Hrvatska
StoryEditor

Končar iskazao interes za dokapitalizaciju Dalekovoda

21. Svibanj 2021.

Dalekovod je danas na Zagrebačkoj burzi objavio Poziv na iskaz interesa za sudjelovanje u financijskom restrukturiranju kompanije. Tijekom procesa prikupljanja iskaza interesa koji je okončan 16.02.2021. godine, Dalekovod je zaprimio iskaze od kojih je samo jedan rezultirao konkretnom ponudom i to zajedničkom uvjetovanom ponudom društava Construction Line ltd i Končar-Elektroindustrija.

Te su dvije kompanije iskazale interes za sudjelovanjem u financijskom restrukturiranju kroz ulaganje u temeljni kapital, a sukladno uvjetima navedenima u ponudi.

Sukladno navedenoj ponudi, model restrukturiranja bi se sastojao od: smanjenja temeljnog kapitala društva s iznosa od 247.193.050 kuna na iznos od 2.471.930 kuna radi pokrivanja gubitaka iz prethodnih razdoblja; povećanja temeljnog kapitala društva s iznosa od 2.471.930 kuna na iznos od najmanje 152.471.930 kuna, a najviše 412.471.930 kuna i to upisom dionica u tri kruga, uplatama u novcu i/ili ulozima unosom prava (tražbina), stoji u obavijesti.

Obzirom da je navedena ponuda jedina ponuda koju je Društvo zaprimilo, sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor Dalekovoda donijeli su odluku o sazivanju Glavne skupštine dioničara radi donošenja odluka potrebnih radi realizacije restrukturiranja društva prema modelu predloženom u navedenoj ponudi.

Očekivani ishod provedbe predloženog modela restrukturiranja je prikupljanja kapitala radi postizanja potrebne kapitaliziranosti društva, odnosno otklanjanja neadekvatnosti kapitala te zatvaranje obveza prema vjerovnicima proizašlima iz predstečajne nagodbe.

Končar-Elektroindustrija je također preko ZSE obavijestila investicijsku javnost da je dostavio uvjetovanu ponudu za sudjelovanje u dokapitalizaciji Dalekovoda. Dok Glavna skupština Dalekovoda, koja se sazvana za 30. lipnja, ne donese pravovaljane odluke nisu u mogućnosti iznositi bilo kakve dodatne informacije, poručuju iz Končara.

Dalekovod je 2020. završio s gubitkom nakon oporezivanja u visini od 10 milijuna kuna. Ukupni preneseni gubitak iznosi 398 milijuna kuna, a nakon pokrića iz rezervi 268,2 milijuna kuna.

28. siječanj 2023 17:39