Što i kako
StoryEditor

Marija Zuber: Vladine mjere - Tko je od poduzetnika oslobođen plaćanja doprinosa i poreza

07. Srpanj 2020.
Nakon prvoga kruga Vladinih mjera, koje su obuhvaćale sufinaciranje plaća i odgodu ili oslobođenje poduzetnika od plaćanja poreza i doprinosa, poduzetnici zbrajaju račune. Mnogi su se zapetljali u tumačenju tko i koliko te kako treba ili ne treba platiti poreza i doprinosa

Uvjeti i postupak oslobođenja od obveznih doprinosa i određenih vrsta poreza za poduzetnike kojima je poslovanje ugroženo zbog epidemije bolesti COVID-19 propisani su Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općega poreznog zakona, koji je na snazi od 9. travnja 2020.

Riječ je o dvije glavne skupine fiskalnih pogodnosti: 1) oslobođenju od obveze svih doprinosa iz plaće i na plaću na iznose isplaćenih neto plaća koje sufinancira Hrvatski zavod za zapošljavanje, koje ostvaruju svi korisnici novčanih potpora HZZ-a, i 2) oslobođenju od obveze određenih doprinosa i određenih vrsta poreza za poduzetnike kojima je u razdoblju posebnih okolnosti prihod odnosno primitak smanjen za 50 posto i više u odnosu na isto razdoblje 2019. Uvjeti i postupak ostvarivanja svakog od tih oslobođenja nisu identični. Neki poduzetnici ostvarit će oslobođenje prema obje osnove, a neki samo prema jednoj.

Sufinancirane plaće

Kod poduzetnika koji ispunjavaju uvjete za oslobođenja prema obje osnove, tj. primili su potporu HZZ-a i imaju pad prihoda/primitaka od 50 posto i više, najprije će se evidentirati oslobođenje od doprinosa za sufinancirane neto plaće, a za ostatak fiskalnih obveza oslobođenje koje ovisi o padu prihoda/primitaka. Poduzetnici koji su primili HZZ-ovu novčanu potporu, a ne ispunjavaju uvjet pada prihoda od 50 posto, ostvarit će samo oslobođenje za sufinancirane neto plaće. I, napokon, oni koji nisu primili HZZ-ovu novčanu potporu, a bilježe pad prihoda u traženom postotku, imaju pravo na oslobođenje u postupku pred Poreznom upravom.

Oslobođenje od svih doprinosa na sufinancirane neto plaće provodi se po službenoj dužnosti, na temelju razmjene podataka između HZZ-a i Porezne uprave. Poduzetnici koji se koriste novčanim potporama namijenjenima očuvanju radnih mjesta dužni su HZZ-u dostaviti podatke o svakom radniku kojemu je iz sredstava primljene potpore isplaćena plaća, nakon čega se ti podaci povezuju sa zaduženjima iskazanima u obrascima JOPPD koje je poslodavac dostavio Poreznoj upravi. Oslobođenje se ostvaruje automatski, do visine koja odgovara neto plaći isplaćenoj iz potpore i vidljivo je na porezno-knjigovodstvenoj kartici poduzetnika. Poslodavca se oslobađa obveze svih doprinosa, a doprinos za drugi stup plaća HZZ.

Uvjet pada prihoda

Oslobođenje od obveze određenih doprinosa i određenih vrsta poreza koje provodi Porezna uprava zasebno je pravo i ostvaruju ga poduzetnici kojima su od 20. ožujka do 20. lipnja 2020. prihodi/primitci pali za 50 ili više posto.

Ti se poduzetnici dijele u dvije skupine: 1) oni koji su 2019. imali promet do 7,5 milijuna kuna i 2) oni čiji je promet 2019. bio veći od 7,5 milijuna kuna. Poduzetnici koji su 2019. imali promet do 7,5 milijuna, a od 20. ožujka do 20. lipnja ove godine bilježe pad prometa u odnosu na isto razdoblje 2019. od najmanje 50 posto, u cijelosti su oslobođeni određenih vrsta doprinosa i određenih poreza.

Poduzetnici s prošlogodišnjim prometom većim od 7,5 milijuna kuna, uz jednake uvjete pada prihoda, oslobođeni su razmjerno padu prihoda. Ako im je prihod pao za 72 posto, imaju pravo na oslobođenje u visini od 72 posto određenih doprinosa i određenih vrsta izravnih poreza dospjelih od 1. travnja do 20. lipnja 2020.

Potpuno ili djelomično oslobođenje ostvaruje se za sve doprinose iz plaće i na plaću za koje je obveza dospijevala od 1. travnja do 20. lipnja te za doprinose iz drugog dohotka i na njega, osim doprinosa za drugi mirovinski stup. Dakle, za neto plaće sufinancirane putem HZZ-a oslobođenje se ostvaruje za sve doprinose, a za dio plaća isplaćenih iznad iznosa primljenih potpora i za plaće koje nisu financirane iz HZZ-ovih potpora ono se ostvaruje za mirovinski doprinos za prvi stup i za doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje. Pri tome će poduzetnici kojima je prošlogodišnji promet iznosio do 7,5 milijuna kuna biti potpuno oslobođeni od obveze tih doprinosa, a oni kojima je 2019. promet bio veći od 7,5 milijuna kuna bit će oslobođeni razmjerno padu prihoda.

Izravni porezi

Oslobođenje od poreza ostvaruje se samo za izravne poreze, ne za prometne. Poslodavac odnosno isplatitelj bit će oslobođen za obračunani porez iz plaće i za porez iz drugog dohotka isplaćenog od 1. travnja do 20. lipnja, za predujmove poreza na dohodak od samostalne djelatnosti za koju se vode poslovne knjige i za predujmove poreza na dobit dospjele od 1. travnja do 20. lipnja 2020.

Oslobođenje se ne odnosi na porez na dohodak od paušalnog obrta, porez na dohodak za isplaćene dividende i udjele u dobiti, porez na kamate i na porez na dohodak od imovine i imovinskih prava. Ne odnosi se na porez na dobit za 2019. jer ta obveza dospijeva 31. srpnja 2020. Poduzetnici koji su podnijeli zahtjev za odgodu poreznih obveza automatski su podnijeli i zahtjev za oslobođenje. Oni koji nisu tražili odgodu, trebali su do 23. lipnja Poreznoj upravi dostaviti zahtjev za priznavanje prava na oslobođenje.

08. prosinac 2022 02:45