Hrvatska
StoryEditor

Dvije trećine JLS-ova nema pravila o nepravilnostima u javnoj nabavi

21. Rujan 2020.

Čak 67 posto jedinica lokalne samouprave nema utvrđena pravila za izvješćivanje o nepravilnostima u javnoj nabavi, posebno ili kao dio usvojene politike sustava prijave nepravilnosti, jedan je od rezultata pilot programa "Poboljšanje etičkog upravljanja u lokalnoj samoupravi", stoji u priopćenju. 

"Razina javne dostupnosti etičkog kodeksa iznosi samo 30 posto", ističe Robert Ravenšćak iz tvrtke Ravecon koja je, u suradnji s Vijećem Europe, proljetos provela pilot program na uzorku od dvadesetak jedinica hrvatske lokalne samouprave – općina i gradova među kojima su i Baška, Bjelovar, Crikvenica, Ivanić Grad, Kutina, Plitvička jezera, Feričanci, Fužine, Osijek, Pula, Rijeka, Kloštar Ivanić, Pitomača, Tribunj, Varaždin, Vrgorac...

Zanemarena je uloga povjerenika za etiku, a lokalno izabrani predstavnici ne prolaze uvodni tečaj o svojim dužnostima i ulogama kao nositelji političkih dužnosti, stoji u priopćenju. 

"Lokalno izabrani predstavnici ne prolaze uvodni tečaj o svojim dužnostima i ulogama kao nositelji političkih dužnosti, uključujući smjernice i odredbe etičkog kodeksa, kao i zahtjeve za upis u Registar te objavu svih financijskih, obiteljskih ili drugih osobnih interesa tijekom političkog mandata", ističe Robert Ravenšćak, hrvatski ekspert Vijeća Europe u ovom pilot programu. 

Također ističe da je uloga povjerenika za etiku zanemarena i izrazito formalna, a izrada Registra nositelja političkih dužnosti (NPD), koji moraju predočiti i objaviti svoje imovinsko stanje te financijske, obiteljske i druge interese kod obnašanja dužnosti, nije praksa te da bi taj Registar trebao biti javno dostupan. Tu je i slaba primjena mehanizama za sprječavanje nespojivosti obnašanja dužnosti lokalno izabranih predstavnika što "predstavlja plodno tlo za sukob interesa, odnosno potencijalnu korupciju".

"U slučaju lošeg upravljanja i administracije, nezakonitosti ili nepravilnosti u radu, NPD nemaju nikakve odgovornosti. Ni financijske (naknada kao vrsta odštete) niti prema javnosti niti prema pučkoj pravobraniteljici. Smjernice za postupanje prema NPD kod kojeg je identificirana nemarnost - loše upravljanje i administracija pri obavljanju dužnosti ne postoje ili su minorne.“

Nedostatak antikorupcijskih kampanja i sustavne procjene rizika

Neodgovornost razdire funkcioniranje sustava, 'ruku pod ruku' s pravima i obvezama, ističe se u pilot projektu. Navodi se i manjkava obuka za novoizabrane vijećnike o njihovim dužnostima i odgovornostima, pomanjkanje odgovarajućih žalbenih postupaka, ali i nedostatak organiziranih programa izobrazbe iz područja etike. Upozorava se i na neprovođenje sustavne procjene rizika od korupcije te nedostatak antikorupcijskih kampanja, politika i procedura s ciljem sprječavanja i otkrivanja podmićivanja, ali i ne u potpunosti implementiranu politiku prijave nepravilnosti.

Samo trećina ima pravila

"Samo 33 posto jedinica lokalne samouprave ima utvrđena pravila za izvješćivanje o nepravilnostima u javnoj nabavi, posebno ili kao dio usvojene politike sustava prijave nepravilnosti. Čak 76 posto gradova i općina u svojim zahtjevima za izdavanje dozvola i potvrda te ostvarivanje različitih prava nema jasno istaknuto upozorenje da će utjecaj ili davanje/primanje mita poništiti svaku odluku o izdavanju", navodi se u rezultatima analize.  

Kritične točke

U pilot programu kao šest kritičnih točki navedene su etički kodeks, registar interesa, sustavna i kontinuirana edukacija, antikorupcija, uloga etičkih povjerenika i prijava nepravilnosti. Kao nastavak projekta najavljena je izrada strategija poboljšanja i otklanjanja nedostataka u jedinicama lokalne samouprave u očekivanoj koordinaciji s Ministarstvom uprave i udrugama gradova i općina.

12. srpanj 2024 19:15