Ukratko
StoryEditor

Moslavačka gora: Prirodni potencijal i kapital zanimljiv budućim investitorima

03. Prosinac 2021.
Moslavačka gora

Proučavanjem značajki Moslavačke gore i uključivanjem predstavnika struke, došlo je do saznanja kako Moslavačka gora ima veliki potencijal za ostvarivanje prestižnog statusa geoparka pri UNESCO mreži svjetskih geoparkova. Zbog svojih geoloških značajki, na malom se području mogu pronaći različite vrste stijena, ali i fenomeni poput „kamenih kugli“. Moslavačka gora raspolaže florom i faunom te kulturno-povijesnom baštinom, stoga Grad Kutina i Turistička zajednica grada Kutine zadnje dvije godine pojačano rade na pripremi niza projekata poput uređenja poučnih staza, izletišta i unapređenja turističke infrastrukture.

Potencijal je velik, a tijekom 2021. godine izrađena su idejna urbanističko-arhitektonska rješenja za interpretacijski i GEO centar Moslavačke gore, izletište Mikleušku, vidikovac Vis i najviši vrh Humku (488 m) te je izrađena i prostorno-programska studija Moslavačke gore koja obuhvaća cjelokupno područje s naglaskom na područje grada Kutine. U veljači 2021. godine potpisan je ugovor o financiranju između Grada Kutine i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, u iznosu od 699.245,59 kuna te je Agencija odobrila odobrila projekt uređenja Poučne staze Crkveni jarak na Moslavačkoj gori, na natječaju za provedbu podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ - provedba tipa operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“. Radovi na uređenju staze su u tijeku pod provedbom Hrvatskih šuma, dok su neki od planiranih radova već odrađeni tijekom proljeća i ljeta 2021. godine, npr. na jezeru Mikleuška postavljena je posjetiteljska oprema, na vidikovcu Vis inovacija je gradnja infrastrukture  za bicikliste, a u narednom se financijskom razdoblju očekuju i brojne potpore iz razloga što je daljnji razvoj Moslavačke gore previđen u okviru zelenog, održivog, smart i digitalnog modela upravljanja i to sve u skladu s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine.

Preduvjet za ispravan odabir strategije razvitka Moslavačke gore je analiza situacije. Pod tim se podrazumijeva da treba sagledati sve čimbenike kako bi se spoznao najbolji način da se ostvari željeni cilj jer se trenutne situacije brzo mijenjaju, a Moslavačka gora zasigurno ima sposobnost diferencijacije odnosno potencijal da se stvori nešto drukčije i bolje, a samim time i privlačnije. Budući da ovakav projekt zahtijeva viši stupanj inovativnosti, a da bi se nešto novo, primjerice neka dobra ideja, moglo nazvati inovacijom, važan je stupanj otvorenosti u organizaciji samog projekta te privlačenje investitora i ulagača.

Prva prednost Moslavačke gore je apliciranje područja za status geo parka zbog već postojećih značajki, a osnovni cilj uređenja svakako je povećanje atraktivnosti staza, vidikovaca te  učiniti šume dostupnijima lokalnom stanovništvu, a doprinos podizanja svijesti o važnosti očuvanja šuma i biološke raznolikosti probuditi kroz edukaciju i informiranje o šumi te održivom gospodarenju šumama i okolišem. Druga prednost razvitka Moslavačke gore je mogućnost zapošljavanja lokalnog stanovništva kroz direktnu i indirektnu zaposlenost s obzirom da takav projekt zahtijeva kontinuiranu radnu snagu operatora i menadžmenta što je vrlo važno u pretežito ruralnim sredinama Hrvatske jer se doprinosi i poticanju ujednačenijeg regionalnog razvoja. Treća prednost je utjecaj na stabilnost nacionalnog statusa. Osim sveprisutnih investitora iz Hrvatske, ovakav projekt može povećati interes strateških investitora i infrastrukturnih fondova iz Europe, čime bi se obogatila ponuda Hrvatske kao države, a sa statusom geo parka kotiranje na UNESCO razini definitivno je jedan od ciljeva cijelog vodećeg tima za realizaciju projekta Moslavačke gore, a i lokalnog stanovništva. Četvrta i glavna prednost je edukacija i rekreacija stanovništva i posjetitelja te ostavljanje u naslijeđe postojeće baštine u održivom izdanju. Projekt Moslavačka gora doprinijet će  rješavanju jednog od glavnih izazova u 21. stoljeću – klimatskim promjenama budući da će poticati na zdrav i održiv način života te očuvanju krajobraza.

Ciljevi ovakvog projekta su svakako geonzervacija vrijednih geoloških lokaliteta, geoedukacija, geoturizam i uključivanje lokalne zajednice i svjetskih putnika te poticanje poduzetničke djelatnosti i investitora. Status geoparka naposlijetku podrazumijeva tzv. brendiranje prostora, a olakotna okolnost je činjenica da se samo brendiranje ne ubraja u zakonodavnu kategoriju (poput nacionalnog parka, parka prirode itd.), te ne uključuje restrikcije prostora ili ljudi. Procjena je kako će novi natječaji za subvencioniranje osigurati mjesto Moslavačkoj gori na investicijskoj karti u Europi te privući znatan broj inovacija i investicija.

07. prosinac 2022 05:09