Što i kako
StoryEditor

Mirovinska štednja: Sredstva iz drugog stupa ne mogu se prebacivati u prvi prije umirovljenja

28. Lipanj 2022.

Tek kad se ispune uvjeti za odlazak u mirovinu, može se birati između dvije opcije: primati kombiniranu mirovinu iz prvog i drugog stupa ili samo primati mirovinu iz prvog stupa. U oba slučaja osobni se račun u drugom stupu zatvara, a sredstva se prema osiguranikovu nalogu prenose mirovinskom društvu s kojim je ugovorio isplatu mirovine

Kao u svim europskim državama, u Hrvatskoj je mirovinsko osiguranje propisano kao obvezno za sve zaposlene osobe i za osobe koje osobnim radom obavljaju samostalnu djelatnost kao obrtnici, poljoprivrednici ili slobodne profesije. Obvezno mirovinsko osiguranje je u Hrvatskoj organizirano kao kombinirano osiguranje u dva obvezna stupa: u prvom stupu, koji djeluje na načelima generacijske solidarnosti, i u drugom stupu, koji funkcionira na načelima individualne štednje osiguranika. Osiguranici drugog stupa uvijek su osigurani i u prvom mirovinskom stupu, a dijele se u dvije skupine: one koji su obvezno osigurani u drugom stupu i one koji su dobrovoljno izabrali kombinirano mirovinsko osiguranje.

Obvezni osiguranici drugog stupa su osobe koje su 2002. godine, kad se taj oblik mirovinske štednje uvodio u Hrvatskoj, bili mlađi od 40 godina i sve osobe koje postaju obvezni osiguranici, a u trenutku prvog ulaska u osiguranje su mlađi od 40 godina. Dobrovoljnim osiguranici drugog stupa su oni koji su 2002. godine bili stariji od 40 i mlađi od 50 godina i prema vlastitoj su odluci postali osiguranici drugog mirovinskog stupa.

Uvjeti korištenja

Za prvi stup plaća se doprinos po stopi od 15 posto, a za drugi stup po stopi do pet posto bruto plaće odnosno propisane osnovice. Sredstva uplaćena u prvi stup koriste se za isplatu mirovina sadašnjim korisnicima mirovina, a sredstva uplaćena u drugi stup vode se na osobnom računu osiguranika u obveznom mirovinskom fondu kao njegova osobna štednja kojom upravljaju obvezna mirovinska društva i na financijskom tržištu za članove fonda ostvaruju prinose.

Štednja na osobnom mirovinskom računu drugog stupa privatna je imovina osiguranika, ali tom imovinom ne može slobodno raspolagati već se njome može koristiti samo na način i za svrhe za koje je namijenjena. Namijenjena je za buduću mirovinu i osiguranik može raspolagati ušteđenim sredstvima u trenutku kad zatraži ostvarivanje prava na mirovinu.

Uvjeti za mirovinu propisani su Zakonom o mirovinskom osiguranju i tek kad osoba ispuni uvjet propisane starosne dobi i staža osiguranja, a osiguranik je drugoga mirovinskog stupa i uz dodatni uvjet da je dobrovoljno postao osiguranik drugog stupa, može birati između dvije opcije: primati kombiniranu mirovinu iz prvog i drugog stupa ili samo primati mirovinu iz prvog stupa. U oba slučaja njegov se osobni račun u drugom stupu zatvara, a sredstva po njegovu nalogu prenose mirovinskom društvu s kojim je ugovorio isplatu mirovine (ako se opredijelio za kombiniranu mirovinu) ili se prenose u državni proračun (ako je izabrao doživotno primati mirovinu samo iz prvog stupa).

Što se više isplati

Odluka pojedinca ovisit će o tome što mu je povoljnije. U pravilu je osiguranicima koji su tijekom radnog vijeka primali plaće znatno veće od prosječnih povoljnije izabrati kombiniranu mirovinu, i obrnuto, osiguranicima koji su tijekom radnog vijeka primali niže plaće povoljniji je izbor samo mirovina iz prvog stupa. Mirovinski račun u drugom stupu se zatvara, a ušteđena i kapitalizirana sredstva se po nalogu osiguranika prenose isplatitelju mirovine kojega je odredio sam osiguranik.

Pri tome osiguranici koji se odluče za kombiniranu mirovinu, uz uvjet da im je mirovina iz prvog stupa za najmanje 15 posto veća od minimalne mirovine, imaju pravo jednokratno podignuti 15 posto ušteđenih sredstava. Jednokratna isplata 15 posto ušteđenih sredstava oporezuje se porezom na dohodak jednako kao mirovina. Jednom zatvoren račun u obveznom mirovinskom fondu, više se ne aktivira.

Zaštićeno od ovrhe

Što se događa ako osoba koja je prije umirovljenja bila osigurana u drugom obveznom stupu i nakon odlaska u mirovinu ostvaruje primitke koji podliježu obvezi plaćanja mirovinskih doprinosa? Ako je osoba korisnik mirovine samo iz prvog stupa, na zarade koje ostvaruje kao umirovljenik plaća samo doprinos za prvi mirovinski stup, po stopi od 20 posto iz plaće odnosno 10 posto iz drugog dohotka. Međutim, ako prima mirovinu od dva isplatitelja – osnovnu mirovinu iz prvog stupa i ugovorenu mirovinu iz drugog stupa – tada i na zarade koje ostvaruje nakon zatvaranja računa u mirovinskom fondu plaća doprinose za prvi i za drugi mirovinski stup. Doprinos uplaćen za drugi stup prosljeđuje se mirovinskom osiguravajućem društvu od kojega prima mirovinu i koristit će se za povećanje mirovine iz drugog stupa, kako je ugovoreno odnosno prema pravilima toga mirovinskog društva. Doprinos uplaćen u prvi stup koristi se za isplatu tekućih mirovina.

Imovina obveznih morskih osiguranika ušteđena u drugom mirovinskom stupu je zaštićena od ovrhe i na njoj se ne provodi stečaj. Tim se zaštitnim klauzulama osigurava svrha obvezne mirovinske štednje. Pri odlasku u mirovinu osobni mirovinski račun u obveznom mirovinskom fondu se zatvara, bez mogućnosti ponovnog aktiviranja. Ako se nakon umirovljenja plaća doprinos za drugi stup, sredstva se prosljeđuju mirovinskom osiguravajućem društvu koje korisniku isplaćuje ugovorenu mirovinu. 

05. veljača 2023 16:45