Preporučeno
StoryEditor

Najviše plaće u Hrvatskoj nude strane tehnološke tvrtke

03. Travanj 2017.

Prema podacima servisa MojaPlaća u prvom kvartalu ove godine prosječna mjesečna neto plaća u Hrvatskoj je iznosila 5.408 kuna, što je za 1% manje nego u prethodnom kvartalu.

U odnosu na isto razdoblje 2016. godine prosječna neto plaća je 2% viša. Medijan plaće je nešto niži i iznosi 4.880 kuna što zn či da je veći broj ispitanika koji prima plaću manju od navedenog prosjeka nego onih ispitanika čija je plaća viša od njega.

Pribrojimo li neto plaći bonuse, tada je visina prosječne mjesečne plaće 5.627 kuna što je također 1% manje nego u prethodnom kvartalu.

U prvom kvartalu 2017., osim kategorije top managementa, koja ima u prosjeku 112% višu plaću u odnosu na prosjek, najplaćenija zanimanja su ona iz područja tehnologije i razvoja (76% više od prosjeka), informacijskih tehnologija (+36%) te ljudskih potencijala (+32%).

Najmanje prosječne plaće imaju radnici u tekstilnoj i kožnoj industriji (-43%), pomoćnim zanimanjima (-38%) te radnici u uslužnim djelatnostima (-33%).

Muškarci i dalje više plaćeni 

U posljednja tri mjeseca muškarci su imali u prosjeku 11% višu plaću od žena, što je nešto manja razlika u odnosu na prethodna tri mjeseca kada je ta razlika iznosila Median (ili medijan)* je statistička vrijednost koja bolje odražava stvarno stanje. Matematički, to je broj koji razdvaja sortiranu listu brojeva točno na pola, čime se u praksi sprječava da na njegov iznos pretjerano utječu jako mali i jako veliki iznosi plaća.

12%. Muškarci su u prosjeku zarađivali 5.695 kuna, dok su žene zarađivale u prosjeku 5.122 kune. U odnosu na prethodni kvartal prosječna mjesečna neto plaća i muškaraca i žena niža je za 1%.

Stupanj obrazovanja uvelike utječe na visinu plaće

Osobe sa završenim fakultetom imaju u prosjeku 50% višu plaću u odnosu na osobe sa srednjoškolskim obrazovanjem, a 23% višu plaću od prosječne. Završeni magisterij ili doktorat povećava plaću u prosjeku za čak 102% u odnosu na srednju stručnu spremu.

U odnosu na prosječnu plaću u istraživanju, ispitanici sa srednjom stručnom spremom imaju prosječno 18% nižu plaću, dok ispitanici s postdiplomskim ili MBA školom imaju 65% višu plaću od prosjeka.

Ispitanici s višom stručnom spremom imaju 8% višu plaću od prosjeka, ali 31% višu od ispitanika sa srednjom stručnom spremom. Ispitanici sa završenim fakultetskim obrazovanjem I. stupnja, prvostupnici, imaju 1% višu plaću od prosjeka i 18% nižu od ispitanika s visokom stručnom spremom.

Najbolje plaćaju privatne tvrtke u stranom vlasništvu

Visina plaća ovisi i o vlasničkoj strukturi tvrtke, stoga su plaće u privatnim tvrtkama u stranom vlasništvu 13% više od prosjeka i iznose u prosjeku 6.130 kuna, dok su plaće u tvrtkama u pretežno domaćem vlasništvu najniže i iznose 5.140 kuna (5% manje od prosjeka).

Prosječna plaća u tvrtkama u državnom vlasništvu 4% je viša od prosjeka i iznosi 5.613 kuna, dok su plaće u javnoj i lokalnoj samoupravi u samom prosjeku s iznosom od 5.393 kune.

Rad u velikoj tvrtki znači i veću plaću

U tvrtkama s manje od 10 zaposlenih prosječna plaća je 12% ispod prosjeka i iznosi 4.746 kuna, dok je u tvrtkama do 19 zaposlenika plaća 3% niža od prosjeka i iznosi 5.227 kuna.

Prosječna plaća u tvrtkama s 20 do 49 zaposlenika iznosi 5.564 kuna i 3% je viša od prosjeka. Najviša prosječna plaća je u tvrtkama većim od 1.000 zaposlenika; 6% viša od prosjeka i iznosi 5.756 kuna.

Plaća je i dalje najviša u Gradu Zagrebu

Gledano prema županijama, najniže plaće u prvom kvartalu 2017. zabilježene su u Vukovarsko-srijemskoj, čak 20% ispod prosjeka te Požeško-slavonskoj županiji gdje je prosječna mjesečna neto plaća iznosila 21% manje od prosjeka.

Sukladno očekivanjima, najviša prosječna plaća zabilježena je u Gradu Zagrebu i to 14% iznad prosjeka i ona iznosi 6.149 kuna. Nakon Grada Zagreba slijedi Zagrebačka županija gdje su plaće 1% niže od prosjeka.

Početnicima 17% niža plaća od prosjeka

Na početku karijere, dok još nemaju iskustva ispitanici imaju 16% manju plaću od prosjeka. S godinom do dvije iskustva ispitanici u prosjeku imaju 8% nižu plaću.

S tri do pet godina iskustva plaća je 5% viša od prosjeka, a sa šest i više godina iskustva plaća je 10% viša od prosječne.

Sukladno tome, najmlađi ispitanici imaju u prosjeku i najniže plaće (26% niže od prosjeka za ispitanike mlađe od 25 godina), dok ispitanici u dobi od 45 do 54 godine imaju 10% višu plaću od prosječne, a oni stariji od 55 godina 11% višu plaću od prosječne.

23. lipanj 2024 18:39