Što i kako
StoryEditor

Godišnji obračun: Tko se može nadati povratu poreza i isplati od početka svibnja

22. Ožujak 2022.
Povrat mogu očekivati oni koji lani nisu iskoristili pravo na ukupni godišnji osobni odbitak od 48.000 kuna kao propisanu poreznu olakšicu. Jednako se to odnosi na stjecatelje plaća, mirovina i drugog dohotka, uključujući autorske honorare. U to ulaze i olakšice za uzdržavane članove obitelji te invalidnost ako ih niste iskoristili tijekom godine

Porezna uprava najavila je da će već od početka svibnja 2022. početi isplaćivati povrat poreza na dohodak za 2021. godinu. U godišnjem obračunu poreza koji prema službenoj dužnosti provodi za sve građane Porezna uprava će na temelju raspoloživih podataka utvrditi koji porezni obveznici ostvaruju pravo na povrat preplaćenog poreza na dohodak, a koji imaju obvezu plaćanja razlike poreza.

Poseban postupak godišnjeg obračuna poreza na dohodak provodi se za stjecatelje plaća, mirovina i drugog dohotka, uključujući autorske honorare i honorare koje ostvaruju umjetnici, novinari i sportaši. Na temelju informacija iz JOPPD obrazaca koje su dostavili tuzemni isplatitelji plaća, mirovina i drugog dohotka, Porezna uprava raspolaže informacijama o ostvarenom dohotku iz tih izvora.

Porezna osnovica

Za dohotke primljene iz inozemstva ili od drugih građana podatke su trebali dostaviti sami stjecatelji dohodaka, također na obrascu JOPPD ili, uz propisane uvjete, na obrascu INO-DOH. Porezni obveznici koji žele da im se porez na dohodak plaćen u inozemstvu uračuna u podmirenje porezne obveze u Hrvatskoj, trebali su to zatražiti od Porezne uprave i dužni su najkasnije do 30. studenoga 2022. dostaviti potvrdu inozemnog tijela o porezu na dohodak plaćenom u drugoj državi.

Pri utvrđivanju godišnje porezne obveze Porezna uprava primijenit će godišnju poreznu tarifu i na poreznu osnovicu do 360.000 kn obračunati porez po stopi od 20 posto, a na razliku preko toga iznosa porez po stopi od 30 posto, sve uvećamo za prirez ako je obveza plaćanja prireza propisana prema prebivalištu poreznog obveznika. Prije utvrđivanja godišnje porezne osnovice ostvareni dohodak umanjit će se za godišnji osobni odbitak od 48.000 kn, odnosno ako porezni obveznik ima uzdržavane članove obitelji i/ili invalidnost i/ili dokaze o donacijama za neprofitne namjene, za odgovarajući povećani iznos osobnog odbitka. Podatke o osobnom odbitku Porezna uprava crpi iz izdanih PK kartica i dostavljenih obrazaca ZPP DOH.

Zajamčen povrat mladima

Tko u ovom modelu godišnjeg oporezivanja može očekivati povrate poreza na dohodak za 2021. godinu? Na prvom mjestu građani rezidenti Hrvatske koji iz bilo kojeg razloga nisu u 2021. tijekom godine iskoristili pravo na ukupni godišnji osobni odbitak kao propisanu poreznu olakšicu. Za korištenje osnovnoga osobnog odbitka od 48.000 kn nije trebalo podnositi nikakav zahtjev Poreznoj upravi, ali za uvećanje odbitka prema osnovama koje nisu upisane u PK karticu porezni obveznik trebao je do kraja veljače dostaviti obrazac ZPP-DOH.

U skupini onih koji su dostavili ZPP-DOH vjerojatno su najzastupljeniji građani koji su s poslodavcem ugovorili neto plaću pa im nije bilo u interesu tijekom godine koristiti se odbicima za uzdržavane članove, porezni obveznici koji su propustili upisati uzdržavane članove ili podatak o invalidnosti u PK karticu te oni koji su odlučili propisane olakšice drugačije podijeliti između sebe. U ovoj trećoj grupi su u pravilu roditelji kojima je u interesu drugačije podijeliti osobne odbitke za uzdržavanu djecu, kako bi za obitelj postigli najveću fiskalnu uštedu.

Posebna skupina osoba sa sigurnim pravom na povrat poreza na dohodak su radnici mlađi od 30 godina. Ako su u 2021. godini bili mlađi od 25 godina, Porezna uprava će im vratiti ukupni porez iz plaće plaćen po stopi od 20 posto, a ako su u 2021. bili mlađi od 30 godina ostvarit će povrat u iznosu 50 posto poreza na dohodak plaćenog po nižoj poreznoj stopi od 20% posto. Pri tome datum rođenja nema utjecaja, već se povrat ostvaruje za cijelu godinu u kojoj je osoba navršila 25 odnosno 30 godina.

Po toj će osnovi povrat poreza na dohodak od nesamostalnog rada ostvariti i radnici stranci koji su u 2021. godini radili na temelju radnih dozvola, s tim da oni nemaju pravo na ukupni godišnji osobni odbitak već samo na osnovni osobni odbitak za mjesece u kojima su ostvarivali primitke. Mlade osobe koje su u 2021. godini ostvarivale dohodak od samostalne djelatnosti i drugi dohodak na tim izvorima dohotka nemaju po toj osnovi pravo na povrat poreza na dohodak.

Mogući odbici

Građani koji imaju prebivalište na prvoj skupini porezno potpomognutih područja i u gradu Vukovaru, ako tijekom 2021. godine nisu pri isplati plaća i mirovina iskoristili pravo na umanjenje poreza za 50 posto, a zatražili su korištenje te porezne pogodnosti, također će ostvariti povrat poreza na dohodak. Povrate poreza na dohodak mogu očekivati i osobe koje su u 2021. godini ostvarivale samo primitke od drugog dohotka jer na tim primicima nije dopušteno iskoristiti osobni odbitak tijekom godine već isključivo po godišnjem obračunu poreza.

Za ostvarivanje osnovnoga osobnog odbitka u visini 48.000 kn nije trebalo podnositi nikakav zahtjev Poreznoj upravi, ali su i ti porezni obveznici mogli na obrascu ZPP-DOH zatražiti uvećanje osobnog odbitka za uzdržavanu djecu, supružnike i roditelje čiji godišnji primici nisu bili veći od 15.000 kn te za invalidnost samoga poreznog obveznika i /ili djece i članova obitelji. 

13. srpanj 2024 05:47