Što i kako
StoryEditor

Komu je jednako, a komu bolje s nižim porezom na dohodak od 1. siječnja

12. Siječanj 2021.
Većina poslodavaca do polovine siječnja isplaćuje plaću za prosinac 2020. i pri isplati te plaće treba primijeniti snižene stope poreza od 20 i 30 posto umjesto prijašnjih od 24 i 36 posto. Nove stope poreza obračunavaju se na neizmijenjenu poreznu osnovicu

Od 1. siječnja 2021. na sve se izvore dohotka primjenjuju snižene stope poreza na dohodak, osim na jednu vrstu drugog dohotka. Većina poslodavaca do polovine siječnja isplaćuje plaću za prosinac 2020. i pri isplati te plaće treba primijeniti snižene stope poreza od 20 i 30 posto umjesto prijašnjih stopa od 24 i 36 posto. Nove stope poreza obračunavaju se na neizmijenjenu poreznu osnovicu tako da se mjesečna porezna osnovica do 30.000 oporezuje stopom od 20 posto, a razlika iznad tog iznosa stopom od 30 posto.

Osobni odbitak nije izmijenjen, ni osnovni osobni odbitak, ni odbici za uzdržavanu djecu i uzdržavane članove obitelji, ni dijelovi osobnog odbitka na osnovi invalidnosti. Rezultat poreznih promjena povećanje je neto plaće svakog poreznog obveznika čija je plaća u prethodnoj godini podlijegala oporezivanju porezom na dohodak.

Minimalac i mirovine

Te novine neće utjecati na porezne obveznike koji ostvaruju plaću umanjenu za doprinose u iznosu jednakom ili manjem od osobnog odbitka. Radnici s najnižim primanjima tek će u veljači, kad im se bude isplaćivala plaća za siječanj 2021., ostvariti povećanu neto plaću, ali ne zbog poreznih promjena, nego kao rezultat povećanja minimalne mjesečne bruto plaće s 4062,51 kunu na 4250 kuna. I uz povećanje minimalne bruto plaće za 187,49 kuna bruto neto minimalna plaća iznosi 3400 kuna, dakle još je niža od mjesečnog osnovnog osobnog odbitka.

Sniženje poreznih stopa povećat će neto mirovine za prosinac 2020., koje se isplaćuju u siječnju 2021., ali to će povećanje, kao i kod plaća, osjetiti samo oni umirovljenici čija mirovina prelazi osobni odbitak. Umirovljenicima se porez i dalje umanjuje za 50 posto, pa se razlika preko osobnog odbitka oporezuje stopama od 10 i 15 posto.

Honorari i ugovori o djelu

Drugi dohodak i autorski honorari koji se isplaćuju nakon 1. siječnja 2021. oporezuju se stopom od 20 posto neovisno o tome kad je obavljen posao ili isporučeno djelo za koje se isplaćuje primitak. Naknade za članstvo u nadzornim odborima, upravnim vijećima i drugim njima odgovarajućim tijelima pravnih osoba, naknade za rad prema ugovoru o djelu, naknade za isporučena autorska i umjetnička djela, bez obzira na to na koje se razdoblje odnose, oporezuju se novom sniženom stopom. Ako je visina drugog dohotka ugovorena ili određena u neto iznosu, isplatitelj mora primijeniti nove koeficijente za preračunavanje neto primitka u bruto svotu. Snižena porezna stopa uštedjet će troškove. Ako je ugovoren bruto iznos, povećat će se neto primitak koji se isplaćuje stjecatelju dohotka. Stope obveznih doprinosa kojima podliježe drugi dohodak nisu izmijenjene pa se i dalje plaća 10 posto doprinosa za mirovinsko i 7,5 posto doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje.

Za primatelje drugog dohotka propisana je još jedna novost, odnosi se na godišnji obračun poreza na dohodak. Prema prijašnjim propisima, Porezna uprava za drugi dohodak do 12.500 kuna na godinu proširivala je poreznu tarifu za primjenu niže porezne stope i porezni obveznici koji su ostvarili drugi dohodak do tog iznosa nisu plaćali razliku poreza prema godišnjem obračunu. To je od 1. siječnja 2021. ukinuto pa će se za 2021. za sve porezne obveznike godišnji obračun provoditi prema istoj poreznoj tarifi.

Dividende, imovina…

Snižene su stope poreza na sve konačne dohotke. Na dividende i udjele u dobiti koji podliježu plaćanju poreza na dohodak, a isplaćuju se od 1. siječnja 2021., primjenjuje se porezna stopa od 10 posto. Stopom od 10 posto oporezuje se i dohodak od kamata. Dohodak od realizacije prava na opcijsku kupnju vlastitih dionica i dodjela dionica oporezuju se po stopi od 20 posto, pri čemu više ne mora biti riječ o dodjeli dionica ili opcijskih prava iz ostvarene dobiti.

Porez na dohodak od kapitalnih dobitaka također je snižen s 12 na 10 posto, s tim da će se nova stopa primjenjivati na zarade od trgovanja vrijednosnicama ostvarene 2021., a na zarade ostvarene 2020. treba primijeniti stopu do 12 posto iako se za 2020. porezna obveza utvrđuje potkraj veljače 2021. Porez na dohodak od imovinskih prava sad iznosi 20 posto, a od iznajmljivanja nekretnina i pokretnina 10 posto. Za dohodak od imovine uvedena je nova obveza javnih bilježnika.

Što se povećalo

Jedini izvor dohotka kod kojega je porezna stopa povećana jest onaj ostvaren na osnovi utvrđenog nerazmjera između prijavljenog prihoda i stečene imovine. Taj se dohodak do kraja 2020. oporezivao po stopi od 36 posto uvećanoj za 50 posto, tj. po stopi od 54 posto, a od 1. siječnja 2021. propisana stopa od 30 posto uvećava se za 100 posto, pa se porezna obveza utvrđuje po stopi od 60 posto.

30. svibanj 2024 04:45