Što i kako
StoryEditor

Marija Zuber: Kad se ostvaruje pravo na odgodu, a kad na oslobođenje od poreza i doprinosa

14. Travanj 2020.
U razdoblju posebnih okolnosti, svim se obveznicima PDV-a omogućava da obvezu PDV-a podmiruju prema naplaćenim naknadama
Iako se može očekivati da će biti još promjena i dodatnog objašnjavanja mjera koje je Vlada donijela da gospodarstvu pomogne prebroditi krizu izazvanu pandemijom, poduzetnici barem nakratko mogu malo lakše disati. Koliko, pokazat će provedba mjera, odnosno brzina kojom će se primjenjivati

Porezne olakšice za poduzetnike pogođene epidemijom koronavirusa do sada su uvedene u dva paketa i poduzetnicima omogućavaju upotrebu sljedećih fiskalnih pomoći: oslobođenje od obveze doprinosa na novčane potpore namijenjene očuvanju radnih mjesta primljene od Zavoda za zapošljavanje, odgodu poreznih obveza na rok od tri mjeseca i/ili obročnu otplatu poreznih obveza, potpuno ili djelomično oslobođenje od obveze doprinosa i izravnih poreza za poduzetnike koji su najsnažnije pogođeni krizom, mogućnost plaćanja PDV-a prema naplaćenim naknadama i za poduzetnike koji PDV utvrđuju i plaćaju prema izdanim računima.

Potpora i doprinosi

Zavod za zapošljavanje isplaćuje potpore za očuvanje radnih mjesta od 3250 kuna po radniku za ožujak i po 4000 kuna za travanj i svibanj 2020. Potporu mogu ostvariti poslodavci iz pojedinih gospodarskih grana, oni kojima je odlukom Stožera civilne zaštite zabranjen rad (mogu ostvariti cijeli iznos za ožujak) i svi drugi poslodavci iz gospodarskog sektora kojima je u ožujku 2020. promet smanjen za najmanje dvadeset posto u odnosu na ožujak 2019. Zavod za zapošljavanje poslodavcu isplaćuje novčane iznose koje je on dužan isplatiti radnicima kao dio plaće ili ukupnu mjesečnu plaću. Poslodavac je dužan Zavodu dostaviti dokaz da je potpora isplaćena radniku i na isplaćene iznose zadužiti propisane doprinose (u pravilu nema poreza na dohodak jer je iznos manji ili jednak osobnom odbitku). Porezna uprava i Zavod za zapošljavanje nakon proteka posebnih okolnosti razmijenit će podatke i poslodavca osloboditi doprinosa na taj dio radnikova primitka. Za ožujak oslobođenje iznosi 1482,81 kn za radnika koji je primio ukupni iznos od 3250 kn, a za travanj i svibanj 1825 kn na mjesec po radniku. Porezna uprava poslodavcu će ​stornirati zaduženje, a radnik će imati sva socijalna prava.

Otplata i odgoda poreza

Zahtjev za odgodu poreznih obveza može podnijeti svaki porezni obveznik kojemu epidemija koronavirusa nepovoljno utječe na poslovanje, ali uz uvjet da na dan podnošenja zahtjeva nema nepodmirenih poreznih obveza (toleriraju se nepodmirene obveze do dvjesto kuna), da pad prihoda/primitaka u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva iznosi najmanje dvadeset posto u odnosu na isti mjesec prethodne godine ili ako učini vjerojatnim da će mu prihodi/primici u iduća tri mjeseca pasti najmanje za dvadeset posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Odgoda poreznih obveza odnosi se na porez na dohodak i doprinose iz plaće radnika i na nju, doprinose za obvezno osiguranje samozaposlenih osoba, doprinose za osobe na stručnom osposobljavanju, doprinose i porez na primitke od drugog dohotka, porez na dohodak od kapitala, predujmove poreza na dohodak od samostalne djelatnosti, predujmove poreza na dobit, godišnju obvezu poreza na dobit i druge obveze koje bi, da nije odgode, dospjele nakon podnošenja zahtjeva. Iznimka su carina i trošarine, za nije nije moguća odgoda.

Posebna pravila za PDV

Posebna su pravila propisana za odgodu poreza na dodanu vrijednost. Odgoda PDV-a omogućena je samo poreznim obveznicima koji su 2019. imali vrijednost isporuka bez PDV-a do 7,5 milijuna kuna i uz uvjet da PDV obračunavaju prema obavljenim isporukama. Pri tome se odgoda ne može iskoristiti za obveze koje se odnose na PDV za veljaču, nego tek za obveze koje dospijevaju u travnju, svibnju i lipnju. Predviđeno je da se za već odgođene porezne obveze može odobriti dodatni rok od još tri mjeseca i proširiti obuhvat odgoda i na porezne obveze koje će dospijevati u ta dodatna tri mjeseca. Za sve odgođene porezne obveze moći će se primjenjivati obročne otplate, do 24 mjesečne rate bez kamata.

Najsnažnije pogođeni krizom

Poduzetnici s godišnjim prihodom do 7,5 milijuna kuna kojima zbog posebnih okolnosti prihod padne za pedeset posto i više u cijelosti se oslobađaju svih izravnih poreza dospjelih u tom razdoblju. Oni kojima je godišnji prihod veći od 7,5 milijuna kuna, a u razdoblju posebnih okolnosti prihod im padne za više od pedeset posto, oslobađaju se poreza i doprinosa razmjerno padu prihoda. Oslobođenje će se odnositi samo na izravne poreze, uključujući poreze i doprinose koje poslodavac, odnosno isplatitelj, obračunava i plaća u ime i za račun stjecatelja dohotka. Porezno oslobođenje poduzetnika neće ni na koji način utjecati na porezna prava stjecatelja dohotka.

PDV prema naplaćenome

U razdoblju posebnih okolnosti svim se obveznicima PDV-a omogućava da ga podmiruju prema naplaćenim naknadama. Ta mjera nije relevantna za obveznike koji PDV obračunavaju prema naplaćenim fakturama, ali važna je za poduzetnike koji ga obračunavaju prema izdanima. Ako se koriste tom pogodnošću, pretporez se utvrđuje na temelju plaćenih ulaznih faktura.

30. studeni 2023 08:07