Što i kako
StoryEditor

Neoporezivi primitci - Od kraja studenoga božićnica obvezno ide na zaštićeni račun

15. Prosinac 2020.
Prema izmijenjenom Ovršnom zakonu koji je na snazi od 28. studenoga 2020., od ovrhe su zaštićene naknade troškova prijevoza i službenih putovanja, nagrade, otpremnine, potpore, dnevnice, terenske dnevnice i drugi taksativno navedeni primici

Približavanje kraja kalendarske godine poticaj je za propitivanje mogućnosti iskorištenja neoporezivih isplata radnicima propisanih Zakonom i Pravilnikom o porezu na dohodak. Prema propisima o porezu na dohodak, neiskorišteno porezno pravo na isplatu primitaka koji su ograničeni na godišnjoj razini ne može se prenijeti u sljedeću poreznu godinu, osim iznimno i uz ispunjenje propisanih uvjeta.

Neoporezivi primitci ograničeni na godišnjoj razini su prigodne nagrade do 3000 kuna na godinu, novčane nagrade za rezultate rada do 5000 kuna na godinu, paušalna naknada za prehranu do 5000 kuna na godinu, premije dopunskog i dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja do 2500 kuna na godinu i naknada za podmirivanje turističkih i ugostiteljskih usluga uz korištenje turističke kartice do 2500 kuna na godinu. Paušalnu naknadu za prehranu poslodavac može neoporezivo isplatiti radniku koji u tekućoj poreznoj godini nije kod toga ili kod drugog poslodavca ostvarivao primitak prema osnovi prehrane omogućene na temelju vjerodostojne dokumentacije, a za prehranu na temelju vjerodostojne dokumentacije godišnje ograničenje iznosi 12.000 kuna po radniku.

Što je neoporezivo

Prigodna nagrada se u pravilu isplaćuje kao regres za godišnji odmor ili u povodu blagdana, odnosno kombinirano, dio za regres, a dio kao uskrsnica ili božićnica. Kriterije i mjerila za isplatu novčane nagrade za rezultate rada odlukom određuje poslodavac, ako nisu uređeni kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i/ili ugovorom o radu. Osim toga, poslodavac može radnicima neoporezivo isplatiti dar za dijete do 15 godina u iznosu do 600 kuna na godinu i darovati radnika primitkom u naravi, također do 600 kuna na godinu. Ta dva primitka se ne prate na godišnjoj razni, pa je moguće da ih radnik ostvari neoporezivo kod dva poslodavca u istoj poreznoj godini.

Poslodavci koji su tijekom 2020. preko Zavoda za zapošljavanje ostvarivali novčane potpore za očuvanje radnih mjesta za 50 i više radnika i svi poslodavci koji se koriste potporama za skraćivanje radnog vremena ne smiju isplaćivati oporezive bonuse i druge nagrade, ali im je dopušteno za tu namjenu isplaćivati neoporezive primitke. Svi neoporezivi primitci pod jednakim se uvjetima mogu isplaćivati radnicima zaposlenima s punim i onima koji rade s nepunim radnim vremenom, uz godišnje ograničenje po radniku kao poreznom obvezniku.

Izmijenjeni rokovi

Da bi se za radnike koji tijekom godine mijenjaju poslodavca i za radnike koji su istodobno zaposleni kod dvaju ili više poslodavaca osigurala primjena propisanih ograničenja, isplatitelj je dužan u sustavu ePorezna provjeriti je li radnik kojemu namjerava isplatiti određeni neoporezivi primitak već kod drugih isplatitelja iskoristio dio ili ukupno pravo na neoporezivi primitak prema toj osnovi. Do 2019. poslodavci su o tome prikupljali izjave od radnika, a od 2020. godišnja ograničenja prate se preko elektroničkog sustava Porezne uprave.

Ove godine izmijenjeni su rokovi dostavljanja obrasca JOPPD na kojemu poslodavac izvještava o isplaćenim neoporezivim primitcima, ali samo za primitke koji se prate na godišnjoj razini. Za isplaćenu prigodnu godišnju nagradu, novčanu nagradu za radne rezultate, paušalnu naknadu za prehranu, naknadu za plaćanje turističkih i ugostiteljskih usluga i za premije dobrovoljnoga zdravstvenog osiguranja obrazac JOPPD treba dostaviti Poreznoj upravi na dan isplate primitka ili sljedeći radni dan.

Za isplaćene darove za djecu radnika obrazac JOPPD može se dostaviti bilo kojega datuma od dana isplate do 15. sljedećeg mjeseca, a ako se za isplate u prosincu obrazac dostavlja u siječnju 2021., treba ga označiti oznakom izvedenom iz datuma 31. prosinca 2020., tj. oznakom 20366. Dar u naravi se ne iskazuje u obrascu JOPPD.

U korist ovršenih

Poslodavci koji radnicima uplaćuju premije dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja koje su neoporezive do 500 kuna na mjesec odnosno do 6000 kuna na godinu, mogu, ako su iz bilo kojeg razloga preskočili neke mjesece tijekom godine, do kraja godine uplatiti razliku do 6000 kuna. Za plaćene premije dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja ne podnosi se obrazac JOPPD.

Prema izmijenjenom Ovršnom zakonu koji je na snazi od 28. studenoga 2020., poslodavci su obvezni radnicima koji imaju otvorene račune na kojima se ne provodi ovrha na novčanim sredstvima neoporezive primitke uplatiti na zaštićeni račun. Naime, prema izmijenjenom čl. 172. Ovršnog zakona, od ovrhe su zaštićene naknade troškova prijevoza i troškova službenih putovanja, nagrade, otpremnine, potpore, dnevnice, terenske dnevnice i drugi taksativno navedeni primitci, ali samo do visine neoporezivog iznosa. Ako se određeni primitak isplaćuje u svoti koja prelazi neoporezivi iznos, razlika iznad neoporezivog iznosa se za porezne svrhe smatra plaćom i mora biti uplaćena na radnikov redovni tekući račun.

28. studeni 2022 12:27