Što i kako
StoryEditor

Poduzetnicima u najmanje razvijenim općinama 50 posto niži porez na dobit i dohodak

19. Ožujak 2024.

Vlada je za 2024. izmijenila popis lokalnih jedinica koje su prema Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske razvrstane u I. skupinu prema indeksu razvijenosti. Indeks razvijenosti složeni je pokazatelj koji se izračunava kao ponderirani prosjek više različitih pokazatelja o dostignutom stupnju društvenog i ekonomskog razvoja, upotrebljava se za mjerenje stupnja razvijenosti općina i županija, a izračunava svakih pet godina. Lokalne jedinice kojima je vrijednost indeksa razvijenosti manja od 75 posto hrvatskog prosjeka razvrstavaju se u I. skupinu i tako dobivaju status potpomognutog područja.

Prema novoj odluci Vlade RH, koja je na snazi od 13. siječnja 2024., u I. skupini u sljedećih pet godina 72 su lokalne jedinice. Na temelju novih pokazatelja neke su lokalne jedinice izašle iz te skupine, a neke su nove zbog niskog indeksa razvijenosti uvrštene u nju. U I. skupini više nisu općine Brinje, Crnac, Dežanovac, Donja Motičina, Donja Voća, Glina, Kapela, Lećevica, Lovreć, Nova Rača, Proložac, Saborsko, Severin, Staro Petrovo Selo, Špišić Bukovica, Udbina i Zagvozd, a nove su u njoj općine Borovo, Bošnjaci, Čaglin, Darda, Davor, Dragalić, Erdut, Gorjani, Janjina, Kneževi Vinogradi, Prgomet, Slavonski Šamac i Sućuraj.

Koji su kriteriji

Poduzetnici koji posluju na područjima razvrstanima u I. skupinu prema stupnju razvijenosti imaju pravo na porezne olakšice propisane Zakonom o porezu na dobit i Zakonom o porezu na dohodak uz ispunjenje dodatnih uvjeta određenih tim propisima. Pravo na porezne olakšice imaju i građani koji žive na tim područjima te ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada. Grad Vukovar nije na popisu područja I. skupine, ali prema posebnim odredbama poduzetnici koji obavljaju djelatnost na njegovu području uz propisane su uvjete oslobođeni poreza na dobit i poreza na dohodak od samostalne djelatnosti.

Trgovačkim društvima i drugim obveznicima poreza na dobit koji obavljaju djelatnost na području lokalnih jedinica razvrstanih u I. skupinu i zapošljavaju više od pet zaposlenika na neodređeno vrijeme, uz dodatni uvjet da više od pola ukupno zaposlenih radnika ima prebivalište i stvarno boravi na potpomognutom području razvrstanom u I. skupinu, stopa poreza na dobit snižava se za 50 posto. Ovisno o godišnjem ostvarenom prihodu, obveznici poreza na dobit umjesto po stopi od 10 posto plaćaju porez na dobit od pet posto, a ako im je prihod veći od milijun eura, umjesto stope od 18 posto plaćaju porez na dobit po prepolovljenoj stopi od devet posto. Uvjet propisanog broja zaposlenih smatra se ispunjenim ako je radnik koji se uključuje u taj broj kod poreznog obveznika bio zaposlen na neodređeno vrijeme najmanje devet mjeseci u poreznom razdoblju. Uvjet više od pola zaposlenih s prebivalištem u I. skupini smatra se ispunjenim ako su zaposlenici imali prebivalište i boravili na području lokalne jedinice razvrstane u I. skupinu također najmanje devet mjeseci.

Kako se izračunava

Slični, ali blaži uvjeti propisani su Zakonom o porezu na dohodak kao porezna olakšica za obrtnike, slobodna zanimanja i poljoprivrednike koji dohodak utvrđuju na temelju naplaćenih primitaka i plaćenih izdataka. Poreznim obveznicima koji obavljaju djelatnost na području I. skupine porezno potpomognutih područja porez na dohodak utvrđen po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti umanjuje se za 50 posto, uz uvjet da zapošljavaju više od dva radnika na neodređeno vrijeme i da više od polovine zaposlenih najmanje devet mjeseci u godini ima prebivalište i stvarno borave na područjima I. skupine.

Fizička osoba koja osim dohotka od samostalne djelatnosti ostvari i druge izvore godišnjih dohodaka godišnju poreznu obvezu izračunava kumulativno za ukupni godišnji dohodak, a od tog iznosa umanjenje poreza za 50 posto koristi na iznosu godišnje porezne obveze razmjerno udjelu dohotka od samostalne djelatnosti u ukupnome godišnjem dohotku.

Radnici i umirovljenici

Za 50 posto umanjuje se porez na dohodak od nesamostalnog rada građanima koji imaju prebivalište na porezno potpomognutom području I. skupine. Zaposlenicima koji stvarno borave na područjima razvrstanima u I. skupinu umanjuje se porez iz plaće za 50 posto, i to se umanjenje upotrebljava pri isplati plaće, uz uvjet da je podatak o prebivalištu i pravu na korištenje olakšice upisano u poreznu karticu PK kojom raspolaže poslodavac (na poreznoj kartici oznaka P1).

Zaposlenici koji imaju prebivalište na područjima koja su od 13. siječnje 2024. uvrštena u područja I. skupine trebaju se obratiti Poreznoj upravi i zatražiti upis tog podatka u PK karticu kako bi im poslodavac pri isplati plaće umanjio porez na dohodak. Ako su to propustili učiniti od početka 2024., moći će do veljače 2025. zatražiti korištenje te olakšice u godišnjem obračunu poreza na dohodak za ovu godinu. Korisnici mirovina koji borave na područjima 1. skupine također ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada, ali njima se porez iz mirovine umanjuje za 50 posto, pa ne mogu iskoristiti oba umanjenja.

12. svibanj 2024 13:57