Što i kako
StoryEditor

Poslodavac može radniku neoporezivo nadoknaditi trošak smještaja – na tri načina

09. Kolovoz 2022.

Prema propisima o porezu na dohodak, poslodavac može svom radniku neoporezivo nadoknaditi izdatke za stanovanje tako da mu bez naknade omogući stanovanje u prostoru koji je imovina poslodavca, da za radnika unajmi stan i omogući mu boravak u tom stanu ili da sam radnik unajmi stan, a poslodavac mu nadoknadi izdatke za najamninu

Izdaci za stanovanje su osobni troškovi fizičke osobe i u većini država pojedinac ih nadoknađuje iz plaće ili drugih oporezivih izvora prihoda. U Hrvatskoj je ta materija drugačije uređena, s dodatnim poreznim beneficijama za poslodavce i radnike, kao jedan od načina ublažavanja dramatičnog nedostatka radnika na hrvatskom tržištu radne snage.

Prema propisima o porezu na dohodak, poslodavac može svom radniku neoporezivo nadoknaditi izdatke za stanovanje, i to na jedan od sljedeća tri načina: da mu bez naknade omogući stanovanje u prostoru koji je imovina poslodavca, da za radnika unajmi stan i omogući mu boravak u tom stanu ili da sam radnik unajmi stan, a poslodavac mu nadoknadi izdatke za najamninu. Da bi primitak bio neoporeziv, ključno je da poslodavac na svoj teret omogućava smještaj radniku u vrijeme dok traje radni odnos, bio radni odnos na neodređeno bio na određeno vrijeme, što uključuje i sezonske radnike.

Šifra 67

U prvom slučaju, ako poslodavac omogućava stanovanje u svojim poslovnim prostorima, npr. u svom ugostiteljskom objektu, dužan je utvrditi tržišnu cijenu stanovanja i tu cijenu svakoga mjeseca u obrascu JOPPD iskazati kao neoporezivi primitak radnika. U praksi se događa da više radnika stanuje u zajedničkom prostoru, npr. u stanu ili hotelskoj sobi kojom se koristi više osoba, pa ukupnu tržišnu cijenu treba podijeliti na broj osoba koje se koriste stambenim prostorom. Ako poslodavac za radnika unajmi stan, poslodavac je stranka ugovora o najmu i plaća najamninu izravno najmodavcu, bilo da je najmodavac fizička bilo pravna osoba. I u tom slučaju za svrhe poreznih evidencija iskazuje podatke o iznosu primitka omogućenog radniku. Ako je s najmodavcem ugovorena fiksna najamnina koja ne ovisi o potrošnji struje, vode i drugih izdataka, ukupna svota najamnine smatra se neoporezivim primitkom radnika. No, ako je ugovorena svota najamnine uz koju se ovisno o potrošnji dodatno plaća utrošena struja, voda, telefon, grijanje i dr., neoporeziva je samo svota ugovorene najamnine, ali nisu režijski troškovi. Ako ih poslodavac plaća za svoga radnika, smatraju se plaćom i podliježu obvezi plaćanja doprinosa iz plaće i na plaću te poreza na dohodak i prireza. U obrascu JOPPD ta se dva opisana načina omogućavanja stanovanja na teret poslodavca iskazuju uz korištenje šifre 67, a smatra se da je radnik ostvario primitak u naravi u mjesecu u kojemu mu je omogućeno stanovanje u prostoru poslodavca ili u prostoru koji je unajmio poslodavac.

Neovisno o veličini i cijeni

Treća opcija je situacija kada sam radnik unajmi stan, a poslodavac mu nadoknađuje izdatke za najamninu, bilo za ukupnu bilo za dio najamnine. Radnik mora ugovorom o najmu i prijavom prebivališta ili boravišta dokazati da stanuje u tom unajmljenom stanu. Nema ograničenja u pogledu veličine stana ili visine najamnine, ukupni izdatak je neoporeziv. Pri tome nije od utjecaja ni broj članova obitelji koji s radnikom stanuju u unajmljenom stanu, cijeli je iznos najamnine neoporezivi primitak radnika. Nije zapreka ni podatak da radnik možda u istom mjestu ima stan ili kuću u vlasništvu, ali ipak stanuje u unajmljenom stanu ili kući i poslodavac mu može neoporezivo nadoknaditi izdatke za najamninu. Za porezne je svrhe nevažan i odnos između radnika i najmodavca, najmodavac može biti radnikov roditelj ili druga njemu bliska osoba. Dakako, ako je najmodavac fizička osoba, najmodavac je dužan prijaviti prihode od najamnine i na njih plaćati porez na dohodak od imovine. Za porezno obilježje radnikovih primitaka mjerodavan je ugovor o najmu stana i poslodavac može na temelju toga ugovora radniku neoporezivo nadoknaditi izdatke za najamninu. Pri tome mu ne smije najamninu nadoknaditi isplatom u gotovu novcu, dužan je uplatiti je na radnikov tekući račun i u mjesecu plaćanja iskazati je kao neoporezivi primitak u obrascu JOPPD, uz korištenje šifre 68. Radniku koji ima otvoren zaštićeni račun na kojemu se ne provodi ovrha na novčanim sredstvima naknadu troškova najamnine nije dopušteno uplatiti na zaštićeni račun.

Benefiti i za samozaposlene

Poslodavac ne mora preuzeti obvezu nadoknađivanja izdataka smještaja svim svojim radnicima koji su u istom stambenom položaju. Može troškove smještaja nadoknađivati samo nekim radnicima, ovisno o vlastitoj odluci, pa tako može trošak smještaja nadoknaditi samo zaposlenom direktoru koji je ujedno i vlasnik trgovačkog društva. Porezni propis ne uvjetuje neoporezivi primitak jednakim postupanjem prema svim radnicima zaposlenima u istom trgovačkom društvu ili drugom poslovnom subjektu.

Uz opisane uvjete, troškovi smještaja su neoporezivi i kad ih samozaposlena osoba nadoknađuje sebi, iz svojih poslovnih primitaka. Obrtnik, odvjetnik, liječnik u privatnoj praksi i druge osobe koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja mogu na teret poslovnih izdataka sebi plaćati najamninu za stanovanje. I njima je to porezno dopustiv izdatak na koji ne plaćaju porez na dohodak. Jednako kao i za zaposlene, taj primitak iskazuju u propisanim poreznim izvješćima koja dostavljaju Poreznoj upravi. 

20. lipanj 2024 08:58