Što i kako
StoryEditor

PDV i ovrhe: Vjerovnik nema pravo od ovršenika naplatiti svotu koja uključuje PDV

21. Prosinac 2021.
Ovrhovoditelj ima pravo od dužnika naplatiti troškove povezane s provođenjem postupka ovrhe, ali ne smije biti u poziciji da po osnovi naknade troškova, nakon provedenog postupka, ostvari i dodatni prihod, što bi se dogodilo da naplati i porez na dodanu vrijednost

Ovrha je postupak prisilne naplate potraživanja od dužnika koji nije podmirio svoju novčanu obvezu prema vjerovniku. Postupak prisilne naplate može se provesti na temelju ovršnih i na temelju vjerodostojnih isprava. Primjeri ovršnih isprava su sudska odluka ili sudska nagodba, ovršna isprava donesena u upravnom postupku, ovršna javnobilježnička isprava. Primjeri vjerodostojnih isprava na temelju kojih je moguće provesti prisilnu naplatu dospjela potraživanja su računi, ovjerovljeni izvod iz poslovnih knjiga, po zakonu ovjerovljene privatne isprave, obračun kamata i dr. Vjerovnik (ovrhovoditelj) sam bira predmet ovrhe, tj. na kojoj će imovini dužnika (ovršenika) prisilno naplatiti svoje potraživanje.

Pravo na pretporez

Osim glavnice duga, ovrhovoditelj prisilno naplaćuje zatezne kamate i troškove ovršnog postupka. Troškovi ovršnog postupka u pravilu su izdaci koji su ovrhovoditelju nastali u vezi s angažiranjem odvjetnika, javnog bilježnika, možda ovlaštenih vještaka, troškovi povezani s pribavljanjem klauzule pravomoćnosti, poštanski troškovi dostavljanja pismena, a ako se ovrha provodi na novčanim sredstvima ovršenika, preko ovlaštene financijske institucije, tada i troškovi plaćanja naknade ovlaštenoj instituciji. Ovrhovoditelj koji je obveznik PDV-a ima pravo od ovršenika prisilno naplatiti troškove povezane s postupkom pokretanja i provođenja ovrhe, ali nema pravo naplatiti porez na dodanu vrijednost sadržan u ulaznim računima koje su mu ispostavili odvjetnici, bilježnici, Fina, vještaci i drugi subjekti koje je angažirao u pripremi i provođenju postupka prisilne naplate. Vjerovnik je primio uslugu od subjekata angažiranih u postupku ovrhe i on po tim računima i primljenim isporukama ostvaruje pravo na pretporez. Pretporez mu umanjuje obvezu PDV-a prema državi, a ovisno o obavljenim i primljenim isporukama u određenom obračunskom razdoblju čak ga može ostvariti kao povrat novca od države.

Ovrhovoditeljevi troškovi prisilne naplate nisu ukupne svote s ulaznih računa odvjetnika, bilježnika, Fine i drugih, nego svote umanjene za pretporez. Pretporez mu nije dio troška, već odbitna stavka pri obračunavanju poreza na dodanu vrijednost. Stoga, kad ovrhovoditelj od ovršenika naplaćuje troškove prisilne naplate, nema pravo od ovršenika naplatiti svotu koja uključuje PDV.

Preplaćeno se vraća

Ako se to ipak dogodi, pa ovrhovoditelj koji je obveznik PDV-a u postupku prisilne naplate od ovršenika naplati troškove postupka zajedno s PDV-om, po toj će osnovi ostvariti dodatni, izvanredni prihod. To nije svrha ovršnog postupka. Ovrha se provodi radi naplate nenaplaćenog potraživanja, kamata i troškova i ne bi smjela rezultirati izvanrednim prihodom ovrhovoditelju.

Riječ je o nepripadno primljenim iznosima, stjecanju prihoda bez pravne osnove i u tom je slučaju ovrhovoditelj dužan svotu prekomjerno naplaćenih troškova vratiti ovršeniku. Vjerovnik je imao pravo od dužnika naplatiti troškove povezane s provođenjem postupka ovrhe, ali ne smije biti u poziciji da po osnovi naknade troškova, nakon provedenog postupka, ostvari i dodatni prihod.

Ako nisu obveznici PDV-a

Vjerovnici često o tome ne vode računa, pa od ovršenika prisilno naplate i PDV koji su iskoristili kao pretporez. U tom se slučaju ovršenik može obratiti ovrhovoditelju sa zahtjevom za povrat preplaćenih troškova ovršnog postupka i ovrhovoditelj mu ih je dužan vratiti.

Dakako, drugačija je situacija ako ovrhovoditelj nije obveznik PDV-a. Poslovni subjekti koji nisu obveznici PDV-a imaju porezni položaj izjednačen s krajnjim potrošačima i nemaju pravo na pretporez. Ovrhovoditelju koji nije obveznik PDV-a troškovi ovršnog postupka uključuju i PDV koji su mu zaračunali odvjetnici, bilježnici, Fina i možebitni drugi sudionici postupka prisilne naplate i on ima pravo na dužnika prevaliti troškove postupka zajedno s uključenim PDV-om.

29. rujan 2022 03:51