Što i kako
StoryEditor

Logistika: Provjerni popis za optimizaciju opskrbnog lanca

06. Prosinac 2023.
piše: Antonio Zrilić, Logiko

Kako biste ostali agilni, ključno je ponuditi brzu i učinkovitu potporu odlučivanju u relativno malim koracima. Procesi i tehnologija kojima se koristite moraju biti dovoljno fleksibilni i skalabilni kako bi se mogli proširiti na druge skupine proizvoda, sve veće geografske regije i druge mogućnosti tvrtkine optimizacije i rasta

Povećanje kompleksnosti u biznisu događa se neprestano i postaje sve teže za stručnjake u opskrbnom lancu donositi ispravne odluke. Kako bi se donijele najbolje moguće odluke, ključno je napraviti razliku između različitih područja optimizacije: mreža opskrbnog lanca, raspodjela zaliha, mjesečno planiranje opskrbe i potražnje, tjedno i dnevno planiranje i raspored proizvodnje, smanjenje rizika i troškovi usluga. Ciljevi optimizacije mogu varirati, na primjer, u smislu volumena, troškova, profita, udjela na tržištu, valute, gotovine, poreza ili emisija CO₂.

Iako mnoge tvrtke imaju sustav planiranja resursa poduzeća (ERP), njihove informacije i IT infrastruktura obično je još fragmentirana. To otežava, možda i onemogućava, brzo odlučivanje. Učinkovito donošenje odluka zahtijeva redovitu komunikaciju te integraciju pojedinih sektora. Kako biste ostali agilni, ključno je ponuditi brzu i učinkovitu potporu odlučivanju u relativno malim koracima. Procesi i tehnologija kojima se koristite moraju biti dovoljno fleksibilni i skalabilni kako bi se mogle proširiti na druge skupine proizvoda, sve veće geografske regije i druge mogućnosti optimizacije i rasta vaše tvrtke.

Otkrivanje problema

Uprava treba provoditi redovite analize poslovanja kako bi prepoznala područja u kojima tvrtka ne postiže očekivane rezultate. Na primjer, na nedavnom sastanku upravnog odbora otkriveno je da se prodaja u prošlom mjesecu u određenom geografskom području znatno smanjila, što upućuje na suboptimalne performanse na tom tržištu. Svaka tvrtka trebala bi redovito optimirati opskrbni lanac te pratiti odnos potražnje, raspodjele i strukture zaliha po različitim poslovnicama svaki tjedan. To omogućuje bolje reagiranje na promjene u potražnji i smanjuje rizik od stvaranja zaliha koje su premale ili prevelike, ili nisu dobro raspoređene.

S obzirom na nedavne poremećaje u dobavnim lancima potrebno je sustavno analizirati rizike u opskrbnom lancu i ustanoviti strategije za njihovo smanjenje. Na primjer, identificirali ste dobavljača ključnog materijala koji posluje u nestabilnoj regiji, ima problema s radnom snagom ili je financijski nestabilan te ste osigurali alternativne dobavljače kako biste smanjili rizik od prekida opskrbe.

Integrirano planiranje

U suvremenom poslovanju je najvažnije da planiranje opskrbe i potražnje te raspored proizvodnje budu povezani. Jedan je od najkorisnijih alata za integrirano planiranje procesa S&OP (engl. sales & operations planning) koji povezuje planiranje opskrbe i potražnje te raspored proizvodnje kako bi osigurao usklađenost i optimizaciju. Na primjer, kad se poveća potražnja za određenim proizvodom, taj kontinuirani proces uzet će to u obzir i reagirati povećanjem proizvodnje i pravodobnim aktiviranjem nabave sirovina kako bi zadovoljio povećanu potražnju.

Optimizacija opskrbnog lanca mora biti sastavni dio svake faze procesa S&OP i integriranog poslovnog planiranja. Na primjer, pri izradi prodajnih planova koristimo se optimizacijskim alatima kako bismo odredili optimalan proizvodni plan koji zadovoljava potražnju, minimizira troškove i maksimira profit.

Stvaranje budućnosti

Jedan od odličnih alata za ‘stvaranje budućnosti‘ (kako je to rekao Peter Drucker) planiranje je različitih scenarija u planu opskrbe, potražnje i proizvodnje na strateškoj, taktičkoj i operativnoj razini. Napredne kompanije unaprijed sagledavaju različite scenarije kako bi već imale u pripremi definiranu strategiju i taktiku za svaki mogući slučaj. Na primjer, možemo simulirati različite promjene u potražnji ili proizvodnim kapacitetima kako bismo identificirali najbolje strategije za suočavanje s nepredviđenim situacijama.

Današnje brze promjene više ne trpe dugotrajne procese kreiranja strategija za pet do deset godina. Vaša organizacija mora imati sposobnost lako promijeniti ciljeve, pa čak i strategiju na razini godine. Vaš integrirani sustav mora omogućiti jednostavno mijenjanje ciljeva optimizacije (količina, troškovi, profit, udio na tržištu, valuta, gotovina itd.) prema promjenama na tržištu. Na primjer, ako primijetite da je tržište za određeni proizvod postalo manje profitabilno, možete brzo promijeniti cilj optimizacije s maksimizacije profita na smanjenje troškova kako biste održali konkurentnost.

Sustav upravljanja također mora omogućiti jednostavno prilagođavanje cilja optimizacije. Primjerice, tijekom ekonomske krize možda ćete se željeti fokusirati na taktički horizont kako biste brže reagirali na promjene u potražnji i smanjili neposredne troškove. Radi lakšeg odlučivanja u budućnosti trebali biste dobiti što bržu povratnu informaciju o tome kakav su financijski utjecaj imale vaše dosadašnje odluke. 

Deset pitanja s popisa za provjeru Odgovorite i otkrijte koliko vaša tvrtka napreduje u optimizaciji

  1. Zna li vaša uprava gdje tvrtka ostvaruje suboptimalne rezultate?
  2. Optimirate li svaki tjedan mrežu opskrbnog lanca i raspodjelu zaliha?
  3. Optimirate li smanjenje rizika u cjelokupnoj mreži opskrbnog lanca?
  4. Je li optimizacija utemeljena u svakoj fazi procesa S&OP i/ili integriranoga poslovnog planiranja?
  5. Koristite li se planiranjem različitih scenarija u planu opskrbe, potražnje i proizvodnje na strateškoj, taktičkoj i operativnoj razini?
  6. Jesu li planiranje opskrbe i potražnje te raspored proizvodnje automatski povezani?
  7. Možete li lako promijeniti cilj optimizacije (količina, troškovi, profit, udio na tržištu, valuta, gotovina, itd.) u svojem planiranju?
  8. Možete li lako promijeniti horizont (strateški, taktički i operativni) cilja optimizacije?
  9. Prikazuju li vaši IT sustavi poslovni utjecaj odluka u eurima?
  10. Može li vaš IT sustavi odmah izračunati optimizaciju (tj. ne preko noći)?
27. veljača 2024 13:03