Što i kako
StoryEditor

Poslodavac može radnika nagraditi s neoporezivih 2500 turističkih kuna

13. Srpanj 2021.
Piše:
piše dr. sc. Marija Zuber
savjetnica-urednica, Računovodstvo i financije; [email protected]
Korištenje neoporezive mogućnosti namijenjene plaćanju turističkih i ugostiteljskih usluga nije uvjetovano jednakim postupanjem poslodavca prema svim zaposlenim radnicima. On može svojom odlukom odrediti kojim će radnicima i uz koje uvjete omogućiti takav primitak

Hrvatska turistička kartica novi je platni instrument, nastao kao rezultat provođenja posebne mjere Vlade i Ministarstva turizma radi povećanja broja domaćih turista. Poticaj za njezino uvođenje bilo je nastojanje da se poveća turistička potrošnja u kontinentalnom dijelu Hrvatske i produlji turistička sezona, ali njezina upotreba nije ni vremenski ni teritorijalno ograničena na Hrvatsku.

Namijenjena je hrvatskim građanima kao način podmirivanja ugostiteljskih i turističkih usluga pruženih u tuzemstvu i može se kupiti u bankama koje su sklopile poseban sporazum s Ministarstvom turizma. Izdaje se na ime fizičke osobe koja, nakon što preuzme karticu, može u bilo kojoj poslovnoj banci otvoriti račun preko kojega će plaćati tim instrumentom. Početna svota na platnoj kartici može se doplaćivati bez ograničenja iznosa.

Što se može plaćati

Kartica se upotrebljava isključivo za plaćanje turističkih i ugostiteljskih usluga na svim prodajnim mjestima u Hrvatskoj koja prihvaćaju kartično plaćanje i imaju uređaj za plaćanje računa bankovnim karticama. Njome se mogu plaćati i usluge iznajmljivanja plovila i usluge smještaja, čak i usluge prijevoza na odredištima na području Hrvatske.

Izdaje se na ime korisnika i rabi na temelju brojčanog PIN-a koji dodjeljuje banka. Može je kupiti svaki hrvatski građanin i njome plaćati, ali samo poslodavci i samozaposlene osobe mogu na temelju nje ostvariti neke porezne pogodnosti.

Kako se realizira

Prema poreznim propisima, poslodavci koji imaju interes i za to potreban novac mogu za svoje radnike kupiti turističku karticu kao neoporezivi primitak radnika do 2500 kuna na godinu. Mogu je za svoje potrebe kupiti i obrtnici, osobe koje obavljaju slobodna zanimanja i poljoprivrednici koji su na toj osnovi obvezno osigurani. Smatra se da je radnik odnosno onaj koji je samozaposlen ostvario neoporezivi primitak namijenjen plaćanju turističkih i ugostiteljskih usluga nakon što je na njegovo ime, tj. na račun kartice, uplaćen iznos namijenjen turističkoj potrošnji. Poslodavac je dužan toga dana ili najkasnije sljedeći radni dan o ostvarenom neoporezivom primitku obavijestiti Poreznu upravu ispostavljanjem obrasca JOPPD. Za te se svrhe u obrascu JOPPD za označavanje vrste neoporezivog primitka upotrebljava šifra 69. Neoporezivi primitak ograničen je po poreznom obvezniku na godišnjoj razini i smatra se iskorištenim onda kad je novac uplaćen u korist računa turističke kartice, neovisno o tome kad će se trošiti i njime plaćati.

Neoporezivi godišnji iznos po fizičkoj osobi kao poreznom obvezniku može se ostvariti uplatom jednog poslodavca ili više njih u istoj poreznoj godini, ali ukupno ne smije prijeći 2500 kuna. Nije uvjetovan trajanjem radnog odnosa, zato ga u jednakom iznosu može ostvariti radnik koji je cijelu poreznu godinu bio zaposlen i onaj koji je bio zaposlen samo u dijelu godine. Prema jednakim uvjetima mogu taj neoporezivi primitak u poslovne izdatke evidentirati i samozaposlene osobe koje obavljaju registriranu djelatnost za sebe.

Mogući kriteriji

Korištenje neoporezive mogućnosti namijenjene plaćanju turističkih i ugostiteljskih usluga na području Hrvatske nije uvjetovano jednakim postupanjem poslodavca prema svim zaposlenim radnicima kao što je to uvjetovano za neke druge neoporezive primitke. On može odlučiti kojim će radnicima i uz koje uvjete omogućiti takav primitak. Dakako, ako se pravo na dodjelu turističke kartice uredi pravilnikom o radu ili kolektivnim ugovorom, time se automatski u određivanje kriterija za dodjelu turističke kartice uključuje sindikat koji djeluje kod poslodavca savjetovanjem u postupku donošenja pravilnika o radu ili kao ovlaštena stranka za sklapanje kolektivnog ugovora.

Porezna pravila dopuštaju mogućnost da taj neoporezivi primitak ostvare npr. samo radnici koji su kod poslodavca proveli na radu određen broj godina ili samo radnici s određenim brojem djece ili samo radnici koji rade na poslovima s otežanim uvjetima rada ili bilo kojom kombinacijom kriterija. Također, primitak ne mora biti omogućen svima u jednakom iznosu, može se dodjeljivati diferencirano. Ako se radniku dodjeljuje svota koja prelazi 2500 kuna na godinu, razlika iznad tog iznosa oporezuje se kao plaća.

Nije zamjena za regres

Hrvatska turistička kartica nije zamjena za regres koji se radniku isplaćuje kao neoporeziva prigodna nagrada do 3000 kuna na godinu. To su dva zasebna neoporeziva primitka iako su namijenjena za istu svrhu. Poslodavac može iskoristiti obje porezne mogućnosti i radniku omogućiti do 3000 kuna u novcu kao namjenski primitak povezan s korištenjem godišnjeg odmora i kupiti mu platnu karticu neoporezivo do 2500 kuna po radniku na godinu. 

24. siječanj 2023 10:49