Hrvatska
StoryEditor

Hrvatska komora medicinskih sestara donirala gotovo milijun i pol kuna svojoj zakladi i odmah ju ugasila

15. Studeni 2019.

Hrvatska komora medicinskih sestara donirala je tijekom 2018. godine 1,4 milijuna kuna zakladi koju je sama osnovala. Nažalost, s obzirom na činjenice da je Zaklada ugašena ubrzo nakon što je podijelila taj novac te da je Upravni odbor Zaklade na sjednicama održanim 2017. i 2018. godine donio Pravilnik o mjerilima i postupku za dodjelu pomoći i potpora iz sredstava Zaklade, u kojemu je propisano da su  „Članovi Upravnog odbora dužni sve informacije koje saznaju u obavljanju svojih dužnosti čuvati  kao  tajnu  te  ih  ne  smiju  iznositi  niti  na  bilo  koji  način  učiniti  dostupnim  trećim osobama“, nismo u mogućnosti ishoditi popis primatelja i iznosa donacija Zaklade HKMS-a, u priopćenju kažu aktivisti Psihološkog proljeća.

Riješenje Povjerenika za informiranje možete pročitati OVDJE

Oni su, naime, 29. kolovoza 2019. godine, od svih pet strukovnih komora s prošlogodišnjim prihodima većim od 10 milijuna kuna, zatražili dostavu specifikacija o rashodima za donacije u 2018. godini, popis 10 osoba kojima je u kumulativu isplaćen najveći novčani iznos tijekom 2018. godine te popis osoba kojima su isplaćena sredstva sa stavke „intelektualne i osobne usluge“.

(HOK) i (HKIG) dostavile su tražene podatke, dok je Hrvatska liječnička komora (HLK) rješenjem odbila zahtjev za pristup informacijama po svim točkama. Hrvatska komora dentalne medicine (HKDM) i Hrvatska komora medicinskih sestara (HKMS) dostavile su informacije o donacijama, ali ne i ostale podatke. Slijedom navedenoga, podnesene su tri žalbe: Ivica Milanja protiv HLK-a, Nataša Ivanković protiv HKDM-a, a Domagoj Švegar protiv HKMS-a. Jedna od njih već je riješena, stoji u priopćenju.

Rješenje povodom žalbe protiv HKMS-a

Povodom žalbe protiv HKMS-a, Povjerenik za informiranje donio je rješenje 6. studenog 2019. godine. HKMS je u svoju obranu navela da je u zakonskom roku odgovorila na zahtjev podnositelja te da kao prvostupanjsko tijelo nije donijela rješenje, slijedom čega je, pozivajući se na presudu Visokog upravnog suda RH iz 2018. godine, zaključila da žalitelj nije imao pravo podnijeti žalbu, već je trebao podnijeti zahtjev za dopunu i ispravak informacije, što je propustio napraviti.

Povjerenik za informiranje je međutim zaključio da HKMS nije riješila zahtjev žalitelja sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, da razlozi za nerješavanje zahtjeva za pristup informacijama nisu opravdani te da je žalba Psihološkog proljeća osnovana.

U obrazloženju rješenja, Povjerenik također navodi da nije jasno zašto HKMS prethodno upućuje na Ministarstvo financija, s obzirom da nije razvidno na koji način bi obraćanje tom tijelu dovelo do traženih informacija.

Slijedom navedenoga, Povjerenik je HKMS-u naložio da u roku 8 dana zahtjev za pristup informacijama riješi sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama. Protiv navedenog rješenja HKMS nema pravo žalbe, već samo pokretanja upravnog spora pred Visokim upravnim sudom RH, u roku od 30 dana od dana dostave rješenja. Aktivisti Psihološkog proljeća smatraju da HKMS nema razloga opterećivati Visoki upravni sud. Zakon je jasan, podatke moraju dostaviti, navodi se u priopćenju.

Žalba protiv rješenja kojim je HKMS koordinatoru Psihološkog proljeća odbila dostaviti informacije o plaći i troškovima svoje bivše predsjednice, uz obrazloženje da te informacije podnositelj ne bi koristio u znanstvene, istraživačke niti statističke svrhe, već za izvrgavanje komora i njihovih čelnika bezrazložnom medijskom linču, javnom sramoćenju i omalovažavanju, pozivima na nasilje i govor mržnje, još uvijek je u postupanju drugostupanjskog tijela.

HKMS je u 2018. godini uprihodila 13.648.141,00 kuna, a od toga na donacije utrošila 1.449.000,00 kuna:

1.  Zaklada medicinskih sestara Hrvatske komore medicinskih sestara - 1.434.000,00 kuna

2.  Opća županijska bolnica Vukovar - 10.000,00 kuna

3.  Zadarsko bijelo srce - 5.000,00 kuna

 

22. srpanj 2024 09:44