Hrvatska
StoryEditor

Hanfa dala odobrenje za rad Mezzanine fondu

14. Siječanj 2022.
Fondovi rizičnog kapitala

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) dala je odobrenje dioničkom društvu Mezzanine Partners za osnivanje i upravljanje zatvorenim alternativnim investicijskim fondom rizičnog kapitala Croatian Mezzanine Debt Fund. Kao što i samo ime kaže, riječ je o fondu koji će tvrtkama nuditi mezanin financiranje. Riječ o specifičnom obliku financiranja, odnosno zajma, koji se pozicionira između banke i vlasničkih ulaganja alternativnih fondova.

Fond je osnovan u sklopu CROGIP programa kojeg su 2019. godine zajedno pokrenuli EIF i HBOR kako bi se hrvatskim malim i srednjim te srednje kapitaliziranim poduzećima omogućili novi izvori financiranja te podržao razvoj hrvatskog tržišta rizičnog kapitala.

Prema riječima, Darka Drozdeka, partnera u Mezzanine Partnersu, do kraja mjeseca u planu je zatvoriti prvi krug financiranja, a do sredine godine imati i konačno zatvoren fond.

- Imamo neobvezujuće ponude potencijalnih ulagača od prije. Najveći investitor su EIF i HBOR, a ostali investitori su domaći profesionalni financijski investitori. Prema sadašnjim indikacijama najmanje ulaganje će biti u visini od dva milijuna eura, a cilj je ukupno prikupiti 50 milijuna eura – rekao je Drozdek.

Pravila fonda nalažu da Croatian Mezzanine Debt Fund mora ulagati u hrvatska mala i srednja poduzeća.

- Poduzeće se mora nalaziti u fazi rasta i razvoja, mora imati povijest, odnosno ne može se nalaziti u ranoj razvojnoj fazi te ne može biti u predstečaju. Fond će tvrtkama osiguravati financiranje za kapitalne izdatke, vanjske akvizicije te za razvoj novih proizvoda i tehnologija. Visina ulaganja će biti između jedan i 5 milijuna eura, a cilj je uložiti u najmanje deset do 15 poduzeća putem podređenog duga koji potencijalno može uključivati varijante s vlasničkom komponentom. Tipičan rok dospijeća za ulaganja Fonda u portfeljna društva bit će između pet i šest godina, s time da ne može biti kraći od četiri niti dulji od sedam godina – objasnio je Krešimir Gjenero, partner u Mezzanine Partnersu.

25. rujan 2022 14:52