Što i kako
StoryEditor

Kolektivno ugovaranje: Da izbjegnu menadžerski minimalac građevinari članove uprave zapošljavaju kao – zidare

22. Studeni 2022.

Počelo je u srpnju s potpisivanjem izmjena kolektivnog ugovora između Udruge poslodavaca u graditeljstvu i Sindikata građevinara Hrvatske, kojima je, između ostalog, propisana minimalna plaća za menadžere od 15.000 kuna, a nastavilo se kada je ministar graditeljstva 1. studenoga taj ugovor proširio na cijelu djelatnost. Nakon bure koja se digla ponuđen je elegantan izlaz

Od srpnja 2022. kada su Udruga poslodavaca u graditeljstvu i Sindikat građevinara Hrvatske sklopili Četvrte izmjene Kolektivnog ugovora za graditeljstvo, ne stišava se nezadovoljstvo i nevjerica u malim i mikro trgovačkim društvima iz djelatnosti graditeljstva. Naime, u Četvrtim izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora graditeljstva, zakonom ovlaštene stranke ugovorile su osnovne mjesečne plaće ne samo radnika, nego i članova uprave i direktora trgovačkih društava zaposlenih u poduzećima građevinske djelatnosti.

Štoviše, ugovorili su i plaće obrtnika, ali su naknadno u Petim izmjenama Kolektivnog ugovora, koje su sklopljene u listopadu 2022., brisali odredbe o plaći obrtnika. Čak i da nije bilo Petih izmjena, odredba o plaćama obrtnika ne bi proizvodila pravne učinke jer obrtnik nije osoba u radnom odnosu, on je samozaposlena osoba i nema druge ugovorne strane od koje bi potraživao plaću.

Ulje na vatru

Ministar rada je na temelju ovlaštenja iz čl. 203. Zakona o radu, od 1. studenoga 2022. proširio primjenu Četvrtih i Petih izmjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo na sve poslodavce, pravne i fizičke osobe u toj djelatnosti. Automatski, zbog paralelne primjene Zakona o minimalnoj plaći, plaće određene Petim izmjenama KU-a za graditeljstvo smatraju se minimalnim plaćama u građevinskoj branši i tu je počela prava bura negodovanja, jer su pogođene manje tvrtke.

U Tarifnom prilogu Kolektivnog ugovora graditeljstva plaće su grupirane u 11 skupina, prema složenosti poslova na određenom radnom mjestu i normalnim uvjetima rada, u rasponu od 5100 kn do 15.000 kn na mjesec bruto.

Mjesečni iznosi osnovnih plaća odnose na prosječni fond od 174 radna sata, pa su za svaku skupinu poslova definirane i plaće po satu. Sadržajno je zapravo riječ o 13 grupa složenosti poslova, jer dvije grupe imaju po dvije podgrupe. Poslodavci su obvezni radnicima isplaćivati osnovne plaće najmanje u visini kako je određeno za grupu u koju ulazi određeno radno mjesto. Tako npr. plaća kvalificiranog zidara početnika ne može iznositi manje od 6000 kn bruto, plaća kvalificiranog radnika koji obavlja složenije i raznovrsnije poslove i zadatke za čije obavljanje je potrebna samostalnost u njihovu izvršavanju ne može iznositi manje od 7000 kn na mjesec bruto itd.

Petlja na petlju

U 11. grupi propisane su plaće članova uprave zaposlenih u trgovačkom društvu u kojemu obavljaju funkciju člana uprave, tj. osoba koje su u registru nadležnoga trgovačkog suda upisane kao osobe ovlaštene za zastupanje trgovačkog društva. Prema Zakonu o radu, član uprave može tu dužnost obavljati u radnom odnosu, kao zaposlenik društva, ali se na njega ne odnose sve odredbe Zakona o radu. Na njega se ne primjenjuju dijelovi Zakona o radu o ugovoru o radu na određeno vrijeme, o prestanku ugovora o radu, otkaznim rokovima i pravu na otpremninu.

Kako se i na članove uprave primjenjuju odredbe o plaći, proizlazi da se na njih odnosi Zakon o minimalnoj plaći i od 1. studenoga imaju pravo na plaću od najmanje 15.000 kn na mjesec. Isplatu minimalnih plaća kontrolira inspekcija rada, uključujući i isplatu plaće zaposlenom članu uprave.

Iznimka je član uprave koji je jedini zaposlenik trgovačkog društva, na njega se ne odnosi Zakon o minimalnoj plaći. Proizlazi da se na člana uprave koji je jedini zaposlenik u trgovačkom društvu primjenjuje proširena primjena KU-a za graditeljstvo, ali primjenu Kolektivnog ugovora neće kontrolirati inspekcija rada jer se na njega ne odnosi Zakon o minimalnoj plaći. On bi mogao od trgovačkog društva potraživati propisanu plaću od 15.000 kn, ima i pravo na sudsku zaštitu toga novčanog prava. No, ako je član uprave ujedno i član (vlasnik) toga trgovačkog društva nije razumno očekivati bi tužio društvo koje sam zastupa.

Izvlačenja i tumačenja

Prema važećim propisima, članovi uprave zaposleni u trgovačkom društvu koje osim njih, zapošljava i druge radnike, od 1. studenoga 2022. podliježu obvezi isplate minimalne plaće od 15.000 kn. Obveza ne ovisi o veličini društva, o prihodima ili drugim pokazateljima poslovanja. Ako društvo osim člana uprave zapošljava makar samo još jednog radnika, dužno je članu uprave isplaćivati plaću od 15.000 kn. To je znatno više od najniže osnovice za plaćanje doprinosa za članove uprave trgovačkih društava, koja za 2022. godinu iznosi 6199,05 kn na mjesec.

Ako se isplaćuje plaća veća od toga iznosa, doprinose treba obračunati i platiti na svotu isplaćene plaće, pa ako se isplaćuje plaća u visini 15.000 kn na taj iznos treba platiti propisane doprinose, porez na dohodak i prirez.

Iako su propisi sasvim jasni, ipak u praksi neće biti tako. Nakon što su sklopili dvije izmjene Kolektivnog ugovora, četvrte i pete izmjene, i nakon što je u Narodnim novinama objavljena odluka ministra rada o proširenoj primjeni tih izmjena kolektivnog ugovora, stranke koje su ga sklopile dale su drugačije tumačenje. Prema odluci Povjerenstva sastavljenog od predstavnika stranaka Kolektivnog ugovora za graditeljstvo, članovi uprave zaposleni u trgovačkom društvu u kojemu obnašaju tu dužnost, a sklopili su ugovor za neko drugo radno mjesto za koje su kvalificirani i uz uvjet da obavljaju poslove toga radnog mjesta, moraju se pridržavati plaće propisane za to radno mjesto, a ne plaće člana uprave.

Na primjer, ako je član uprave trgovačkog društva s društvom u kojemu je član uprave sklopio ugovor o radu za radno mjesto zidara ili tesara, za njega je minimalna plaća ona koja je tarifnim prilogom propisana za radno mjesto zidara ili tesara, a ne za člana uprave. Povjerenstvo sastavljeno od predstavnika stranaka potpisnica ovlašteno je tumačiti ugovornu volju stranaka i njegove odluke imaju jednaki pravni učinak kao i sam kolektivni ugovor.

Navala izmjena

Dakako, sada slijedi navala izmjena ugovora o radu članova uprave u građevinskim poduzećima. Da bi izbjegli obvezu isplate plaće od 15.000 kn bruto potrebno je da imaju ugovor o radu za neko drugo radno mjesto za koje su osposobljeni i da te poslove i obavljaju. Činjenica da su u Registru trgovačkog suda upisani kao osobe ovlaštene za zastupanje trgovačkog društva, neće automatski značiti da se za primjenu KU-a graditeljstva i Zakona o minimalnoj plaći smatraju članovima uprave. Međutim, s obzirom na to da ih obvezuje Zakon o doprinosima, valja se brinuti o obvezi plaćanja doprinosa na osnovicu propisanu za članove uprave.

Na primjer, ako imaju ugovor o radu za radno mjesto kvalificiranog zidara, montera, keramičara, fasadera i dr., za koje je plaća određena u iznosu 6000 kn bruto, doprinose trebaju obračunati na iznos od 6199,05 kn. Za primjenu proširenoga kolektivnog ugovora i Zakona o minimalnoj plaći ta će se osoba smatrati radnikom zidarom, a za primjenu Zakona o doprinosima smatrati će se članom uprave.

Članovi uprave koji su jedini zaposlenici u trgovačkom društvu ne trebaju paziti na sadržaj svojih ugovora o radu. Njihove plaće neće biti predmet inspekcijskog nadzora i oni se samo moraju brinuti o obvezi plaćanja doprinosa na mjesečnu osnovicu propisanu za članove uprave. Ako tijekom godine po svim osnovama ne plate doprinose najmanje na godišnju propisanu osnovicu koja se određuje kao suma 12 mjesečnih osnovica, Porezna uprava će ih zadužiti za razliku obveze doprinosa.

Nejasni razlozi sindikata

Direktori, pravnici, računovođe i druge zadužene osobe teško se snalaze u ovoj pravnoj zavrzlami. Nejasni su razlozi zbog kojih su se stranke ovlaštene za sklapanje kolektivnog ugovora za djelatnost graditeljstva upuštale u ugovaranje plaće člana uprave. Još od 1. prosinca 2021. plaće iz proširenoga kolektivnog ugovora smatraju se minimalnim plaćama, pa proizlazi da su pregovarači imali interes zaštititi životni standard članova uprave trgovačkih društava, a ne samo standard radnika koje ta društva zapošljavaju.

Još je zanimljivije da je od prvotno potpisanog teksta do objave odluke o proširenoj primjeni proteklo više od tri mjeseca, bilo je vremena da se sagleda struktura građevinskih poduzeća, da se pribave podaci o njihovoj veličini, utvrdi koje plaće sebi isplaćuju zaposleni članovi uprave i ocijeni postojanje javnog interesa za proširenje spornih odredbi.

U prethodna tri mjeseca građevinari su tražili razna rješenja kako bi izbjegli obvezu isplate plaće članu uprave u visini 15.000 kn bruto na mjesec. Neki su registrirali obrt i odjavili se iz radnog odnosa u društvu u kojemu su članovi uprave, neki su se zaposlili kod drugog poslodavca, bilo je i primjera međusobnih usluga dvaju društava tako da svako društvo zaposli kao radnika člana uprave onog drugog društva – sve kako bi se izbjegla ta nametnuta obveza.

Tumačenjem Povjerenstva ovlaštenog za praćenje primjene Kolektivnog ugovora za graditeljstvo otklonjen je problem prvotno propisane minimalne plaće članova uprave. No, tim tumačenjem nisu nestali paradoksi hrvatskog tržišta rada prisutni u svim gospodarskim djelatnostima.

Poznata je činjenica da članovi uprave trgovačkih društava koji su ujedno i vlasnici društva svoju osobnu i obiteljsku egzistenciju temelje na isplati dobiti, a plaće isplaćuju samo da bi zadovoljili minimum obveza za socijalna osiguranja. Sindikat građevinara i Udruga poslodavaca u graditeljstvu uočili su tu nepravdu hrvatskoga fiskalnog sustava, ali način kojim su pokušali ispraviti uočene nelogičnosti – najprije ugovaranje obveze isplate plaće od 15.000 kn, pa reteriranje od ugovorenog, samo je unio pomutnju.

29. ožujak 2023 23:02