da se razlika evidentira u kapitalne rezerve društva kojima se mogu pokriti gubici itd. (propisano je što se sve može). Isto tako je i u slučajevima kada se bude povećao temeljni kapital nakon usklađivanja.

… al‘ dobro je da nisam!

Čitajući taj tekst shvatio sam da je stvar puno kompliciranija nego što je to moja skromna bosanska pamet mogla odmah prepoznati. Objektivno gledajući, teško bi sve te radnje vezane za neusklađenost Sudski registar mogao sam izvesti jer kada je temeljni kapital u pitanju, riječ je ipak o nečijem novcu (ili stvarima) i ne može se tek tako donositi odluka u ime nekoga.

Istina je, UGP je ukazao i na prijetnje države novčanim kaznama za one tvrtke i njihove čelne ljude koji u određenom roku ne podnesu zahtjev Sudskom registru za promjenu valute iz kune u euro. Počev od 1. siječnja slijedeće godine dionička društva morat će to uraditi za godinu dana, a d.o.o.-i i j.d.o.o.-i za tri godine. Ukoliko ne urade, tvrtke će platiti kaznu od 6.630 eura, a odgovorna osoba do iznosa od 920 eura.

O visini kazne možemo raspravljati, ali mislim da sam dobro uradio što sam prije svoga pisanja malo pogledao što pametniji od mene imaju za reći. I to sam baš pametno uradio.

POST SCRIPTUM

Udruga Glas poduzetnika smatra da nije primjereno uvoditi novčane kazne, već odrediti model i sustav po kojem će se promjene provoditi kako bi zaštitili poduzetnike i omogućili im daljnje poslovanje bez potencijalnih zatvaranja u budućnosti. Riječ o mogućem sudskom brisanju tvrtke ukoliko se u zadanom roku ne odrade sve te obaveze. No smatram da zaista treba preispitati kaznene odredbe (iako je rok od godinu dana za d.d.-e i tri godine za d.o.o.-e po meni razuman) te da se težište cijele akcije stavi na to kako pomoći poduzetnicima da to što lakše obave, sa što manje papirologije i što više ‘digitalije‘, odnosno da ih se medijskim i sličnim kampanjama upozorava na obavezu koju imaju.

19. lipanj 2024 03:51